Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_034_Průmyslově vyráběná paliva Ch_034_Paliva_Průmyslově vyráběná paliva Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_034_Průmyslově vyráběná paliva Ch_034_Paliva_Průmyslově vyráběná paliva Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Ch_034_Průmyslově vyráběná paliva Ch_034_Paliva_Průmyslově vyráběná paliva Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo - paliva.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 Průmyslově vyráběná paliva

4 Paliva se mohou rozlišovat podle původu na přírodní a průmyslově vyrobená Přírodní paliva: ● hnědé uhlí ● černé uhlí ● lignit ● antracit ● ropa ● zemní plyn Vyrobená paliva: ● koks ● brikety ● benzín ● petrolej ● generátorový plyn ● vodní plyn ● svítiplyn ● propan - butan

5 Koks ● Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C. ● Provoz na výrobu koksu se nazývá koksárna nebo taky koksovna. ● Proces jeho výroby se nazývá karbonizace. ● Koks se používá jako palivo a jako redukční činidlo např. ve vysoké peci. ● Je povolen jako jediné tuhé palivo i v centrech měst, protože jeho spálením vzniká prakticky pouze CO 2 a proti jiným tuhým palivům má relativně nízkou prašnost.

6 Brikety ● Briketa je mechanicky zhutněný drobný hořlavý materiál, může mít formu válečku o různém průměru, může se ale jednat i o oválný tvar, kulovité těleso, kvádr či kostku. Tvar brikety je pro samotný proces spalování nepodstatný. Obvykle bývají takto slisovány hořlavé materiály jako je uhelný prach nebo biomasa. ● Brikety slouží jako tuhé palivo a spalují se obvykle v kamnech, v kotelnách apod. Brikety z biomasy se stávají populárním ekologickým palivem. ● Druhy briket: dřevěné, slaměné, uhelné, kovové, papírové, atd.

7 Benzín ● Je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot. ● Benzin se vyrábí v ropných rafineriích. ● Celkově je typický benzin především směsí parafinů (alkanů), naftenů (cykloalkanů) a olefinů (alkenů). ● Benzin plave na vodě - vodu proto nelze použít k hašení benzinového ohně.

8 Petrolej ● Petrolej neboli kerosin (zastarale kerosen) je bezbarvá hořlavá uhlovodíková kapalina podobná naftě. ● Původ je z řeckého slova "petros" (Petr-skála), neboli skalní olej. ● Petrolej se získává z ropy frakční destilací při 150 °C a 275 °C. ● Poprvé byl připraven roku 1846. ● V současnosti je nejvíce používán jako palivo v letadlech s tryskovým pohonem. Je stále používán v petrolejových lampách. Dále je používán jako palivo do přenosných vařičů. Existují také přenosná kamínka na petrolej používaná při kempování. Použití má také jako rozpouštědlo.

9 Generátorový plyn ● Generátorový plyn je syntetický plyn, který slouží jako palivo v průmyslu, především v hutnictví (zejména tehdy, když nebyl k dispozici zemní plyn) a sklářství nebo jako meziprodukt v chemické výrobě. ● Získává se v generátorech reakcí rozžhavených tuhých paliv se vzduchem, vodní párou nebo jejich směsí. ● Podle způsobu zplyňování rozeznáváme generátorový plyn: ● chudý (zplynění koksu vzduchem) (2 C + O 2 → 2 CO) ● smíšený (zplynění uhlí nebo koksu vzduchem s přídavkem vodní páry) ● vodní (zplynění koksu vodní párou) (C + H 2 O → CO + H 2 ) ● Je-li použito pouze označení „generátorový plyn“, jde obvykle o plyn smíšený.

10 Vodní plyn ● Vodní plyn je látka získávaná zplyňováním koksu, případně uhlí. ● Slouží buď jako palivo (pro svícení a vytápění v domácnostech i v průmyslu) nebo jako meziprodukt chemické výroby. ● Připravuje se tak, že se vodní pára vede přes koks rozžhavený na vysokou teplotu. ● Vodní plyn vzniká endotermickou reakcí ● C + H 2 O → CO + H 2

11 Svítiplyn ● Svítiplyn je technický plyn, tvořený směsí vodíku, CO, CH 4, a dalších plynů (dusík, oxid uhličitý), používaný v 19. a 20. století především ke svícení, ale i výrobě tepla. ● Je obdobou koksárenského plynu, ale má lepší vlastnosti, potřebné pro rozvod po městech. ● Svítiplyn se vyrábí uměle, buď karbonizací (vzniká jako “vedlejší” produkt v koksárnách), tlakovým zplyněním hnědého uhlí, nebo štěpením zemního plynu, a úpravou jiných plynů. ● Otrava svítiplynem je v podstatě otrava oxidem uhelnatým, který je ve svítiplynu obsažen v různém množství, podle toho, z čeho je vyroben (otrávil se jím například Jiří Šlitr (+1969) nebo básník Václav Hrabě (+1965)).

12 Propan - butan ● LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. ● Používá se jako palivo pro vaření, vytápění i osvětlování, dále také jako palivo pro zážehové motory. ● Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí, které se pak používají jako přenosté zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě.

13 Z uvedených paliv podtrhni průmyslově vyráběná: ● Ropa ● Dřevo ● Petrolej ● Propan - butan ● Benzin ● Brikety ● Koks ● Uhlí ● Zemní plyn ● Antracit

14 Z uvedených paliv podtrhni průmyslově vyráběná: ● Ropa ● Dřevo ● Petrolej ● Propan - butan ● Benzin ● Brikety ● Koks ● Uhlí ● Zemní plyn ● Antracit

15 Řešením křížovky je tajenka, která ukrývá jedno z průmyslově vyráběných paliv 1/ Brikety slouží jako tuhé …........... 2/ Jednou z frakcí ropy zpracovávané v ropných rafinériích je ….......... 3/ Briketa je mechanický zhutněný hořlavý ….............. 4/ Jiný název petroleje je …............ 5/ Generátorový plyn získaný zplyněním koksu vodní parou se nazývá …........... 6/ Zkratka pro zkapalněný ropný plyn je …....... 7/ Mezi průmyslově vyráběná paliva nepatří ….......... 8/ Petroleji bychom mohli podle řeckého původu slova říkat skalní ….........

16 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/

17 1/ P A L I V O 2/ B E N Z Í N 3/ M A T E R I Á L 4/ K E R O S I N 5/ V O D N Í 6/ L P G 7/ D Ř E V O 8/ O L E J

18 POUŽITÉ ZDROJE: ● Obr.1: Koks. Cs.wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kokshttp://cs.wikipedia.org/wiki/Koks ● Obr.2: Briketa. Cs.wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Brikety http://cs.wikipedia.org/wiki/Brikety ● Obr.3: Benzín. Cs.wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn http://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn ● Obr.4: Petrolej. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolej http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolej ● Obr.5: GAS LIGHT. Openphoto.net [online]. 2014 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://openphoto.net/gallery/image/view/15455 ● Obr.6: File:Camping gaz.jpg. Commons.wikimedia.org [online]. 2012 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camping_gaz.jpg?uselang=cs ● Generátorový plyn. Cs.wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1torov%C3%BD_plyn http://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1torov%C3%BD_plyn ● Vodní plyn. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_plyn http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_plyn ● Svítiplyn. Cs.wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%ADtiplyn http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%ADtiplyn ● LPG. Cs.wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Propan- butanhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Propan- butan ●


Stáhnout ppt "Ch_034_Průmyslově vyráběná paliva Ch_034_Paliva_Průmyslově vyráběná paliva Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google