Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvořivost v ŠVP a metody jejího rozvoje rozvojem obraznosti Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování www. eduart.cz Projekt grantu EduArt s podporou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvořivost v ŠVP a metody jejího rozvoje rozvojem obraznosti Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování www. eduart.cz Projekt grantu EduArt s podporou."— Transkript prezentace:

1 Tvořivost v ŠVP a metody jejího rozvoje rozvojem obraznosti Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování www. eduart.cz Projekt grantu EduArt s podporou Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže a Evropského sociálního fondu. Praha 2009

2 Tvořivost v ŠVP Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování požadavek jejího rozvoje uváděn na všech úrovních RVP, v jeho cílech, zásadách tvorby ŠVP, v klíčových kompetencích, v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech tvorba portfolia jako materiálu pro sebeevaluaci a evaluaci životní dráhy a jejího směřování neoprávněně chápána často zúženě, jako něco navíc, spjaté pouze s uměleckou tvorbou jediná metoda, jak skutečně naplňovat RVP s jeho požadavky na individualizaci vzdělávání (kompetence), jak skutečně zaujmout a angažovat žáky problém s konkrétním naplňováním požadavku tvořivosti např. v tzv. exaktních předmětech, problém metod jejího rozvíjení

3 Tvořivost v ŠVP Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování základem rozvoje tvořivosti je jedinečnost, neopakovatelnost každého jedince (pluralita), většina zážitků a zkušeností má vizuální povahu /až 80 %/, rozvíjení obraznosti jazykem nebo obrazem v universalismu byla snaha ji vyloučit ve prospěch objektivního individualitu však nejde vyloučit ani zrušit, její jedinečné zážitky a zkušenosti jsou základem, na který se váže společenské označení většina lidíí rezignovala na ovládání obrazu, nedokáže do něj proniknout, analyzovat jej metodika tvořivosti, metodika práce s obrazem, EduArt Editor, školení

4 Struktura osobnosti Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování problém nedostatku dětí se zájmem o techniku a vědu je problémem neznalosti obrazného znakového systému, který se dají ovládat (jazykové definice k tomu nevedou) grafický jazyk má mnohé kvality, které se v mluveném jazyce postihují jen velmi obtížně (prostorové uspořádání, vztahy, proměny v čase)

5 Struktura osobnosti Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování tvořivost – přechod od jedinečného, indiviuálního do sociálního, sdíleného – prostřednictvím volby znaků

6 Orbis Pictus Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování

7 Orbis Pictus Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování

8 Orbis Pictus Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování O O

9 Orbis Pictus Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování

10 1.podle své vůle 2. ekonom 3. jaký mají věk 4.co dělali před návštěvou 5. oblečení 6. pozice objektů 7. jak dlouho neviděl rodinu Obsah obrazu

11 Struktura obrazu – I. etapa

12 Struktura obrazu – II. etapa

13 Struktura obrazu – III. etapa

14 Struktura obrazu – IV. etapa "Všechno v přírodě se utváří podle koule, kužele a válce" "Neexistuje žádná linie ani žádná modelace, jsou jen kontrasty "

15 Struktura obrazu – IV. etapa

16 Obsahové možnosti obrazové tvorby

17 Obsah myšlení je vytvářen na obrazných vztazích

18 Obsahové možnosti obrazové tvorby Obsah myšlení je vytvářen na obrazných vztazích

19 Obsahové možnosti obrazové tvorby Obsah myšlení je vytvářen na obrazných vztazích

20 Obsahové možnosti obrazové tvorby Obsah obrazu závisí na individuálních zkušenostech

21 Obsahové možnosti obrazové tvorby Obsah obrazů závisí na individuálních zkušenostech

22 Obsahové možnosti obrazové tvorby Obsah obrazů závisí na individuálních zkušenostech

23 EduArt Editor Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování Umožňuje graficky přehlednou správu obsahu výuky – každý obraz lze nejen pojmenovat, ale lze k němu vytvořit poznámky a odkazy na další soubory

24 EduArt Editor Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování Relační metodou skládání objektů umožňuje sestavovat obrazová vyjádření – možnost posunů umožňuje zkoušet správné vztahy mezi objekty a přesně vyjadřovat své zážitky a zkušenosti.

25 EduArt Editor Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování Umožňuje rozvíjet fantazii, vyajdřovat dosud „nevyslovené“ představy – kombinací neobvyklých vztahů podněcuje osobní odvahu v obrazové komunikaci.

26 EduArt Editor Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování Umožňuje vytvářet prezentace – převodem do grafického formátu je umožňuje uplatnit např. na webu, také však tisknout a uplatnit i mimo počítačovou výuku

27 Asociativní mapy Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování Asociativní mapy jsou nejblíže vyjádření individuality, zachycují jedinečné osobní zážitky a zkušenosti a jsou základem metaforického myšlení a základem koordinace myšlení v komunikaci. Měsíční večer Vítězslav Nezval Dnes podobá se město Bílé růži Houslím A ulitě Je noc a holub vrká Otevřme všechna okna do ulic A město se bude ihned podobati Pudřence Bílé rukavici A stříbrné paruce / Pantomima/ Zkuste si vytvořit vlastní asociativní mapy na různá témata

28 Prostorové mapy Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování školní výlet odjezd návštěva muzea okolní příroda továrna sponsora sběr léčivých rostlin 3 dny koupání příjezd

29 Strukturní mapy Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování

30 Tvůrčí obraz ve škole Byla žila Červená Karkulka. Tu jednou její maminka poslala s košíčkem k babičce. V košíčku byla svačina a také trochu něčeho k pití, babička měla ráda vaječný likér. Karkulka se vypravila na cestu, která vedla hlubokým lesem. Sotva však vešla do lesa, číhal tam na ní vlk. Docela dost se olizoval: „Kam jdeš Karkulko? A co to neseš v tom košíku?“ „Jdu za babičkou. Nesu jí svačinu a také něco k pití…. lineární text:jaké jsou jednající postavy příběhu? mezi kterými z nich došlo k setkání? mezi kterými došlo ke konfliktu? můžete přidat i další otázky: v jakém pořadí se potkaly? kdy bylo na scéně nejvíce osob?

31 relační mapa Voda Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování

32 relační mapa Optika Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování

33 relační mapa Vesmír Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování

34 Uplatnění EduArt Editoru ve výuce Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování

35 Tvořivost v ŠVP Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování Další školení je možné získat v e-learningové podobě na www. eduart.cz v rubrice Školení učitelů Školení obsahuje témata Tvořivost ve Školním vzdělávacím programu Tvořivost a obraznost ve školním vzdělávacím programu Uplatnění myšlenkových map Zde po přihlášení lze získat EduArt Editor k bezplatnému užívání pro sebe a své žáky pro užití na školních i domácích počítačích K užití programu pro všechny učitele a žáky školy je třeba zaregistrovat školu v rubrice Registrace škol

36 Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování Děkujeme za pozornost! www.eduart.cz on-line podpora a veškeré dotazy info@eduart.cz Vydáno v rámci grantu EduArt s podporou Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže a Evropského sociálního fondu. Praha 2009


Stáhnout ppt "Tvořivost v ŠVP a metody jejího rozvoje rozvojem obraznosti Metody podpory tvořivého myšlení ve vyučování www. eduart.cz Projekt grantu EduArt s podporou."

Podobné prezentace


Reklamy Google