Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při zadávání VZ - Příspěvkové organizace Kompetence k rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních prací Rozsah Číslo usnesení Rady ÚK z 28. 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při zadávání VZ - Příspěvkové organizace Kompetence k rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních prací Rozsah Číslo usnesení Rady ÚK z 28. 6."— Transkript prezentace:

1 Postup při zadávání VZ - Příspěvkové organizace Kompetence k rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních prací Rozsah Číslo usnesení Rady ÚK z 28. 6. 2008 Ředitel do 500 000 Kč15/46R/2006 Ředitel + předchozí souhlas příslušného uvolněného člena Zastupitelstva (na základě doporučení vedoucího svodného odboru)‏ nad 500 000 do 2 000 00016/46R/2006 Ředitel + předchozí souhlas Rady ÚK (na základě doporučení vedoucího svodného odboru)‏ nad 2 000 00017/46R/2006 Ředitel - na návrh komise rozhodnutí o vyloučení dodavatelů, kteří nesplnili kvalifikaci dle § 60 zákona, a o výběru zájemců, kteří prokázali splnění požadované kvalifikace pro účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu dle § 61 zákona 22/46R/2006 C)

2 2 Postup při zadávání veřejných zakázek (dále jen VZ) stanovíme předpokládanou hodnotu VZ stanovíme druh zadávacího řízení podle  předmětu (dodávky, služby, stavební práce)  předpokládané hodnoty VZ - VZ malého rozsahu - podlimitní VZ – druhy dle Zákona - nadlimitní VZ – druhy dle Zákona postupujeme podle Zákona, směrnice ředitelky KÚ ÚK č. S-20/2006 a svých kompetencí

3 3 Předpokládaná hodnota VZ vždy bez DPH při stanovení předpokládané hodnoty (dále jen PH) je nutno dodržet postup dle Zákona (§ 13-§ 16)‏ u smlouvy na dobu určitou je stanovena PH na celou dobu trvání smlouvy u smlouvy na dobu neurčitou se stanovuje PH za 4 roky trvání smlouvy při stanovení PH je nutno sečíst PH obdobných, spolu souvisejících dodávek a služeb, které hodlá pořídít v průběhu účetního období, to neplatí jen pro dodávky, jejichž jednotková cena je proměnlivá a zadavatel je pořizuje podle aktuální potřeby opakovaně nesmí se rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke snížení PH pod limity dle § 12

4 4 Evidence veřejných zakázek zakázky do 100 tis. Kč si čísluje a eviduje gestor sám nad 100 tis. Kč si gestor vyžádá číslo VZ na OVZ INV: -v žádosti uvede - název VZ - předpokládanou hodnotu VZ po uzavření smlouvy s vítězem oznámí na OVZ INV: -vybraného dodavatele, adresu, IČ -vysoutěženou cenu -datum podpisu smlouvy spis veřejné zakázky gestor uchovává nejméně 5 let od uzavření smlouvy (§ 155 Zákona)‏

5 5 VZ malého rozsahu do 500 tis. Kč od 500 tis. do 2 mil. Kč od 2 mil. do 6 mil. Kč (jen stavební práce)‏ U VZ malého rozsahu není povinná písemná smlouva u VZ do 250 tis. Kč lze výjimečně uzavřít smlouvu i přímo s jedním dodavatelem, nutno zdůvodnit proč, pro doložení ceny obvyklé jsou vhodné i ceníky či prospekty např. z internetu

6 6 Postup zadávání VZ malého rozsahu návrh poptávky a výzvy (jmenování interní hodnotící komise, výběr nejméně 3 dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek)‏ odeslání výzvy vybraným dodavatelům doručení nabídek jednání interní hodnotící komise, výstupem Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek návrh zadání odeslání Rozhodnutí o zadání - vybranému dodavateli a ostatním dodavatelům uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

7 7 stejný postup u všech VZ malého rozsahu u VZ nad 500 tis. Kč nutný předběžný souhlas svodného politika před podpisem  návrhu poptávky  návrhu zadání Postup zadávání VZ malého rozsahu

8 8 Podlimitní či nadlimitní VZ projednání předchozího souhlasu s návrhem na zahájení v Radě ÚK návrh na zahájení zadávacího řízení odeslání výzvy zájemcům nebo Oznámení o zakázce ke zveřejnění v IS VZ US doručení nabídek (žádostí)‏ jednání hodnotící komise s výstupy projednání předchozího souhlasu s návrhem zadání v Radě ÚK návrh na zadání odeslání Rozhodnutí o zadání případně o vyloučení lhůta pro podání námitek 15 dní od doručení Rozhodnutí uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem odeslání oznámení o podpisu smlouvy uchazečům na 2 a 3 místě odeslání Oznámení o zadání zakázky ke zveřejnění v IS VZ US


Stáhnout ppt "Postup při zadávání VZ - Příspěvkové organizace Kompetence k rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních prací Rozsah Číslo usnesení Rady ÚK z 28. 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google