Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktuální otázky budoucnosti kohezní politiky EU Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. ředitelka Odboru evropských záležitostí Ministerstvo pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktuální otázky budoucnosti kohezní politiky EU Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. ředitelka Odboru evropských záležitostí Ministerstvo pro."— Transkript prezentace:

1 1 Aktuální otázky budoucnosti kohezní politiky EU Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. ředitelka Odboru evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj Daniela.Grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz Daniela.Grabmullerova@mmr.cz Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území obcí a území Praha, 8. prosince 2009

2 2 Dosavadní pozice ČR Dosavadní pozice ČR  Červen 2008 -- první znění „Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“ – schválena vládou.  Listopad 2008 - aktualizovaná „Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“ – schválena vládou.  Březen 2009 – „Pozice k Zelené knize o územní soudržnosti“ (včetně odpovědí na dotazy Evropské komise) – schválena Senátem Parlamentu.  Duben 2009 – „Společné komuniké ministrů k budoucnosti kohezní politiky EU“ – přijato ministry EU.  5. října 2009 – třetí aktualizované znění „Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“- schváleno vládou.

3 3 „Orientation paper on Future Cohesion Policy“ - komisař Pawel Samecki  Prezentace na Pracovní skupině Evropské komise pro budoucnost kohezní politiky dne 3. prosince 2009.  Hlavní výzvy budoucí kohezní politiky: rozvoj a strukturální změny regionů prostřednictvím investic ERDF; zvýšení pracovních příležitostí, přizpůsobení změnám v průmyslu a boj proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím ESF; zlepšení konekitivity a udržitelného životního prostředí prostřednictvím FS.  Silná rozvojová politika, která by měla být významným pilířem evropské integrace.  Vyšší provázanost s realizací strategických priorit.

4 4 „Orientation paper on Future Cohesion Policy“ - komisař Pawel Samecki  Hlavní cíle budoucí kohezní politiky: zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na regionální úrovni; podpora růstu zaostávajících oblastí EU; zrychlení procesu přeshraniční integrace.  Koncentrace kohezní politiky: posílení znalostní základny pro růst; zlepšení podmínek pro provázanou a „zelenou“ ekonomiku; podpora zaměstnanosti a sociální soudržnosti.  Silnější zacílení na výsledky.  Zjednodušení procesů implementace, vyšší efektivita.

5 5 „Reforming the EU Budget“  Neoficiální dokument – nebyl schválen ani určen ke zveřejnění – původně 11’09; odhad 03‘10.  Pět principů: tvorba evropské přidané hodnoty; koncentrace na klíčové priority; vyšší flexibilita a vnímavost; zjednodušení a efektivita realizace; spravedlivost a přidaná hodnota financování z rozpočtu EU. Výzkum a vývoj. Klimatické změny a energetika pro Evropu. Globální reflexe globálních výzev – růst, práce, migrace.

6 6 Evropský parlament  Jednání Výboru REGI dne 3. listopadu 2009.  Kritika neoficiálního dokumentu k „budget review“: chybí analytické vyhodnocení; zklamání na bsahem kohezní politika je klíčová pro rozvoj regionů; reálná evropská přidaná hodnota. Ustavení pracovní skupiny pro budoucnost kohezní politiky. Dopis předsedkyně Výboru REGI předsedovi Evropské komise.

7 7 Kam dál …?

8 8 Budoucnost … “Nechtějme vyhlížet vstříc budoucnosti … tvořme ji.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

9 9 Usnesení ze dne 5. října 2009 č. 19 – úkoly pro Ministerstvo pro místní rozvoj  Vyhodnotit dosavadní zkušenosti s implementací kohezní politiky a identifikovat přínosy i náklady čerpání fondů pro ČR.  Vypracovat a předložit aktualizovanou „Rámcovou pozici ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“ nejpozději do 30. června 2009.  V případě, že budou ze strany Evropské komise publikovány zásadní dokumenty vztahující se k budoucnosti kohezní politiky EU, vypracovat a předložit pozici v návaznosti na publikaci takových dokumentů.

10 10 Další postup …  Vyhodnocení dosavadních zkušeností s implementací kohezní politiky EU v podmínkách ČR.  Další intenzivní spolupráce s kraji – socioekonomické analýzy ve všech krajích – situace, problémy, možný vývoj … budoucí potřeby …  Formulace věcných priorit ČR pro budoucí období.  Analýza relevance nových výzev.  Analýza jednotlivých částí evropské územní spolupráce, včetně reflexe potenciálních makroregionálních strategií.  Červen 2010 – další jednání na úrovni vlády ČR.

11 11 Děkuji za pozornost Daniela.Grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Aktuální otázky budoucnosti kohezní politiky EU Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. ředitelka Odboru evropských záležitostí Ministerstvo pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google