Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Itálie 4

2 Úkoly v prezentaci jsou určeny pro samostatnou práci se zápisem do pracovního listu. Úkoly v části cestovní ruch jsou pro čtyřčlenný tým.  odkaz na jiné místo v prezentaci odkaz na internet zapsat do pracovního listu odpověď na kvízovou otázku Vysvětlivky: M apa 1 M apa 1 Hospodářství Přírodní podmínky Přírodní podmínky Cestovní ruch Jádrové oblasti M apa 2 M apa 2 Google 4 Obyvatelstvo

3 Přírodní podmínky 1. Pokuste se s využitím slepé mapy správně doplnit text, charakterizující přírodní podmínky Itálie. Následně proveďte kontrolu. Klikněte pro zvětšení  Které z uvedených pohoří charakterizuje následující text? Charakteristickým znakem jsou zvláštní světlé skály, vytvořené zkamenělými korálovými útesy z období třetihor. Útesy byly tvořeny organismy a usazeninami tropického moře Tethys. Své pojmenování získaly po francouzském geologovi žijícím ve druhé polovině 18. století. Lepontské Alpy Kottické Alpy Savojské Alpy Přírodní podmínky Přírodní podmínky Elba, Liparské ostrovy, Sicílie, Apeniny, Trasimenské jezero, Tibera, Vesuv, Pád, Gardské jezero, Alpy, Sardinie, Sicílie, Pontinské ostrovy. Řešení 2. Dokážete rozdělit následující pojmy do tří kategorií po pěti, podle společného znaku? Doplňte, co je společným znakem každé ze tří kategorií. Dva pojmy použijte dvakrát. Dolomity Text – Přírodní podmínky Itálie Hospodářství Cestovní ruch Jádrové oblasti 4 Obyvatelstvo  Mapa 1 M apa 2 M apa 2 Google 13

4 Obyvatelstvo 3. S využitím nabídnutých zdrojů označte pravdivá tvrzení. Z pravdivých tvrzení vytvořte krátkou charakteristiku. 4. Odkaz níže obsahují články o přílivu utečenců z Afriky. Jaký je váš názor na příliv afrických běženců do Evropy? Jak by měla Itálie řešit obrovský nápor imigrantů a co by podle vás měla udělat EU? Text: obyvatelstvo Itálie Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v posledních letech roste. Itálie má poměrně vysoký podíl cizinců s trvalým pobytem. 97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání. Itálie patří mezi Evropské státy s nízkou mírou imigrace. Pro většinu imigrantů jde o tranzitní zemi. Itálie je mnohonárodnostní stát. Kromě italštiny se v oblastech se zvláštní autonomií rovněž používá němčina, slovinština a francouzština. Průměrný věk se v posledních letech zvyšuje. Počtem obyvatel je Itálie čtvrtá mezi státy EU a ve třetí desítce ve světě. řešení Obyvatelstvo THE WORLD FACTBOOK i.Dnes.cz Magazín Security Hospodářství Přírodní podmínky Přírodní podmínky Cestovní ruch Jádrové oblasti 4  Mapa 1 Mapa 2 Google

5 Jádrové oblasti 5. Kliknutím na uvedené odkazy si procvičte lokalizaci italských regionů a měst. Následně doplňte text o jádrových oblastech Itálie. Jádrové oblasti řešení Mapový kvíz: Italská města Mapový kvíz: Italské regiony Hlavní jádrovou oblastí Itálie je severovýchodní oblast – regiony a. Tyto regiony se podílí téměř čtvrtinou na hrubém domácím produktu Itálie. Převládají zde služby, obchod, strojírenství a textilní průmysl. Středisky těchto regionů jsou Turín a Milán. Druhou jádrovou oblastí je třímilionové hlavní město Řím a jeho zázemí v regionu. Je kulturním i politickým centrem země a patří mezi nejnavštěvovanější města Evropy. Periferní oblastí je jih Itálie s ostrovy Sicílií a Sardinií. Alpské slunce Úrodné pole Mořské vlny V severní Itálii existuje silné hnutí za autonomii nebo úplnou nezávislost oblasti Padánie. V roce 1991 vznikla Liga severu, poukazující na to, že ekonomicky rozvinutý sever Itálie odvádí do centrální pokladny víc prostředků než dostává. Programem strany se proto stal požadavek na decentralizaci země. Hymnou Padánie je árie z Verdiho opery Nabucco Va' Pensiero. Víte co je jejím symbolem? Alpské vrcholy Hospodářství Přírodní podmínky Přírodní podmínky Cestovní ruch 4 Obyvatelstvo  M apa 1 M apa 1 M apa 2 M apa 2 Google

