Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Objemové a plošné tváření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Objemové a plošné tváření"— Transkript prezentace:

1 Objemové a plošné tváření

2 Základní druhy tváření
Tváření – beztřískové zpracování kovů. Objemové tváření        – dojde k výrazné změně tvaru a zvětšení plochy původního polotovaru za studena nebo po ohřevu. Plošné tváření – plech je při zanedbatelné změně tloušťky a plochy přetvořen do prostorového tvaru.

3 Tvařitelnost Tvařitelnost materiálů - je jejich schopnost ke zpracování tvářením. - Mechanické (Re, Rp0,2, Rm, A) - Technologické (pěchování, rozkování, děrování a rozštěpení, ..)

4 Objemové tváření Metody objemového tváření jsou poměrně rozmanité a rozšířené. Patří sem metody: kování, válcování, protlačování, tažení. U většiny metod objemového tváření se tváří za tepla (vyjimečně za studena).

5 Tvařitelnost – tváření za tepla
Ohřevem se rozpouští precipitáty, homogenizuje struktura. Doba ohřevu má být co nejkratší pro minimální oduhličení, opal a  zhrubnutí zrna). K ohřevu se používá pecí: komorové (plynové – viz. obr.), elektrické (indukční).

6 Volné kování Volné kování - používá se v kusové výrobě malých a středních výkovků u oprav, údržby, v zámečnictví a uměleckém kovářství. Ruční (nářadí: kovadlina, kladiva, nářadí). Strojní (stroje: buchary, lisy).

7 Volné kování - ruční Prodlužování – účelem je prodloužení polotovaru za současného zmenšování příčného průřezu. Pěchování – materiál je stlačován ve směru osy, rozšiřuje se průřez na úkor délky. Používá se pro kování rotačních výkovků. Kování na trnu – používá se k rozšiřování a prodlužování průměru kroužku na úkor jeho tloušťky. Ohýbání – umožňuje zakřivit podélnou osu výkovku, čímž se mění i jeho průřezný tvar.

8 Zápustkové kování Kováním dochází k vyplnění dutiny zápustky, a tím k dosažení požadovaného tvaru.

9 Zápustkové kování na bucharech
vhodné především pro kování drobných výkovků nebo výkovků o velké hmotnosti a výškově složitých výkovků. rychlost beranu bucharu je až 9 m · s-1.

10 Zápustkové kování na hydr. lisech
Rychlost beranu je oproti bucharům či klikovým lisům značně menší (běžné oceli 0,01 ÷ 0,05 m · s-1). Hydraulické lisy se využívají pro: * kování velkorozměrových výkovků (rámy, panely, přepážky); * kování protlačováním (dlouhé duté výkovky); * kování obtížně tvařitelných slitin; * přesné kování tvarově složitých výkovků v uzavřených zápustkách.

11 Požadavky na zápustky  Zápustky jsou vystaveny: mechanickému namáhání – zápustky bucharů, které jsou zatěžovány dynamicky při kování, tepelnému namáhání – střídání teplot → vznik napětí → vznik mikrotrhlinek ; povrchová teplota dutiny až 500°C,  u  výstupků dutin až 600°C. Hlavní požadavky na oceli pro zápustky jsou vysoká pevnost, houževnatost a otěruvzdornost, nízká tepelná roztažnost a co nejvyšší tepelná vodivost, dobrá obrobitelnost.

12 Válcování Válcování je zpracování materiálu přetvářením, probíhajícím mezi otáčejícími se válci (kladkami, talíři). Metody: válcování podélné, válcování příčné, válcování závitů, … Stroje: válcovací stolice.

13 Protlačování Protlačování je přetváření materiálu nad mezí kluzu ( pracovní tlaky MPa). Protlačování – zpětné (viz. obr.), dopředné, kombinované, stranové. Stroje: protlačovací lisy.

14 Tažení Tažením dosahujeme změny průřezu polotovaru (tažení trubek, drátů). Tažení - drátů (jednoduché, stupňovité ..), - profilů (kruhové, ploché, ..), - trubek (viz. obr.).

15 Plošné tváření Mezi hlavní metody plošného tváření patří: stříhání,
ohýbání, tažení, tlačení. K plošnému tváření dochází za studena (za tepla).

16 Stříhání Stříhání je oddělování materiálu zatěžováním nad mez pevnosti ve střihu. Stříhání: - za studena (tenké plechy), - za tepla (tlusté profily). Stříhání ruční, nebo strojní. Stříhá se mezi rovnými nebo šikmými noži.

17 Stříhání – střižná síla
Střižná síla: Fs = (1,1 až 1,3) . O . s . Ts, kde O – střižný obvod, s – tloušťka materiálu, Ts – pevnost materiálu ve střihu. Mezi noži je nutná vůle – z Stroje: nůžky ruční, strojní tabulové, lisy a speciální vystřihovací stroje, ..

18 Ohýbání

19 Ohýbání - princip Stroje: ruční nebo strojní ohýbačky, lisy, zkružovačky, ..

20 Tažení Tažení je přetváření rovinné plochy do prostorového tvaru. Stroje: lisy.

21 Tlačení Tlačení je přetváření rovinného tvaru na prostorový za rotace. Plech se přitlačuje kladkou k modelu.

22 Tváření kovů - nekonvenční metody
Nekonvenční metody tváření: tváření výbuchem (viz. obr.), elektrohydraulické tváření, elektromagnetické tváření, termální tváření apod.

23 Závěr Literatura: [1] Vondráček, F. Materiály a technologie I a II, 1985, s. [2] Dvořák, M., Marečková, M. Technologie tváření - Studijní opory pro kombinované studium I. stupeň, 2. ročník CTT-K, [3] Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 1. Scientia, 2007, 266 s. [4] obsah_kovy.htm


Stáhnout ppt "Objemové a plošné tváření"

Podobné prezentace


Reklamy Google