Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZDROJE METODICKÉ PODPORY PaedDr. Markéta Pastorová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZDROJE METODICKÉ PODPORY PaedDr. Markéta Pastorová"— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZDROJE METODICKÉ PODPORY PaedDr. Markéta Pastorová www.nuv.cz marketa.pastorova@nuv.cz

2  Témata globálního rozvojového vzdělávání jsou v základním a gymnaziálním vzdělávání především součástí průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Svoji podstatou však prolínají mnoha vzdělávacími obsahy.  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se pojetím a obsahem zaměřuje na aktuální dění a změny ve světě. Vzhledem k současnému vývoji světa je nanejvýš aktuální porozumět dynamice ekonomických, sociálních, politických, environmentálních a kulturních procesů. „Rozumíme současnému světu?“

3 Kurikulum (1) zamýšlené, (2) realizované, (3)dosažené PRŮCHA, Jan a kol. (2009)  Strategie pro globální rozvojové vzdělávání  Rámcové vzdělávací programy; cíle vzdělávání, vzdělávací obsahy  Vzdělávání budoucích učitelů, Další vzdělávání učitelů  Metodická podpora ve vazbě na závazné dokumenty – „most k realizaci“  Modelové projekty a příklady dobré praxe  Obsah výuky, její plánování a hodnocení ; zkušenosti učitelů z výuky a jejich reflexe  Veškerá zkušenost, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících „Rozumíme současnému světu?“

4 Metodická podpora –„most k realizaci“ Svět nás zajímá „Podporujme zvídavost žáků, zkoumejme s nimi naše okolí, naši minulost, náš svět a jeho proměny“..“ 1.stupeňstupeň 2.stupeňstupeň

5 Metodická podpora –„most k realizaci“ Objevujeme svět ”Učme se porozumět světu jako celku, dívejme se na něj v souvislostech“. 1.stupeňstupeň 2.stupeňstupeň

6 Metodická podpora –„most k realizaci“ Žijeme ve společném světě „ Zajímejme se o to, co se kde děje, abychom mohli měnit svět. Záleží na každém z nás.“ 1. stupeň 2. stupeň

7 Metodická podpora www.rvp.cz www.rvp.cz Doporučené očekávané výstupy (DOV) – ZŠ, G– VMEGS – ZŠ, G ZŠGZŠG

8 Globální rozvojové vzdělávání v České republice a v Evropě Neziskové organizace Neziskové organizace pro podporu GRV Výstupy projektů pro podporu GRV Metodické materiály pro podporu GRV

9 „ ….naše příběhy ovlivňují to, co vidíme a čemu věříme, že je možné, nebo nemožné na tomto světě“ Kartografie naděje: příběhy sociální změny, Dox 2012 Ethan Miller;Teddy Cruz, „Rozumíme současnému světu?“


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZDROJE METODICKÉ PODPORY PaedDr. Markéta Pastorová"

Podobné prezentace


Reklamy Google