6 text Hospodářství Hospodářská výkonnost 6. Porovnejte postavení Itálie ve vybraných ekonomických ukazatelích v Evropě a ve světe. 7. Po přečtení textu vytvořte do pracovního listu stručnou charakteristiku Italského hospodářství. Použijte následující pojmy a uveďte příklady výrobků. Hospodářská výkonnost, rozdíly v hospodářství severu a jihu, nejdůležitější průmyslová odvětví a příklady jejich výrobků, zemědělství, doprava, zadlužení státu. Hospodářství Zadlužení Itálie Itálie patří k nejzadluženějším státům v Evropě. Státní dluh se blíží 150 % HDP země. Víte kolikátá je Itálie v poměru veřejného dluhu k HDP v porovnání s ostatními státy Evropy? První před Řeckem a Portugalskem První před Řeckem a Portugalskem Třetí za Řeckem a Španělskem Třetí za Řeckem a Španělskem První před Řeckem a Španělskem První před Řeckem a Španělskem Druhá za Řeckem Článek na internetu Článek na internetu Žebříček zadlužení Žebříček zadlužení Přírodní podmínky Přírodní podmínky Cestovní ruch Jádrové oblasti 4 Obyvatelstvo  M apa 1 M apa 1 M apa 2 M apa 2 Google

7 Cestovní ruch 2. Přímořská letoviska 3. Alpská střediska  1. Kulturní památky 8. Itálie patří mezi turisticky nejnavštěvovanější státy světa. Která místa Itálie turisté navštěvují nejvíce? Rozdělte si v čtyřčlenné skupině uvedené okruhy cestovního ruchu, zapište do pracovního listu a informace si vzájemně předejte. 3. Přírodní památky Cestovní ruch Hospodářství Přírodní podmínky Přírodní podmínky Jádrové oblasti 4 Obyvatelstvo 4 šestá sedmá čtvrtá pátá Víte, kolikátá ve světě je Itálie v žebříčku návštěvnosti turistů? M apa 1 M apa 1 M apa 2 M apa 2 Google

8 Objem hrubého domácího produktu Průmyslová produkce Podle dovozu zboží Podle hodnoty exportu Ověřte pravdivost výše uvedeného tvrzení. Vyhledejte na internetu údaje k uvedeným charakteristikám a doplňte aktuální pořadí ve světě a v Evropě. Státy podle objemu vývozu Státy podle objemu vývozu Státy podle objemu dovozu Státy podle objemu dovozu Státy podle průmyslové produkce Státy podle průmyslové produkce Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt Itálie, země skupiny G20, je podle MMF devátou největší ekonomikou světa a čtvrtou největší v EU. zpět SvětEvropa

9 11

10 13

11 Itálie, ležící v centrálním Středomoří, je součástí makroregionu Jižní Evropa. Její území má výhodnou geografickou polohu, a to především její část, ve které končí hlavní evropská rozvojová osa. Díky protáhlému tvaru poloostrova leží většina území blízko moře. Území Itálie má velmi výraznou vertikální členitost. Horské oblasti Alp a Apenin tvoří zhruba rozlohy. Podle reliéfu je možno Itálii rozdělit na tři základní oblasti: Italské Alpy, Pádskou nížinu a Apeninský poloostrov s ostrovy. Mohutná horská soustava Alp tvoří severní hranici Itálie a obklopuje obloukovitě od západu k východu Pádskou nížinu, která je velmi plochá a zpravidla nepřesahující nadmořskou výšku 100 m. Apeninský poloostrov vytváří největší část Itálie. Leží mezi a Jónským mořem na východě a mořem a Ligurským na západě. Soustava Apenin, dosahující výšky téměř 3000 m, má většinou charakteristický středohorský reliéf a okrajová pahorkovitá předhoří. Největším ostrovem je Sicílie, reliéfem i strukturou pokračováním Apeninského poloostrova, od kterého se oddělila zlomy Messinského průlivu. Severně od Sicílie leží sopečné ostrovy, se známými činnými sopkami Stromboli a Vulcano. Druhým největším italským ostrovem je, oddělená od pevniny Tyrhénským mořem. V jižní Itálii se projevuje sopečná činnost a také i pohyby zemské kůry, které způsobují častá zemětřesení, z velké části tektonická. Pásma největší seismicity se táhnou kolem Apenin přes Kalábrii a Messinský průliv k severovýchodní Sicílii. V Západních Alpách pramení nejdelší italská řeka Pád. Má široce rozvětvený splavný systém, zabírající Pádskou nížinu a k ní přiléhající svahy Alp a Apenin. Systém je doplněn splavnými a zavlažovacími průplavy a kanály. Druhou nejdelší řekou je Adiže, ústící podobně jako Pád do moře, a třetí nejdelší pak Tibera, protékající Římem. Nejrozlehlejším italským jezerem je ledovcové, ležící na severu mezi Alpami a Pádskou nížinou. Většina území Itálie má středomořské podnebí s horkým a létem a zimou. V Pádské nížině přechází k mírnému a v horách se zřetelnými klimatickými pásy až k studenému podnebí v horní horské zóně. Zpět mapa řešení Zdroje: 1, 2, 6, 8

