Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Několik kritických postřehů ke sledování kvality pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha & 3. lékařská fakulta UK, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Několik kritických postřehů ke sledování kvality pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha & 3. lékařská fakulta UK, Praha."— Transkript prezentace:

1 Několik kritických postřehů ke sledování kvality pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha & 3. lékařská fakulta UK, Praha Konference VAKinfo 2012 Karlovy Vary,

2 Státní zdravotní ústav Obsah prezentace 1.Proč laboratoře 2.Zdroje dat – IS PiVo 3.Nesmyslné výsledky 4.Nedostatečná četnost kontrol 5.Sporná akreditace 6.Závěr

3 Státní zdravotní ústav Část I Proč laboratoře

4 Státní zdravotní ústav Postavení laboratoře v rámci vodárenské společnosti  Činnost a výsledky laboratoře jsou oknem, kterým odborná a zčásti i laická veřejnost nahlíží do celkového provozu vodárenské společnosti a dělá si úsudek o kvalitě její práce  Kvalita laboratoře je zrcadlem úrovně vodárenské společnosti  Činnost (úroveň) laboratoře reprezentuje vodárenskou společnost

5 Státní zdravotní ústav Část II Zdroje dat – IS PiVo

6 Státní zdravotní ústav Informační systém PiVo  Neveřejná webovská aplikace  Databáze, do které jsou podle zákona 258/2000 Sb. zasílány všechny rozbory pitné vody provedené provozovatelem i hygienickou službou  Ročně okolo 800 tisíc záznamů o kvalitě pitné vody  Provozovatel  laboratoř  IS PiVo  KHS  laboratoř  IS PiVo  KHS  verifikace  IS PiVo  MZ (SZÚ)

7 Státní zdravotní ústav Požadavky na laboratoře  Akreditace (ČIA)  Autorizace (MZ – SZÚ)  Osvědčení o správné činnosti laboratoře (ASLAB)

8 Státní zdravotní ústav Část III Nesmyslné výsledky

9 Státní zdravotní ústav Role KHS: verifikace dat (?)  Verifikaci někdy neprovádí odborný pracovník, ale sekretářka, nebo odborný pracovník, ale formálně   Verifikovány nesmyslné hodnoty (pH = 0,3; Mg = minus (!) 10 mg/l; chlor 30 mg/l apod.)  Verifikovány nulové hodnoty (místo mezí stanovitelnosti), např. Ca, As, Pb = 0 mg/l atd.

10 Státní zdravotní ústav Role KHS: verifikace dat (?)  Verifikovány nesmyslně vysoké meze stanovitelnosti, např. koliformní bakterie  100 KTJ/ml; benzo(k)fluorenthen  6 μg/l; CHSK  1 mg/l apod.  Chyba KHS, ale primárně chyba laboratoře…

11 Státní zdravotní ústav Část IV Nedostatečná četnost kontrol

12 Státní zdravotní ústav Jedna ze základních povinností: monitorování kvality vody  Provozovatel – povinnost kontroly vody v určité četnosti a rozsahu podle počtu zásobovaných obyvatel nebo objemu vyráběné vody  Předepsaná četnost kontrol je považována z odborného hlediska za minimum (pokud není zaveden systém ~ HACCP – WSP) !  Časté nedostatky zjištěny při zpracování poslední tříleté zprávy pro EK ( ) pro vodovody zásob. více než 5000 obyvatel

13 Státní zdravotní ústav Jedna ze základních povinností: monitorování kvality vody  Část dat nebyla vložena do systému IS PiVo (ač existují)  Část nemusela být dělána – snížení četnosti ze strany KHS (informace o tom nevložena do systému)  Část rozborů nebyla udělána:  29 vodovodů (2008); 23 vodovodů (2009); 20 vodovodů (2010)  … součást zprávy pro EU

