Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti METEOROLOGIE, BEZPEČNOST A ITS DOPRAVY PŘÍZEMNÍ MAPA II. Praha 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti METEOROLOGIE, BEZPEČNOST A ITS DOPRAVY PŘÍZEMNÍ MAPA II. Praha 2012."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti METEOROLOGIE, BEZPEČNOST A ITS DOPRAVY PŘÍZEMNÍ MAPA II. Praha 2012

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DEFINICE TLAKU VZDUCHU síla, kterou působí hmotnost vzduchového sloupce nad místem pozorování v tíhovém poli zemské gravitace na zemský povrch součet parciálních (dílčích) tlaků jednotlivých plynných složek vzduchu a tlaku vodní páry JEDNOTKY: atmosféra, atmosphere british normal, bar, barye, foot of water, giorgi, inch of mercury, inch of water, metr vodního sloupce, milimetr Hg, pieza, torr, milibar N.m- 2 = Pa v meteorologii od roku 1984  hPa = 100 Pa

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ZÁKLADNÍ POJMY normální tlak = průměrná hodnota celé zeměkoule, suchý vzduch, O °C, hladina moře 760 mm Hg (x 13,596 x 9,80665)  1 013,25 hPa průměrný tlak = dlouhodobý průměr konkrétního místa (Praha 1 016 hPa) redukovaný tlak = přepočtený na hladinu moře, bez vodní páry, 0 °C, normální tíhové zrychlení vertikální a horizontální gradient, stupeň

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ZMĚNY TLAKU VZDUCHU vertikální změny  vlivem nadmořské výšky gravitace  největší hustota při zemském povrchu, vlivem teploty vzduchu ohřívání (kondukcí, konvekcí, radiací)  rozpínání  menší hustota  menší tlak, ochlazování .....větší tlak, vlivem vlhkosti vzduchu molekulární hmotnost H 2 O = 18; průměrná molekul. hmotnost suchého vzduchu = 29 horizontální změny - nutnost redukce tlaku

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti STANDARDNÍ IZOBARICKÉ HLADINY tlak (hPa)výška (m)teplota (°C) 8501 5005 7003 000-4 5005 500-20 4007 000-30 3009 000-43 29010 500-53 25012 000-56 10016 000-56

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1000,0 hPa 1000,1 hPa 1000,2 hPa 1000,3 hPa TLAKOVÉ POLE pokles tlaku nízký tlak vysokýtlak poklestlaku s výškou

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNOPTICKÁ MAPA 42 hPa 1 hPa

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TLAKOVÝ GRADIENT vysokýtlak nízkýtlak vysokýtlaknízkýtlak 10251010101510201005 102510151020101010051000995990985 malý tlakový gradient  malá rychlost větru velký tlakový gradient  velká rychlost větru

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti POHYB VZDUCHU vysoký tlaknízký tlak vysoký tlaknízký tlak ascendence subsidence konvergencedivergence konvergence divergence

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VLIV ZÁŘENÍ NA CIRKULACI vysoký tlak při zemi nízký tlak při zemi vysoký tlak při zemi nízký tlak při zemi VE VÝŠCE OPAČNĚ !

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SV JV JV SZ JZ SV NÍZKÝ TLAK VYSOKÝ TLAK NÍZKÝ TLAK VYSOKÝ TLAK 60° 30° 0° 60° 30° VYSOKÝ TLAK PŘÍZEMNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ TLAKU VZDUCHU vysoký tlak nízký tlak vysoký tlak nízký tlak

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti vysoký tlak nízký tlak tlak vzduchu redukovaný na hladinu moře (hPa) TLAKOVÉ POLE V LEDNU

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TLAKOVÉ POLE V ČERVENCI nízký tlak vysoký tlak

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DENNÍ CHOD TLAKU VZDUCHU V PRAZE studenáfronta teplá fronta příklad poměrně stálého tlaku vzduchu příklad přechodu frontálního systému

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti anticyklona H cyklona L hřeben brázda izobara TLAKOVÉ ÚTVARY

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti cyklona anticyklona TLAKOVÁ VÝŠE A NÍŽE

