Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluMarketingový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluMarketingový."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluMarketingový mix_P1 – výrobek (VY_32_INOVACE_05.02.09) AutorMgr. Vladimír Šorma Tematická oblast Marketing a management RočníkSedmý Datum tvorbyŘíjen 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku marketingu a managementu v hodinách Základů společenských věd - Ekonomie ve třetím ročníku, seznamuje studenty se základními termíny v oboru marketingu a managementu Metodický pokyn Šablona slouží jako digitalizovaná učebnice pro žáky třetího ročníku Základů společenských věd – Ekonomie; jednotlivé strany prezentace na sebe tematicky navazují, řeší problematiku výrobku. Časová dotace materiálu je 15-20 minut.

2 Marketingový mix P1 – výrobek - Výrobek je cokoli, co lze na trhu nabídnout (hmotný statek, služba nebo myšlenka), co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit přání nebo potřebu. - je vyráběný statek s objektivními a subjektivními vlastnostmi, které jsou manipulovány pro maximalizaci apelu zboží na spotřebitele, kteří položku nakupují, a aby uspokojil jejich potřeby. - můžeme definovat jako vše, co můžeme nabídnout ke koupi, k použití ke spotřebě – co uspokojuje PPO (potřeby, požadavky, očekávání) potenciálních a stávajících zákazníků - 4 úrovně výrobku a) základní – zajišťuje uspokojení (potřeba je totožná s hlavní funkcí výrobku) b) formální výrobek – je individuálně vnímán c) rozšířený výrobek – vyjadřuje možnost kompletovat nákup (delší zákaznická lhůta) d) psychologické vnímání úplného výrobku – neobjektivní psychologické charakteristiky, vnímání image atd., zahrnuje symboly ostatních úrovní a jejich prožívání zákazníky Spojením všech čtyř úrovní vzniká úplný marketingový produkt, teprve ten je v dnešních podmínkách schopen konkurenčního boje, který se odehrává především na třetí a čtvrté úrovni. Marketing hovoří o komplexním výrobku (total product)

3 Marketingový mix P1 – výrobek Komplexní výrobek Schéma komplexního výrobku: 1. jádro - vyjadřuje užitek (užitnou hodnotu) 2. vnější charakteristiky kvalita - určuje se srovnáním vlastnosti a vzhledu výrobku s předpisy (standardy, normy) - úzce souvisí s cenou výrobku (kvalita - náklady – cena) značka - odlišují výrobek od ostatních, registrace, tresty (nekalá soutěž) - dobrá značka + dodržení kvality=> vysoké ceny design - podoba, tvar, výběr a zpracování materiálu styl - souhrn estetických charakteristik - určen kombinací linie formy a tvaru obal - funkce: ochrana, snadná manipulace při přepravě - přitažlivost, upoutat pozornost, sbírání známek 3. služby spojené s prodejem: - dodávka, instalace, servis, záruka, úvěr, prodej na splátky instalace jádro instalace designservisúvěr rychlost dodávky obal značka záruka prodej na splátky kvalita styl

4 Marketingový mix P1 – výrobek Životní cyklus výrobku Etapa zavádění Začíná v okamžiku, kdy je nový výrobek uveden na trh. Produkt zakoupí pouze nízké procento spotřebitelů ⇒ tržby rostou pomalu. Je dosahováno ztrát nebo nízkého zisku. Nízký počet konkurentů. Tendence udržet ceny na vysoké úrovni. Etapa růstu Prudké tempo růstu prodeje. Vstup konkurenčních firem. Ceny jsou stabilní. Roste zisk. Etapa zralosti Tempo růstu prodeje klesá. Tuto etapu lze rozčlenit na 3 fáze: růst zralosti, stabilní zralost, slábnutí zralosti. Boj konkurentů o vstup i do malých tržních segmentů. Zvyšování výdajů na vědu a výzkum. Zvyšování výdajů na propagaci. Snižování cen. Etapa poklesu Podstatné snížení tržeb z prodeje. Snižování cen ⇒ snižování zisku. Snižování nabídky, popř. opuštění trhu. každý výrobek, který je uveden na trh je výrobcem požadován, aby byl na trhu co nejdéle, vydělával - má omezenou dobu trvání na trhu Životní cyklus se vyznačuje odlišnými etapami: Výrobky mají omezený život Výrobky prochází různými etapami, které představují odlišné výzvy, příležitosti a problémy pro prodejce. Zisky rostou a klesají v různých etapách životního cyklu výrobku. Výrobky vyžaduje v jednotlivých etapách svého životního cyklu rozdílné marketingové, finanční, výrobní, prodejní a personální strategie S křivka Etapy: vývojová, zaváděcí, růstová, zralosti, poklesu psi peněžní krávy hvězdyotazníky Kvadrant BCG analýzy vývojová fáze zaváděnírůstzralostpokles Objem prodejů zisk

5 Marketingový mix P1 – výrobek Značka výrobku - značka výrobku – odlišuje výrobek od konkurenčních výrobků a napomáhá identifikaci a je zárukou určité kvality - většina výrobků je prodávána po určitou značkou, v minulosti se prodávali bezejmenné výrobky – odlišovala je pouze užitná hodnota a místo prodeje - značka – je identifikace výrobku určitého výrobce pomocí jména, čísla, symbolu, tvaru nebo vzájemnou kombinací - jsou chráněny ochrannou známkou, registrace se provádí u úřadu průmyslového vlastnictví v Praze - jméno by mělo být krátké, snadno vyslovitelné a zapamatovatelné, měli by být originální (zabráníme tím záměnu) Volba značky pro trh – existují dvě možnosti: 1) značka výrobce – značku určil přímo výrobce (SONY, Olma) 2) značka obchodu – používá se u obchodních řetězců, odebírají velké množství výrobků od značkových prodejců a sami si ho zabalí a na trh ho uvádějí pod svou vlastní značkou - zboží je kvalitou srovnatelné, ale je levnějším (nakupuje se ve velkém) Volba značky výrobce- dvě strategie: 1) Kmenová značka – všechny výrobky dané firmy, celý výrobní sortiment je na trh uváděn pod jednou značkou (SONY, Panasonic) - výhodou je, že reklama na nový výrobek je zároveň reklamou pro všechny výrobky dané firmy 2) individuální značka – každý výrobek dané firmy je při uvádění na trh opatřen jinou značkou - případný neúspěch neohrozí jméno celé firmy - používá se zejména u drogistického zboží Věrnost značce – tendence v chování zákazníků záměrně a opakovaně kupovat výrobky stejné značky Význam značky – pro výrobce, prodejce i spotřebitele - jejím prostřednictvím dochází k okamžité identifikaci výrobce i výrobku - značka je zárukou určité kvality a pomáhá nám utvářet představu o ceně a výrobku - značka je velmi důležitá u výrobků, které jsou si podobné

6 Zdroje: Kotler, Philip: Marketing management, Grada Publishing, spol. s.r.o., 10. rozšířené vydání, Praha, 2001 Maruani, Laurent: Abeceda marketingu, Management Press, Praha,1995 Světlík, Jaroslav: Marketing – cesta k trhu, EKKA, Zlín, 1994 Švarcová, Jana: Ekonomie, CEED, Zlín, 2010 http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluMarketingový."

Podobné prezentace


Reklamy Google