Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vilibald Schlapák ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/01.0012 „Řemesla s techniky začneme od píky“ Datum vytvoření: 7. 1. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vilibald Schlapák ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/01.0012 „Řemesla s techniky začneme od píky“ Datum vytvoření: 7. 1. 2014."— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. Vilibald Schlapák ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

3 Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/01.0012 „Řemesla s techniky začneme od píky“ Datum vytvoření: 7. 1. 2014 Datum ověření ve výuce: 26.3.2014 Ročník: 2. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - předmět: Svět práce, matematika Tematický okruh: Základy kótování Téma (klíčová slova): Kóta, kótování Časová dotace ve výuce: 4 hodiny Název souboru: REMESLA_SCH_2_ZAKLADY_KOTOVANI Tvůrce: Mgr. Vilibald Schlapák

4 Každý prvek má být na výkrese kótován pouze jednou. Kóty se umísťují v tom pohledu nebo řezu. ZÁSADY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

5 Rozměry, které vyplývají ze zobrazení se nemusí kótovat, pokud to není třeba zejména z funkčních, popř. jiných důvodů (montážních apod.). ZÁSADY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

6 Kóta je číslo, které určuje rozměr tělesa, udává se v milimetrech. (jednotku nepíšeme). Při kótování úhlů zapisujeme i jednotky ve stupních, minutách anebo v sekundách. Kóty zapisujeme písmem velikosti 3,5 mm nebo 5 mm. Kótu zapisujeme nad kótovací čáru, do jejího středu tak, aby se nedotýkala ani hrany tělesa, ani kótovací čáry. Kótu zapisujeme tak, abychom ji mohli číst ze zdola nahoru a zprava doleva. KÓTA ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

7 KÓTOVÁNÍ ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

8 KÓTOVÁNÍ Při kótování používáme různé druhy čar. Vynášecí čáry (1) Kótovací čáry (2) Odkazové čáry (3) ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

9 KÓTOVACÍ A POMOCNÉ ČÁRY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

10 KÓTOVACÍ A POMOCNÉ ČÁRY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

11 VYNÁŠECÍ ČÁRY Kreslí se plné, pravidelné tenké čáry. Jsou rovnoběžné. Většinou jsou kolmé na kótovanou hranu tělesa. (Neplatí při kótování úhlů) Minimální délka vynášecí čáry je 8 – 10 mm. Přesahuje kótovací čáru o 2 – 4 mm. ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

12 KÓTOVACÍ ČÁRY Kreslí se plné pravidelné, tenké čáry. Jsou stejně dlouhé jako kótovaný rozměr Jsou rovnoběžné s kótovanou hranou. Nesmí být přeťaté jinou čarou. Jestliže použijeme vnitřní šipky, je délka od jedné vynášecí čáry po druhou. Při použití venkovních šipek, kótovací čára přesahuje šipky. ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

13 ODKAZOVÉ ČÁRY Kreslí se plné, tenké čáry. Odkazují na část tělesa. Jestliže začínají na kótovací čáře, značí se pouze čarou. (2) Jestliže začínají na hraně tělesa, značí se šipkou. (Měď) Jestliže vycházejí z vnitřku tělesa, značí se tečkou. (BK) ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

14 ODKAZOVÉ ČÁRY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

15 Kótovací čáry se ukončují hraničicími šipkami nebo hraničicími úsečkami. Na výkrese se má užívat vždy jen jednoho způsobu hraničení kót. HRANIČÍCÍ ZNAČKY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

16 Kóty se zapisují paralelně s kótovacími čarami přednostně poblíž jejich středu, přiměřeně vysoko nad nimi. Orientují se tak, aby byly čitelné zdola a zprava. ZAPISOVÁNÍ KÓT 1. ZPŮSOB ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

17 Při tomto způsobu se zapisují kóty tak, aby byly čitelné zdola. Svislé a šikmé kótovací čáry se přitom přerušují (přednostně uprostřed jejich délky). Kóty se zapisují do přerušení kótovacích čar. ZAPISOVÁNÍ KÓT 2. ZPŮSOB ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

18 1. Podle tvaru otevřené ( 90 º ) uzavřené (15º ÷ 25º) 2. Podle umístění vnitřní (kótovací čára končí šipkou, která je uvnitř) venkovní (kótovací čára přesahuje šipku, která je z venku) KÓTOVACÍ ŠIPKY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

19 Řetězec kót musí mít svůj začátek i ukončení. Šipka uvnitř řetězce kót může být nahrazena tečkou. Délka šipky je 2,5 – 4 mm. První, poslední anebo sousední šipky, musí být vždy navzájem opačně orientované. KÓTOVACÍ ŠIPKY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

20 KÓTOVACÍ ŠIPKY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

21 1. Řetězové Všechny kótovací čáry jsou v jednom řetězci. 2. Od společné základny Všechny kótovací čáry vycházejí od jedné společné vynášecí čáry. 3. Kombinované Je kombinace řetězového a od společné základny. 4. Tabulkové Souřadnice x,y se zapisují do tabulky. (Nepoužívá se) DRUHY KÓTOVÁNÍ ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

22 ŘETĚZCOVÉ KÓTOVÁNÍ ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

23 OD SPOLEČNÉ ZÁKLADNY ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

24 SMÍŠENÉ KÓTOVÁNÍ ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

25 SOUŘADNICOVÉ KÓTOVÁNÍ ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

26 KÓTOVÁNÍ POLOMĚRŮ ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

27 KÓTOVÁNÍ PRŮMĚRŮ ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

28 1.Prohlédneme si kreslený předmět. 2.Uvážíme polohu hlavního pohledu. 3.Určíme počet nutných zobrazení (průmětů). 4.Stanovíme (odhadneme) místo na výkresu pro potřebné průměty. 5.Určíme (nakreslíme) osu nebo osy souměrnosti. POSTUP PŘI KRESLENÍ TECHNICKÉHO VÝKRESU ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ

29 6.Znázorníme tvary předmětu tenkými obrysovými čarami. 6.Stanovíme, které rozměry se musí pro výrobu předmětu kótovat. 7.Tlustými čarami vyznačíme viditelné hrany předmětu. 8.Doplníme obrazy potřebnými pomocnými a kótovacími čárami a zapíšeme do výkresu. 6. Doplníme výkres potřebnými slovními údaji nutnými k výrobě. POSTUP PŘI KRESLENÍ TECHNICKÉHO VÝKRESU ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ


Stáhnout ppt "Mgr. Vilibald Schlapák ZÁKLADY KÓTOVÁNÍ Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/01.0012 „Řemesla s techniky začneme od píky“ Datum vytvoření: 7. 1. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google