Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HAVARIJNÍ PLÁNY A OCHRANA OBYVATELSTVA Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HAVARIJNÍ PLÁNY A OCHRANA OBYVATELSTVA Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 HAVARIJNÍ PLÁNY A OCHRANA OBYVATELSTVA Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.

2 LEGISLATIVA Havarijní plány se zpracovávají takto: 1. Havarijní plán kraje na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému podle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému k tomuto zákonu Plány konkrétních činností, včetně ochrany obyvatelstva jsou uvedeny v příloze č.1 Vyhlášky

3 LEGISLATIVA 2. Vnější havarijní plán jaderného zařízení na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému s odkazem na zákon č. 18/1997, o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) podle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému k tomuto zákonu Plány konkrétních činností, včetně ochrany obyvatelstva jsou uvedeny v příloze č.2 Vyhlášky

4 LEGISLATIVA 3. Vnější havarijní plán pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému s odkazem na zákon č. 59/2006, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky podle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

5 PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ V HAVARIJNÍM PLÁNU KRAJE a) vyrozumění, b) traumatologický, c) varování obyvatelstva, d) ukrytí obyvatelstva, e) individuální ochrany obyvatelstva, f) evakuace obyvatelstva, g) nouzového přežití obyvatelstva, h) monitorování, i) pohotovostní plán veterinárních opatření, j) veřejného pořádku a bezpečnosti, k) ochrany kulturních památek, l) hygienických a protiepidemických opatření, m) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, n) odstranění odpadů.

6 PLÁN VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA a) přehled vyrozumívacích center a koncových prvků varování, b) způsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí, c) varovný signál a jeho význam a náhradní způsob varování, d) způsob předání tísňových informací, e) způsob informování o ukončení nebezpečí ohrožení, f) rozdělení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva.

7 PLÁN UKRYTÍ OBYVATELSTVA a) zásady zabezpečení ukrytí, b)přehled stálých úkrytů po správních obvodech obcí s rozšířenou působností, s vyznačením typu úkrytu a kapacity ukrývaných osob, c)přehled o vhodných prostorech pro vybudování improvizovaných úkrytů, a d)rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva.

8 PLÁN INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA a) způsob improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, b) množství a strukturu prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob a místa jejich uskladnění, c) zabezpečení a způsob provedení výdeje prostředků individuální ochrany, d) rozdělení odpovědnosti za provedení individuální ochrany obyvatelstva

9 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA a) zásady provádění evakuace, b) rozsah evakuačních opatření, c) zabezpečení evakuace, d) orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění, a e) rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva

10 PLÁN NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA a) nouzové ubytování, b) nouzové zásobování potravinami, c) nouzové zásobování pitnou vodou, d) nouzové základní služby obyvatelstvu, e) nouzové dodávky energií, f) organizování humanitární pomoci, a g) rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

11 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A HROMADNÝMI INFORMAČNÍMI PROSTŘEDKY a) přehled spojení na hromadné informační prostředky, b) texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací, c) frekvence vysílání rozhlasových stanic, d) způsob ověření průniku tísňových informací, e) náhradní způsoby pro informování veřejnosti, f) formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva, g) organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska a h) rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky.

12 PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ VE VNĚJŠÍM HAVARIJNÍM PLÁNU JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ Vyrozumění Varování obyvatelstva Záchranných a likvidačních prácí Ukrytí obyvatelstva Jodové profylaxe Evakuace osob Individuální ochrany osob Dekontaminace Monitorování Traumatologický Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky

13 PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ VE VHP JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ – POKRAČOVÁNÍ Pohotovostní plán veterinárních opatření Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti Regulace pohybu osob a vozidel Regulace distribuce a požívání potravin, krmiv, vody Opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti

14 PLÁN VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA - JE Hlavní způsob varování obyvatelstva včetně popisu činnosti,kterou má obyvatelstvo po varování vykonat. Náhradní způsob varování.

