Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktuální otázky budoucnosti kohezní politiky EU Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. ředitelka Odboru evropských záležitostí Ministerstvo pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktuální otázky budoucnosti kohezní politiky EU Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. ředitelka Odboru evropských záležitostí Ministerstvo pro."— Transkript prezentace:

1 1 Aktuální otázky budoucnosti kohezní politiky EU Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. ředitelka Odboru evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území obcí a území Praha, 8. prosince 2009

2 2 Dosavadní pozice ČR Dosavadní pozice ČR  Červen první znění „Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“ – schválena vládou.  Listopad aktualizovaná „Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“ – schválena vládou.  Březen 2009 – „Pozice k Zelené knize o územní soudržnosti“ (včetně odpovědí na dotazy Evropské komise) – schválena Senátem Parlamentu.  Duben 2009 – „Společné komuniké ministrů k budoucnosti kohezní politiky EU“ – přijato ministry EU.  5. října 2009 – třetí aktualizované znění „Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“- schváleno vládou.

3 3 „Orientation paper on Future Cohesion Policy“ - komisař Pawel Samecki  Prezentace na Pracovní skupině Evropské komise pro budoucnost kohezní politiky dne 3. prosince  Hlavní výzvy budoucí kohezní politiky: rozvoj a strukturální změny regionů prostřednictvím investic ERDF; zvýšení pracovních příležitostí, přizpůsobení změnám v průmyslu a boj proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím ESF; zlepšení konekitivity a udržitelného životního prostředí prostřednictvím FS.  Silná rozvojová politika, která by měla být významným pilířem evropské integrace.  Vyšší provázanost s realizací strategických priorit.

4 4 „Orientation paper on Future Cohesion Policy“ - komisař Pawel Samecki  Hlavní cíle budoucí kohezní politiky: zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na regionální úrovni; podpora růstu zaostávajících oblastí EU; zrychlení procesu přeshraniční integrace.  Koncentrace kohezní politiky: posílení znalostní základny pro růst; zlepšení podmínek pro provázanou a „zelenou“ ekonomiku; podpora zaměstnanosti a sociální soudržnosti.  Silnější zacílení na výsledky.  Zjednodušení procesů implementace, vyšší efektivita.

5 5 „Reforming the EU Budget“  Neoficiální dokument – nebyl schválen ani určen ke zveřejnění – původně 11’09; odhad 03‘10.  Pět principů: tvorba evropské přidané hodnoty; koncentrace na klíčové priority; vyšší flexibilita a vnímavost; zjednodušení a efektivita realizace; spravedlivost a přidaná hodnota financování z rozpočtu EU. Výzkum a vývoj. Klimatické změny a energetika pro Evropu. Globální reflexe globálních výzev – růst, práce, migrace.

6 6 Evropský parlament  Jednání Výboru REGI dne 3. listopadu  Kritika neoficiálního dokumentu k „budget review“: chybí analytické vyhodnocení; zklamání na bsahem kohezní politika je klíčová pro rozvoj regionů; reálná evropská přidaná hodnota. Ustavení pracovní skupiny pro budoucnost kohezní politiky. Dopis předsedkyně Výboru REGI předsedovi Evropské komise.

7 7 Kam dál …?

8 8 Budoucnost … “Nechtějme vyhlížet vstříc budoucnosti … tvořme ji.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

9 9 Usnesení ze dne 5. října 2009 č. 19 – úkoly pro Ministerstvo pro místní rozvoj  Vyhodnotit dosavadní zkušenosti s implementací kohezní politiky a identifikovat přínosy i náklady čerpání fondů pro ČR.  Vypracovat a předložit aktualizovanou „Rámcovou pozici ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“ nejpozději do 30. června  V případě, že budou ze strany Evropské komise publikovány zásadní dokumenty vztahující se k budoucnosti kohezní politiky EU, vypracovat a předložit pozici v návaznosti na publikaci takových dokumentů.

10 10 Další postup …  Vyhodnocení dosavadních zkušeností s implementací kohezní politiky EU v podmínkách ČR.  Další intenzivní spolupráce s kraji – socioekonomické analýzy ve všech krajích – situace, problémy, možný vývoj … budoucí potřeby …  Formulace věcných priorit ČR pro budoucí období.  Analýza relevance nových výzev.  Analýza jednotlivých částí evropské územní spolupráce, včetně reflexe potenciálních makroregionálních strategií.  Červen 2010 – další jednání na úrovni vlády ČR.

11 11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Aktuální otázky budoucnosti kohezní politiky EU Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. ředitelka Odboru evropských záležitostí Ministerstvo pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google