Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fytogeografická charakteristika ČR. flóra ČR- bohatá na biotopy nížiny-středohoří středoevropských flór >2000 druhů+ další subspecie, variety, formy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fytogeografická charakteristika ČR. flóra ČR- bohatá na biotopy nížiny-středohoří středoevropských flór >2000 druhů+ další subspecie, variety, formy."— Transkript prezentace:

1 Fytogeografická charakteristika ČR

2 flóra ČR- bohatá na biotopy nížiny-středohoří středoevropských flór >2000 druhů+ další subspecie, variety, formy

3 Současná flóra konglomerát taxonů různého původu z hlediska časového i prostorového ČR leží na jedné z hlavních křižovatek migračních proudů několika květenných elementů

4 Převládající vegetací je opadavý listnatý LES, doplněný o přirozená bezlesí

5 členění flóry na základě studia areálů taxonů květenné elementy – soubory taxonů s přímým vztahem k určitému území, tzv. květenným oblastem, na základě geografického rozšíření ( květenné oblasti, podoblasti,… ) základní klasifikační jednotky chorologie

6 květenné elementy na území ČR arktický boreální temperátně evropský subelement atlantický středoevropský sarmatský

7 pontický panonský pontický jihosibi ř ský mediteránní submediteránní orientální turánský alpidský alpský karpatský

8

9 elementy mezofytika

10 středoevropský subelement zonální vegetace opad. listnatého lesa mírné oceánické klima + mírná kontinentalita srážky 600-800 mm/rok hnědé půdy- hnědozemě, pseudogleje doubravy, habřiny, bučiny

11 Atropa bella-donna, Carex umbrosa, Carpinus betulus, Colchicum autumnale, Galium sylvaticum, Genista germanica, Corydalis cava, Quercus petraea, Ranunculus lanuginosus

12 temperátně evropská oblast Alnus glutinosa, Asarum europaeum, Corylus avellana, Cynosurus cristatus, Fraxinus excelsior, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Stellaria holostea, Tithymalus cyparissias

13 sarmatský subelement často relikty pleistocénu a holocénu kontinentální klima, větší klimatické výkyvy Astragalus arenarius, Dianthus arenarius

14 atlantický subelement často taxony s absolutní V a JV hranicí na našem území vysoká oceanita půdy kyselé S pohraniční hory+ Ostravská pánev, rybniční oblasti-Dokesko, Třeboňsko Carex pilulifera, Genista pilosa, Holcus mollis, Hypericum humifusum, Lotus uliginosus, Lycopodiella inundata

15 elementy termofytika

16 mediteránní element z oblasti středozemí citlivé druhy na nízké zimní teploty červencové t >18 o C, lednové t > -3 o C Buglosoides purpurocaerulea, Dictamnus albus, Melittis melissophyllum, Viola alba, Avenula pratensis, Ophrys insectifera

17 Ponticko-Jihosibi ř ský element z oblasti stepí S pobřeží Černého moře u nás se zemědělstvím od neolitu

18 Panonský subelement J Morava - Lounsko Artemisia pontica, Aster amellus, Crambe tataria, Iris pumila, Linum flavum, Salvia nemorosa, Ranunculus illyricus

19 Orientálně-turánský element stepi, pouště, polopouště V od Mediteránu aridní klima, vysoké t v létě, nízké v zimě; často slané půdy dříve druhy slanisk : Kochia prostrata, Suaeda pannonica dnes archeofyty: Atriplex sagittata

20 elementy oreofytika

21 Boreální element boreální oblast Eurasie – (tajga+opadavý listnatý les ) často mechorosty+lišejníky u nás často relikty horských oblastí: Betula nana, Rubus chamaemorus, Drosera anglica, I soëtes echinospora, Lycopodium annotinum, Vaccinium uliginosum

22 Arktický element vysoká vzdušná a půdní vlhkost u nás pouze arkticko –alpidské druhy na vápencích a dolomitech, ne na silikátech červencové t <12 °C, lednové t < -5 °C srážky nad 1200 mm/rok Saxifraga oppositifolia, Selaginella selaginoides, Salix herbacea

23 Alpidský element vysokohoří Eurasie, S. Am. u nás druhy Alp a Karpat: Gentiana asclepiadea, Potentilla aurea

24 Mezní a exklávní prvky ČR mezní prvky taxony mající u nás hranici víceméně souvislého rozšíření exklávní prvky existuje jedna či několik vysunutých arel okraje areálu taxonu (izolované lokality)

25 termofyty S hranice rozšíření Mediteránní + Ponticko-jihosibiřský element Allium flavum, Crambe tataria, Linum flavum, Loranthus europaeus, Quercus cerris, Q. pubescens, Sorbus aria, Dianthus gratianopolitanus

26 Alpské migranty S hranice rozšíření Atlanticko-submediteránní nebo perialpské druhy: Cyclamen purpurascens, Gentiana pannonica, Ranunculus aconitifolius, Soldanella montana, Veratrum album

27 Subatlantické druhy V-JV hranice rozšíření Původ zejména ze SZ: Lotus uliginosus, Lycopodiella inundata, Lysimachia nemorum, Stachys arvensis

28 Sarmatské druhy J-JZ hranice rozšíření Betula nana, Ledum palustre, Rubus chamaemorus

29 Karpatské druhy Z hranice rozšíření Carex pilosa, Cimicifuga europaea, Dentaria glandulosa, Hacquetia epipactis Salix silesiaca

30 Fytochorotypy regionální areáltypy - regionální typizační jednotka Fytochorion území se specifickými fytochorologickými znaky Slavík, B. Hejný, B. (1988): Květena ČSR, díl I., Academia.-p. 109-121


Stáhnout ppt "Fytogeografická charakteristika ČR. flóra ČR- bohatá na biotopy nížiny-středohoří středoevropských flór >2000 druhů+ další subspecie, variety, formy."

Podobné prezentace


Reklamy Google