12 Zdroje:1, 7, 8, 9 Hospodářství Itálie patří k hospodářsky nejsilnějším státům v Evropě. Země je zakládajícím členem skupiny G8 (sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa), OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a EU. Pro Itálii je charakteristický velký rozdíl mezi vysoce rozvinutým severem a zaostalým jihem (Mezzogiorno). Tato odlišnost přináší i významné politické komplikace (separatismus). Hlavním odvětvím průmyslu je strojírenství, založené na dlouholeté tradici a kvalifikované pracovní síle. Vyniká především dopravní strojírenství – výroba automobilů a motocyklů (FIAT Holding – FIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati) a zemědělských strojů a vlaků. Itálii patří přední příčky ve světě ve stavbě lodí. Významná je také produkce elektrotechniky (např. ledničky a pračky), v níž patří Itálie na přední příčky v Evropě. V Evropě patří mezi největší vývozce oceli, jejíž výroba je založena na dovozu surovin. Významná je také produkce potravinářského průmyslu. V produkci vína soupeří s Francií o světové prvenství, světoznámé jsou italské těstoviny a také sýry. Tradici má obuvnický a textilní průmysl. Patří mezi největší vývozce textilních výrobků ve světě. Přetrvání na trhu umožňuje vysoká kvalita výrobků (např. Benetton). Zemědělství je koncentrováno převážně v Pádské nížině (40 % produkce). Pěstují se především obilniny a jižní ovoce. Dopravní síť je hustá a kvalitní. Je zde celkem přes 6500 kilometrů dálnic spojujících všechny oblasti země. V zemi je téměř 1000 kilometrů vysokorychlostních železničních tratí. Itálie má velkou námořní a leteckou flotilu. Významné jsou námořní přístavy v Janově, Livornu, Neapoli, Tarentu nebo Terstu. Nejfrekventovanější letiště jsou v Římě (Fiumicino, Leonardo da Vinci), Miláně a Palermu.

13

14

15  Zdroj: 12 1.Francie 2.USA 3.Španělsko 4.Čína 5.Itálie 6.Turecko 7.Německo 8.Británie 9.Rusko 10.Thajsko Pořadí zemí podle počtu turistů v roce 2013

16 Itálie, ležící v centrálním Středomoří, je součástí makroregionu Jižní Evropa. Její území má výhodnou geografickou polohu, a to především její severní část, ve které končí hlavní evropská rozvojová osa. Díky protáhlému tvaru poloostrova leží většina území blízko moře. Území Itálie má velmi výraznou vertikální členitost. Horské oblasti Alp a Apenin tvoří zhruba 4/5 rozlohy. Podle reliéfu je možno Itálii rozdělit na tři základní oblasti: Italské Alpy, Pádskou nížinu a Apeninský poloostrov s ostrovy. Mohutná horská soustava Alp tvoří severní hranici Itálie a obklopuje obloukovitě od západu k východu Pádskou nížinu, která je velmi plochá a zpravidla nepřesahující nadmořskou výšku 100 m. Apeninský poloostrov vytváří největší část Itálie. Leží mezi Jaderským a Jónským mořem na východě a mořem Tyrhénským a Ligurským na západě. Soustava Apenin, dosahující výšky téměř 3000 m, má většinou charakteristický středohorský reliéf a okrajová pahorkovitá předhoří. Největším ostrovem je Sicílie, reliéfem i strukturou pokračováním Apeninského poloostrova, od kterého se oddělila zlomy Messinského průlivu. Severně od Sicílie leží sopečné Liparské ostrovy, se známými činnými sopkami Stromboli a Vulcano. Druhým největším italským ostrovem je Sardinie, oddělená od pevniny Tyrhénským mořem. V jižní Itálii se projevuje sopečná činnost a také i pohyby zemské kůry, které způsobují častá zemětřesení, z velké části tektonická. Pásma největší seismicity se táhnou kolem Apenin přes Kalábrii a Messinský průliv k severovýchodní Sicílii. V Západních Alpách pramení nejdelší italská řeka Pád. Má široce rozvětvený splavný systém, zabírající Pádskou nížinu a k ní přiléhající svahy Alp a Apenin. Systém je doplněn splavnými a zavlažovacími průplavy a kanály. Druhou nejdelší řekou je Adiže, ústící podobně jako Pád do Jaderského moře, a třetí nejdelší pak Tibera, protékající Římem. Nejrozlehlejším italským jezerem je ledovcové Gardské jezero (Lago di Garda), ležící na severu mezi Alpami a Pádskou nížinou. Většina území Itálie má středomořské podnebí s horkým a suchým létem a mírnou deštivou zimou. V Pádské nížině přechází k mírnému a v horách se zřetelnými klimatickými pásy až k studenému podnebí v horní horské zóně.