14 Státní zdravotní ústav Průběžný dohled SZÚ nad počty rozborů  Akceptování podivných výmluv provozovatele ze strany KHS, např.  „…co se týká chuti, tak laboratoř to vysvětluje tak, že pokud je v ukazateli napsáno NESTANOVENO, neznamená to, že vzorek nebyl odebrán, ale pouze nestanoven…  …Požadavek na zdravotní nezávadnost je podložena v akreditované metodě dle SOP 6.09, která je zpracována dle TNV a ČSN EN 1622…  V obou normách je uvedeno: „ Orientační metoda zjišťování chuti je omezena pouze na vodu pitnou, jejíž zdravotní nezávadnost musí být bezpodmínečně zajištěna. Při sebemenším podezření na přítomnost škodlivých mikroorganismů nebo látek v toxických koncentracích nesmí být vzorky bez dalších opatření zkoušeny. Vzorky se nesmí polknout.“

15 Státní zdravotní ústav Správnost údajů o zásobované oblasti v IS PiVo  Počty obyvatel a objem vyráběné vody  U některých oblastí je zřejmě nesprávný počet zásobovaných obyvatel.  U některých oblastí je uvedená produkce vody zcela nesmyslná, odpovídající např. > 1000 l/osobu/den nebo naopak 0,5 l/osobu/den

16 Státní zdravotní ústav Část V Sporná akreditace

17 Státní zdravotní ústav „Akreditace“ – klady a zápory  Klady – zavedení systému jakosti, zvýšení úrovně práce, dohledatelnost, interní a externí ověřování správnosti měření atd.  Rozpor mezi špičkovým rozvíjením oboru a potřebnou praktickou aplikací  Rozpor mezi dobrovolným odborným usilováním o zlepšení a legislativní povinností

18 Státní zdravotní ústav Akreditace laboratoří  Kam vede současný stav?  Větší a užší specializace pracovníků laboratoří, protože zvládaní všech „potřebných“ úkonů akreditovaného analytického procesu zabere stále více času   Cena analýzy se zvyšuje (cost-benefit analýza?).

19 Státní zdravotní ústav Akreditace laboratoří  Pracovníci laboratoří ztrácejí povědomí o návazných oblastech a zákazníkům sice předávají stále přesnější a spolehlivější výsledky, ale jsou jim stále méně schopni poradit, co výsledky znamenají… a nemají o to ani zájem.  Tendence k centralizaci vede k rušení malých provozních laboratoří a přesouvání analýzy stále dále od místa, kde plní svoji funkci + rozdělení a vzájemné odcizení pracovníků laboratoří a technologických pracovníků provozu, kterým musí výsledky především sloužit.

20 Státní zdravotní ústav Akreditace laboratoří  Některé úkony související s akreditovanou analýzou se v předepsané četnosti provádějí víceméně formálně, nutnost uspět v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách (MPZ) pak vede ke koluzi (tajnému vzájemnému sdělování výsledků mezi některými účastníky MPZ)…  Příspěvek ze strany akreditující (autorizující) organizace… (formálnost, nízká odborná úroveň některých auditorů)

21 Státní zdravotní ústav Akreditace laboratoří  ČIA: nešťastné zásahy do provozu laboratoře (příklad zákalu) x bezzubost v případě opravdu problémové laboratoře…  Paradox autorizované (akreditované) analýzy: neautorizovaný (neakreditovaný) odběr vzorku.  Paradox autorizovaných (akreditovaných) výsledků: nákladně generované akreditované („kvalifikované“) výsledky končí v rukou nekvalifikovaných osob a jsou k ničemu…

22 Státní zdravotní ústav Část VI Závěr

23 Státní zdravotní ústav Vytváření obrazu VS i ČR  Laboratoř prezentuje práci laboratoře před veřejností – vliv na image společnosti  Několik sporných výsledků může ovlivnit věrohodnost celé databáze  Nejen externí kontrola práce laboratoře ze strany ČIA, ale také ze strany provozovatele!

24 Státní zdravotní ústav Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Několik kritických postřehů ke sledování kvality pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha & 3. lékařská fakulta UK, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google