15 PLÁN UKRYTÍ OBYVATELSTVA - JE Způsoby vhodného ukrytí osob v zóně havarijního plánování. Zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí. Zásady zásobování ukrytého obyvatelstva potravinami a vodou.

16 PLÁN EVAKUACE OSOB - JE Zásady provádění evakuace. Předpokládané počty evakuovaných osob. Rozsah evakuačních opatření. Zabezpečení evakuace. Orgány určené pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění. Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace. Monitorování evakuovaných osob a dekontaminačních stanovišť.

17 PLÁN INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OSOB - JE Možnosti a způsob použití improvizovaných prostředků k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla. Množství a strukturu prostředků individuální ochrany, místa jejich uskladnění,zabezpečení jejich výdeje (pokud se jejich výdej předpokládá - OR). Způsob nakládání s použitými prostředky individuální ochrany.

18 Plán dekontaminace - JE seznam stanovišť pro provedení dekontaminace, způsob provedení dekontaminace osob a oděvů, objektů, dopravních a jiných prostředků a území v ZHP, síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení, způsob radiační kontroly po provedení dekontaminace způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby.

19 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A HROMADNÝMI INFORMAČNÍMI PROSTŘEDKY přehled spojení na kontaktní osoby z hromadných informačních prostředků. texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací včetně způsobu zajištění je­jich přípravy a aktualizace. frekvence a náhradní frekvence rozhlasových stanic. způsob ověření průniku varovných relací. náhradní způsob pro informování veřejnosti. formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva. organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska.

20 PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ VE VNĚJŠÍM HAVARIJNÍM PLÁNU PRO „CHEMICKÉ“ OBJEKTY Vyrozumění Záchranných a likvidačních prácí Varování obyvatelstva Ukrytí obyvatelstva Evakuace osob Individuální ochrany osob Dekontaminace (dtto jako u JE) Monitorování Traumatologický Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky

21 PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ VE VHP PRO „CHEMICKÉ“ OBJEKTY POKRAČOVÁNÍ Pohotovostní plán veterinárních opatření Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti Regulace pohybu osob a vozidel Zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv, vody kontaminovaných nebezpečnou látkou Preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie Opatření při hromadném úmrtí osob Opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí Nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii

22 PLÁN VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA - CH Zvolený způsob varování obyvatelstva, včetně popisu činnosti,kterou má obyvatelstvo po varování vykonat. Zabezpečení realizace zvoleného způsobu organizačními a technickými mechanismy. Náhradní způsob varování obyvatelstva jinými prostředky při selhání zvoleného způsobu varování.

23 PLÁN UKRYTÍ OBYVATELSTVA - CH Neodkladné ochranné opatření, které se podle charakteru nebezpečné látky připravuje jako bezprostřední reakce obyvatelstva na varování. Způsoby a místa vhodného ukrytí osob v zóně havarijního plánování. Zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí.

24 PLÁN EVAKUACE OSOB - CH Seznam sil a prostředků, které zabezpečí evakuaci. Způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání. Počty osob k evakuaci a místa odkud a kam budou evakuovány. Počty osob vyžadujících zvláštní péči. Systém řízení hromadné, samovolné evakuace. Popis doporučeného evakuačního zavazadla. Systém evidence evakuovaných osob. Evakuační trasy a jejich zabezpečení. Přehled nouzového ubytování evakuovaných osob a způsoby jejich zásobování.

25 PLÁN INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OSOB - CH Možnosti a způsob použití improvizovaných prostředků individuální ochrany. Přehled prostředků ochrany (pokud se jejich použití předpokládá),hodnoty jejich odolnosti proti nebezpečným látkám. Místa uložení prostředků ochrany a způsob jejich distribuce. Způsoby použití a likvidace použitého materiálu.


Stáhnout ppt "HAVARIJNÍ PLÁNY A OCHRANA OBYVATELSTVA Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google