Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM PROGRAMU STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM PROGRAMU STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM PROGRAMU STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

2 CÍLE VÝZKUMU Zmapovat vybrané osobnostní charakteristiky skupiny klientů a jejich porovnání s normativním souborem (vstup) Zmapovat skupinu klientů z hlediska vybraných agresivních projevů a jejich změny (vstup, výstup) Zmapovat skupinu klientů z hlediska vybraných oblastí životní spokojenosti a jejich změny (vstup, výstup) Zmapovat efektivitu realizovaného psychoterapeutického programu (výstup)

3 POPIS ZKOUMANÉHO SOUBORU Osobnostní charakteristiky Data z roku 2014 a 2015 Celkem 68 osob, 36 mužů a 32 žen Věk – min 19 let, max 55 let, průměr 36,4 let Agresivní projevy, životní spokojenost, efektivita psychoterapeutického programu Data z roku 2015 Celkem 47 osob, 24 mužů a 23 žen Věk – min 18 let, max 55 let, průměr 35,6 let Data zpracována pomocí programu SPSS a MS Excel

4 METODY Osobnostní charakteristiky PSSI – Inventář stylů a poruch osobnosti Agresivní projevy FAP – Dotazník frekvence agresivních projevů Životní spokojenost DŽS – Dotazník životní spokojenosti Efektivita realizovaného psychoterapeutického programu DZV – Dotazník zpětné vazby Dílčí oblasti: změna v životě, osobní změna, zvládání konfliktů v partnerských vztazích, změna v komunikaci s partnerem, posouzení vlivu terapie na změny v uvedených oblastech Hodnocení terapie (1 – 5 )

5 PSSI (T ESTCENTRUM P RAHA 2002) Sebeposuzovací inventář stylů osobnosti, které vycházejí z poruch osobnosti popsaných v klasifikaci DSM-IV, ale jsou chápány jako jejich nepatologické formy 140 položek, 14 škál Výsledky porovnávány s normativním souborem (N=712, 282 mužů, 430 žen) Porovnání pro celý soubor muži a ženy zvlášť na základě průměrných hodnot pro každou uvedenou škálu zvlášť určení statistické významnosti rozdílů a směru odchylky (nižší x vyšší hodnoty)

6 PSSI (T ESTCENTRUM P RAHA 2002) PN – nedůvěřivý (paranoidní) SZ – rezervovaný (schizoidní) ST – intuitivní (schizotypní) BL – impulzivní (borderline) HI – příjemný (histriónský) NR – ctižádostivý (narcistický) SN – sebekritický (sebenejistý) ZS – loajální (závislý) NT – pečlivý (nutkavý) NG – kritický (negativistický) DP – klidný (depresivní) OB – ochotný (obětující se) RP – optimistický (rapsodický) DS – sebejistý (disociální)

7 VÝSLEDKY PSSI – POPIS CELÝ SOUBOR – STATISTICKÉ VÝZNAMNOSTI ( ROZDÍLY )

8 VÝSLEDKY PSSI – POPIS ŽENY – ŘAZENO VZESTUPNĚ

9 VÝSLEDKY PSSI – POPIS MUŽI – ŘAZENO VZESTUPNĚ

10 VÝSLEDKY PSSI – POROVNÁNÍ STATISTICKÉ VÝZNAMNOSTI ( ROZDÍLY )

11 VÝSLEDKY PSSI POROVNÁNÍ S NORMATIVNÍM SOUBOREM ( BEZ HODNOTY STATISTICKÉ VÝZNAMNOSTI – „ P “)

12 FAP - F REKVENCE AGRESIVNÍCH PROJEVŮ (SOS CENTRUM D IAKONIE ) Dotazník mapující 1) četnosti situací či konfliktů, při kterých klienti prožívali vztek 2) druhy chování, ke kterému je vztek vedl : odchod ze situace, uzavřené mlčení, rozbíjení věcí, výsměch, křik, nadávky, vyhrožování, strkání, držení, facky, rány, zranění, jiné… Klienti vyplňovali dotazník 2krát - vstup a výstup Porovnání pro celý soubor (včetně statistické významnosti rozdílů a směru odchylky) muži a ženy zvlášť (na základě průměrných hodnot kategorií agresivních projevů + procentuální vyjádření změny)