17 Hlavní jádrovou oblastí Itálie je severovýchodní oblast – regiony Piemont a Lombardie. Tyto regiony se podílí téměř čtvrtinou na hrubém domácím produktu Itálie. Převládají zde služby, obchod, strojírenství a textilní průmysl. Středisky těchto regionů jsou Turín a Milán. Druhou jádrovou oblastí je třímilionové hlavní město Řím a jeho zázemí v regionu Lazio. Je kulturním i politickým centrem země a patří mezi nejnavštěvovanější města Evropy. Periferní oblastí je jih Itálie s ostrovy Sicílií a Sardinií.

18 Sicílie - nejdelší ostrov Pád - nejdelší řeka Gardské jezero - největší jezero Alpy - nejvyšší pohoří Apeniny - nejdelší pohoří Apeniny, Trasimenské jezero, Tibera, Vesuv, Bolsenské jezero Elba, Liparské ostrovy, Sardinie, Sicílie, Pontinské ostrovy „Nej“ v Itálii Leží na Apeninském poloostrově Ostrovy + Tyrhénské moře

19 Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v posledních letech roste. Itálie má poměrně vysoký podíl cizinců s trvalým pobytem. 97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání. Itálie je mnohonárodnostní stát. Kromě italštiny se v oblastech se zvláštní autonomií rovněž používá němčina, slovinština a francouzština. Průměrný věk se v posledních letech zvyšuje. Počtem obyvatel je Itálie čtvrtá mezi státy EU a ve třetí desítce ve světě. Itálie patří mezi Evropské státy s nízkou mírou imigrace. Pro většinu imigrantů jde o tranzitní zemi.

20 1.Anděl, Jiří. a kol.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-78-2. 2. Hanus, M.; Šídlo, L.: Školní atlas dnešního světa. Praha: Terra: Terra klub, 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282-6-9. 3.Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha : Kartografie Praha, 2007. 2. vyd. ISBN 978-80-7011-925-9. 4.Usuario:Mnemocl. Italy looking like the flag.svg. [online]. [cit. 2015-04-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_looking_like_the_flag.svg 5.Eric Gaba. Italy topographic map-blank.svg. [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_topographic_map-blank.svg 6.Alpyn.cz. Italské Alpy. [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupný na WWW:.http://www.alpyn.cz/italske- alpy.html 7.www.cia.gov. The World Factbook.Italy. [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupný na WWW:.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html 8.Zeměpis.net.Itálie.[online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupný z WWW:.http://www.zemepis.net/zeme- italie 9.www.cia.gov. The World Factbook. Country comparison, Roadways. [online]. [cit. 2015-04-013]. Dostupný na WWW:.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2085.html 10.www.cia.gov. The World Factbook. Country comparison. Public debt. [online]. [cit. 2015-04-013]. Dostupný na WWW:.https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2186rank.html#it 11.Ras67. It-map-cs.jpg. [online]. 2007. [cit. 2015-04-23]. Dostupný pod licencí public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:It-map-cs.jpg 12.UNWTO, Tourism highlights 2014 edition. [online]. 20014. [cit. 2015-04-23]. Dostupný na WWW:.http://www.e-unwto.org/content/r13521/fulltext.pdf 13.Eric Gaba. Italy topographic map-blank.svg. [online]. 2009 [cit. 2015-04-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_topographic_map- blank.svg Zdroje:


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google