Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_VEŘEJNÁ_SPRÁVA_05 Prezident republiky – funkce a pravomoci Téma sady:Veřejná správa Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1. ročník Datum vytvoření:září 2013 Anotace: Funkce prezidenta, slib prezidenta, volba prezidenta, pravomoci prezidenta, prezidentská imunita. Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Úvod Česká republika je parlamentní republikou s významným postavením prezidenta republiky. Prezident je hlavou státu. Právní úprava: Ústava ČR – hlava třetí, čl. 54–66. Ústava definuje funkci prezidenta, způsob volby, pravomoci (které vykonává samostatně a které vyžadují spolupodpis premiéra) aj.

3 Funkce prezidenta  Prezidentem může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.  Funkční období je 5 let.  Maximálně může být zvolen dvakrát za sebou.  Funkce prezidenta začíná dnem složení slibu a končí uplynutím volebního období nebo vzdá-li se svého úřadu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny (dále jen PS).  Sídlo: Pražský hrad.

4 Slib prezidenta republiky Slib prezidenta republiky zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.

5 Volba prezidenta Prezident je volen v přímých volbách občany ČR (aktivní volební právo). Jedná se o většinový systém volby. Navrhnout kandidáta může nejméně 20 poslanců nebo 10 senátorů, anebo každý plnoletý občan ČR, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany.

6 Pravomoci prezidenta A)Absolutní pravomoci (bez kontrasignace): Jmenuje/odvolává členy vlády a přijímá jejich demisi. Svolává zasedání PS. Rozpouští PS. Jmenuje soudce Ústavního soudu. Odpouští a zmírňuje tresty (agraciace) a zahlazuje odsouzení (rehabilitace). Má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon („právo veta“). Podepisuje zákony.

7 Pravomoci prezidenta B) Pravomoci s kontrasignací: Zastupuje stát navenek. Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Je vrchním velitelem ozbrojených sil. Vyhlašuje volby do PS. Propůjčuje a uděluje státní vyznamenání. Jmenuje soudce. Má právo udělovat amnestii.

8 Pravomoci prezidenta C) Právo účasti (ne povinnost): Na schůzích obou komor Parlamentu. Na schůzích vlády. D) Další: Vyhlašuje volby do Zastupitelstev obcí a krajů. Uchovává pečetidlo státní pečeti. Jmenuje a odvolává rektory VŠ a jmenuje profesory.

9 Prezidentská imunita Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat, ani stíhat za přestupky nebo jiný správní delikt. Stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce je navždy vyloučeno. Výjimka: prezident může být trestně stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu.

10 Prezidenti ČR Obr.1 Václav Havel [1]Obr.2 Václav Klaus [2] Obr. 3 Miloš Zeman [3] 1989 -1993 - 20032003 - 2013 2013 -

11 Vlajka prezidenta republiky Obr.4 Vlajka prezidenta [4]

12 Opakování Doplňte správné výrazy do následujících vět: 1)Prezidentem se může stát občan …………… 2)Pojem kontrasignace znamená ……………… 3)Prezidenta lze stíhat pouze pro ……………... 4)Prezident má právo účasti na ……………….. 5)Vlajka prezidenta se nazývá ………………….

13 Správné znění vět Doplň správné výrazy do následujících vět: 1)Prezidentem se může stát občan ČR, starší 40 let (volitelný do Senátu). 2)Pojem kontrasignace znamená spolupodpis premiéra. 3)Prezidenta lze stíhat pouze pro velezradu. 4)Prezident má právo účasti na schůzích obou komor Parlamentu, vlády. 5)Vlajka prezidenta se nazývá prezidentská standarta.

14 Autorská práva a citace DAVID, Roman. Listina základních práv a svobod. 3. přep. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001, 259 s. ISBN 80-718-2109-8. MIČIENKA, Marek. Příruční slovník občana. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 2003, 283 p. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 27. ISBN 80-864-2917-2. Ústava České republiky. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-7182- 109-8. Listina základních práv a svobod. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-718-2109-8. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.

15 Autorská práva a citace Obr.1[online]. [cit. 2013-09-30]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jpg Obr.2[online]. [cit. 2013-09-30]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Vaclav_Klaus_headshot.jpg Obr.3[online]. [cit. 2013-09-30]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Milo%C5%A1_Zeman_2013.JPG Obr. 4 [online]. [cit. 2013-06-24]. Dostupné z: http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=wnMTM7 KAi0PpgM Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google