13 VÝSLEDKY FAP – POPIS CELÝ SOUBOR – ŘAZENO Z HLEDISKA FREKVENCE V TABULCE OD NEJVÍCE ZASTOUPENÝCH KATEGORIÍ

14 VÝSLEDKY FAP – POPIS ŽENY – ŘAZENO Z HLEDISKA FREKVENCE V TABULCE OD NEJVÍCE ZASTOUPENÝCH KATEGORIÍ

15 VÝSLEDKY FAP – POPIS MUŽI – ŘAZENO Z HLEDISKA FREKVENCE V TABULCE OD NEJVÍCE ZASTOUPENÝCH KATEGORIÍ

16 VÝSLEDKY FAP – ZMĚNA POROVNÁNÍ „ VSTUP “ A „ VÝSTUP “ A JEJICH STATISTICKÁ VÝZNAMNOST

17 DŽS (T ESTCENTRUM P RAHA 2001) Dotazník určen pro posouzení celkové životní spokojenosti a životní spokojenosti v deseti významných oblastech tuto spokojenost utvářejících Zdraví; práce a zaměstnání; finanční situace; volný čas; manželství a partnerství; vtah k vlastním dětem; vlastní osoba; sexualita; přátelé, známi, příbuzní; bydlení Hodnocení na škále: velmi nespokojen – velmi spokojen Porovnání pro celý soubor (včetně statistické významnosti rozdílů a směru odchylky) muži a ženy zvlášť (na základě průměrných hodnot pro každou uvedenou oblast zvlášť + procentuální vyjádření změny)

18 VÝSLEDKY DŽS – POPIS ( CELÝ SOUBOR ) ŘAZENO Z HLEDISKA SPOKOJENOSTI V UVEDENÝCH OBLASTECH ; V TABULCE OD NEJMÉNĚ SPOKOJENÝCH

19 VÝSLEDKY DŽS – POPIS ŽENY – ŘAZENO Z HLEDISKA SPOKOJENOSTI V OBLASTECH ; V TABULCE OD NEJMÉNĚ SPOKOJENÝCH

20 VÝSLEDKY DŽS – POPIS MUŽI – ŘAZENO Z HLEDISKA SPOKOJENOSTI V OBLASTECH ; V TABULCE OD NEJMÉNĚ SPOKOJENÝCH

21 VÝSLEDKY DŽS – ZMĚNA POROVNÁNÍ „ VSTUP “ A „ VÝSTUP “ A JEJICH STATISTICKÁ VÝZNAMNOST

22 DZV - D OTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY (SOS CENTRUM D IAKONIE ) Dotazník zjišťující, zda byla terapie pro klienty přínosná a v jakých oblastech vnímají změnu Odpovědi: ano (1) ne (2) a písemné slovní komentáře, posouzení, hodnocení…(kvalitativní rozbor) Celkové hodnocení terapie na škále 1 – 5 (školní známka) Možnost dalšího sdělení a doplnění… Porovnání pro celý soubor; muže a ženy zvlášť; na základě četností v uvedených kategoriích odpovědí (1 – ano, 2 – ne) a jejich procentuálního zastoupení DZV6 (školní známka 1 – 5) a její procentuální zastoupení

23 DZV - D OTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY (SOS CENTRUM D IAKONIE ) DZV1 – Máte pocit, že během terapie došlo k nějaké změně ve Vašem životě? DZV2 – Cítíte, že během terapie došlo ke nějaké změně ve Vaší osobě, něco jste si uvědomil(a)? DZV3 – Myslíte se, že jste ve Vašem partnerském vztahu zapracovali na zvládání konfliktů? DZV4 – Pociťujete obecné zlepšení v komunikaci s Vaším partnerem? DZV5 – Zamyslete se nyní nad samotnou terapií. Myslíte, že změny, které se udály, byly do značné míry vlivem terapie? DZV6 – Zde prosím uveďte celkové hodnocení terapie na škále od 1 do 5 jako ve škole…

24 VÝSLEDKY DZV ČETNOST ODPOVĚDÍ A JEJICH PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ

25 VÝSLEDKY DZV ČETNOST ODPOVĚDÍ A JEJICH PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ DZV6 – ČETNOST VÝSKYTU „ ZNÁMKY “ (1 – 5)

26 DISKUZE


Stáhnout ppt "VÝZKUM PROGRAMU STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google