Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP 1."— Transkript prezentace:

1 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP 1

2 ú.a. ÚAP vs. projednávaná novela SZ bez ohledu na projednávanou novelu SZ je třeba podle § 28 (1) SZ zahájit práce na „úplné aktualizaci ÚAP ORP“ připravovaná novela SZ, která upravuje lhůtu úplné aktualizace ÚAP ORP z 2 na 4 roky, v současné době prochází legislativním procesem = nelze garantovat datum schválení a nabití účinnosti novely v roce 2016. 2

3 tzn. že v současné době je třeba postupovat podle platného znění SZ (§ 28 odst. 1) = 4.úplnou aktualizaci ÚAP ORP úřady územního plánovaní musejí pořídit k 31.12.2016 vč. jejich projednání s obcemi ve svém správním obvodu. 3

4 Úplná aktualizace ÚAP ORP § 28 SZ Úřady územního plánování: 1)nejpozději do 18 měsíců od poslední „úplné aktualizace“ pořídí ÚÚP návrh nové úplné aktualizace 2)Poskytovatelům údajů o území doručí oznámení o aktualizaci a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi poskytnutých údajů 4

5 Potvrzení údajů o území Na výzvu ÚÚP podle § 28 (2) SZ „poskytovatel“ potvrdí správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutého údaje (nebo poskytne nový údaj) – prostřednictvím pasportu údaje o území – příloha č. 2 Vyhl. 500/2006, III.oddíl (I.-III.oddíl) 5

6 3) podle obdržených aktualizací údajů o území ÚÚP upraví ÚAP (podklady pro rozbor URÚ a samotný rozbor URÚ). 4) Projednání ÚAP § 29 (1) SZ - do 30 dnů po vyhotovení aktualizace projedná ÚÚP s obcemi ve svém správním obvodu – v rozsahu „určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích“. 6

7 5) Na základě výsledku projednání ÚÚP upraví ÚAP podle § 29 (1) a bezodkladně předá krajskému úřadu. 7

8 Závěr: v procesu pořizování další „úplné aktualizace ÚAP ORP“ je třeba postupovat podle platného změní zákona. 4.úplná aktualizace ÚAP ORP = 12/2016 8

9 Děkuji za pozornost Mgr. Adéla Falcmanová falcmanova.a@kr-ustecky.cz 9

10 Veřejnoprávní smlouva o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje a Dohoda o rozdělení kompetencí ke sběru dat a jejich zapracování 10

11 VPS zajištění společného postupu užívání a spolupráce při provozu Geoportálu ÚAP ( zajištění a zavedení jednotného postupu při tvorbě a zpracování geograf.dat pro ÚPČ - tj. zpracování ÚAP a ÚPD, efektivní využívání GIS v rámci celého ÚK) upravuje práva, odpovědnost a povinnosti smluvních stran ( KÚÚK x ORP ) technickou a metodickou podporu 11

12 VPS upravuje financování Geoportálu ÚAP (po ukončení udržitelnosti - od 9/2018 ) samostatná „příloha“ upravuje kompetence sběru dat, jejich zpracování a aktualizace 12

13 Dohoda – o rozdělení kompetencí ke sběru dat od poskytovatelů o území a jejich zapracování do datového skladu Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje upravuje rozdělení kompetencí mezi KRAJEM a ORP - sběru, zpracování a aktualizaci vybraných sledovaných jevů dle přílohy 1A vyhl. 500/2006 - (rozdělení sběru a aktualizace „jevů“ je uvedeno v příloze Dohody - č. 1) na neuvedené sledované jevy se „D“ nevztahuje 13

14 Dohoda …. změny v jednotlivých kompetencích je možné až po písemném odsouhlasení všech účastníků „D“. pravidelné porady (např. návrhy na změnu kompetencí – doplnění kompetencí u nových jevů 14

15 Aktuální termíny pro VPS a Dohodu 11.12.2015 bude rozeslána verze VPS a D do 18.12.2015 (cca 7 dní) lhůta na doplnění kontaktních osob / personálního obsazení, příp. podání připomínek; (současně bude rozesláno vypořádání vašich připomínek k poslednímu přip.kolu) 15

16 cca do 8.1.2016 rozeslána „finální verze VPS a D“ ÚÚP a kraj – zajistí v nejbližších Radách / Zastupitelstvech projednání VPS a D → neprodleně bude přistoupeno k podpisu cca 1.IV 2016 bude VPS a D podepsána 16

17 Děkuji za pozornost Mgr. Adéla Falcmanová falcmanova.a@kr-ustecky.cz 17


Stáhnout ppt "4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google