Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D LUHOVÁ PORADNA – D IECÉZNÍ CHARITA P LZEŇ Mgr. et. Bc. Ondřej Špendlíček 25. 5. 2015 Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D LUHOVÁ PORADNA – D IECÉZNÍ CHARITA P LZEŇ Mgr. et. Bc. Ondřej Špendlíček 25. 5. 2015 Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených."— Transkript prezentace:

1 D LUHOVÁ PORADNA – D IECÉZNÍ CHARITA P LZEŇ Mgr. et. Bc. Ondřej Špendlíček 25. 5. 2015 Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00009 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 Dluhová poradna Cheb Dluhová poradna je sociální službou spadající pod odborné sociální poradenství, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odborné poradenství zahrnuje tyto základní činnosti: a)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b)sociálně terapeutické činnosti, c)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3 Zahájení činnosti dluhové poradny v Chebu Poradna zahájila svoji činnost v srpnu 2012 na základě vzniku „Individuálního projektu města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch“. Za dobu provozování služby poskytla poradna pomoc 309 klientům

4 Financování aktivit Sociální služba dluhové poradny je jednou ze sedmi tzv. klíčových aktivit, které vznikly na počátku realizace „Individuálního plánu města Chebu…“. Na základě záměru Diecézní charity Plzeň, poskytnout potřebným službu azylového domu, byl rekonstruován objekt bývalé Union vily. Díky projektu rekonstrukce objektu, mělo město Cheb možnost čerpat finanční prostředky na všech sedm klíčových aktivit.

5 Poslání služby dluhové poradny Posláním sociální služby je poskytnout pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci způsobené především dluhy. Součástí pomoci je spolupráce při orientaci v pohledávkách a zprostředkování kontaktu s věřiteli. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou muži a ženy, převážně občané města Chebu a blízkého okolí, starší 18 let, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích řešitelných pomocí sociálního poradenství zaměřeného hlavně na problematiku uplatnitelnosti se na trhu práce a problematiku dluhů.

6 Stanovené cíle klíčové aktivity 1.Poskytnout klientům bezplatné základní a odborné sociální poradenství, primárně zaměřené na dluhovou problematiku. 2.Poskytnout poradenství v oblasti předluženosti, exekucí, dluhů a dále být nápomocný v oblasti sociálně právní, ve vztazích pracovně právních, nájemních, rodinných, majetkoprávních a pomáhat klientům s orientací v problematice pojištění, ochrany spotřebitele a občanského soudního řízení 3.Pomáhat při řešení problémů definovaných společně klientem a sociálním pracovníkem, ale i preventivně působit na uživatele služby, podporovat jeho samostatnost a zodpovědnost, a tím předcházet dalšímu zadlužování či stavu předluženosti 4.Vést komunikaci s exekutory a věřiteli za účelem nastavení nelikvidačních splátek dluhu a úroků 5.Vzdělávat klientů služby v dluhové problematice realizované prostřednictvím přednášek, odborných seminářů, diskuzí a cvičení

7 Splnění monitorovacích indikátorů Za dobu trvání služby byla poskytnuta podpora 309 klientům, což představuje 97% plánovaného využití služby S klienty bylo uskutečněno 725 kontaktů a 1135 intervencí Doposud bylo podáno 50 insolvenčních návrhů, přičemž více než 35 klientům již bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře

8 Klienti využívající službu Předlužená osoba je taková, jejíž závazky (dluhy) svým vývojem a předpoklady významně negativně převyšují příjmové možnosti klienta.

9 Klienti využívající službu „Myslíme si, že ženy obecně mají pozitivnější přístup k řešení nepříznivých sociálně finančních situací, vyhledáním odborné pomoci“

10 Věková struktura klientů využívajících službu

11 Regionální pokrytí obyvatelstva službou

12 Využití sociální služby během let

13 Charakter poskytnuté služby

14 Typová skladba věřitelů Dluh vůči pojišťovně/ČSSZ/finančnímu úřadu/správci daně 9636.6 % Dluh vůči bankovní společností 12146.2 % Dluh vůči nebankovní společností 14856.5 % Dluh vůči exekutorskému úřadu 16964.5 % Dluh vůči advokátní společnosti 51.9 % Dluh vůči inkasní společností 8733.2 % Dluh vůči poskytovateli služeb (O2, ČEZ, Město…) 15258 % Dluh vůči soudu 155.7 % Dluh na výživném 72.7 %

15 Zaměstnanost uživatelů služby

16 Oddlužení v insolvenčním řízení Podání insolvenčního návrhu

17 Průběh oddlužení v insolvenčním řízení

18 Činnost dluhové poradny Cheb 6. 8. 2012 – 30. 4. 2015 15016.4 % 23411.1 % 3154.9 % 4165.2 % 582.6 % 693 % 762 % 86 951.6 % 1031 % nad 10103.3 % 014346.9 % 112541 % 25217 % 3268.5 % 4185.9 % 5258.2 % 6134.3 % 762 % 882.6 % 941.3 % 1051.6 % nad 10175.6 % 062 % Počet intervencí Počet kontaktů 15617.2 % 23410.5 % 3185.5 % 4164.9 % 582.5 % 692.8 % 761.8 % 86 951.5 % 1030.9 % nad 10103.1 % 015447.4 % 113541.5 % 26018.5 % 3288.6 % 4185.5 % 5257.7 % 6134 % 761.8 % 882.5 % 941.2 % 1051.5 % nad 10175.2 % 061.8 %

19 Děkujeme za pozornost a podporu


Stáhnout ppt "D LUHOVÁ PORADNA – D IECÉZNÍ CHARITA P LZEŇ Mgr. et. Bc. Ondřej Špendlíček 25. 5. 2015 Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených."

Podobné prezentace


Reklamy Google