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TLAKOVÁ NÍŽE – CYKLONA označení: N – Níže, L – Low, T – Tiefe.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TLAKOVÁ NÍŽE - CYKLONA z řečtiny kyklón = kroužící, otáčející, vířící, Charakteristiky: uzavřené izobary, nejnižší tlak UVNITŘ, při zemi dostředivé levotočivé proudění, jižní polokoule pravotočivé, výstupné vertikální proudění na obou polokoulích, časté spojení s brázdou nízkého tlaku vzduchu. mimotropické: tisíce km, tlak na hl. moře obvykle 1 000 až 980 hPa minimum i 950 hPa tropické: stovky km, tlak i pod 950 hPa.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TLAKOVÁ VÝŠE - ANTICYKLONA označení: V – Výše, H – High, H – Höhe.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TLAKOVÁ VÝŠE - ANTICYKLONA z řečtiny anti = proti, kyklón = kroužící, otáčející, vířící, Charakteristiky: uzavřené izobary, nejvyšší tlak UVNITŘ, při zemi odstředivé pravotočivé proudění, jižní polokoule levotočivé, sestupné vertikální proudění na obou polokoulích, časté spojení s výběžkem nebo hřebenem vysokého tlaku. v mimotropické cirkulaci, neoddělitelná souvislost s cyklonami, nejlépe patrné v nejnižší troposféře stovky až tisíce km, nejvyšší tlak 1 020 až 1 040 hPa, Sibiřská tlaková výše až 1 060 až 1 080 hPa.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CIRKULACE NA SEVERNÍ A JIŽNÍ POLOKOULI cyklona cyklona anticyklona (bez oblačnosti) anticyklona

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti intertropická konvergentní zóna subtropické tlakové výše subpolární tlakové níže N N N N N N N N N N N N polární tlaková výše V V V V V V V V V V V V V V V V 60° 30° 0° 90° 60° VŠEOBECNÁ PLANETÁRNÍ CIRKULACE

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti rovníková brázda nízkého tlaku, na obou polokoulích, pás oblačnosti - cumulonimbus a srážek INTERTROPICKÁ KONVERGENTNÍ ZÓNA - ITCZ ITCZ s oblačností (Cumulonimbus)

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti střední poloha ITCZ určena „termickým rovníkem“ termický rovník: spojnice nejvyšší průměrné roční teploty vzduchu; od 25,0 do 26,5 °C leden červenec INTERTROPICKÁ KONVERGENTNÍ ZÓNA - ITCZ

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ANTICYKLÓNA subtropická semipermanentní  téměř bez pohybu, tzv. teplé anticyklóny, vysoké  až k horní hranici troposféry k tropopauze mimotropická V

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MIMOTROPICKÁ ANTICYKLÓNA mimotropická: různé vlastnosti: studená: rychlý pohyb, odděluje jednotlivé tlakové níže stejné „rodiny“, uzavírající: rychlý pohyb, oddělují od sebe celé „rodiny“ cyklón, kvazistacionární: téměř bez pohybu, stadium: vznik (první uzavřená izobara), zesilování (do dosažení nejvyšší hodnoty tlaku) zánik.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti v blízkosti 30° s. š. nebo j. š. severní a jižní Atlantik, severní a jižní Tichý oceán, Indický oceán, světové pouště: na východní straně anticyklon, důsledek sesedání vzduchu, názvy:„koňské šířky“, „pásmo tišin“, proudění: severní strana – jihozápadní, jižní strana severovýchodní vítr - pasát, na jižní polokouli jihovýchodní pasát. SUBTROPICKÉ ANTICYKLÓNY

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti západní proudění sesedající stabilní vzduch pasáty vystupující instabilní vzduch SUBTROPICKÉ ANTICYKLÓNY pasáty: stálé proudění od 30° s. a j. š. k rovníku, na severní polokouli SV, na jižní JV, vertikálně 0,5 až 2 km, v ITCZ i výše, rychlost: 5 - 6 m/s, hnací síla mořských proudů

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti POČASÍ V MIMOTROPICKÉ ANTICYKLONĚ podle ročního období: na jaře a v létě: malá oblačnost, v zimě: na přední straně kupovitá oblačnost – Cumulus, výjimečně i Cb – Cumulonimbus, ve středu anticyklony – teplotní inverze, časté mlhy nebo nízká oblačnost: St (Stratus), Sc (Stratocumulus), na zadní straně z jižních směrů teplejší vzduch, často však stoupá po vychladlém, studeném vzduchu při zemí  výšková advekční inverze.

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CYKLONA TROPICKÁ nejčastěji mezi 10. a 20. rovnoběžkou (ne na rovníku), nad „teplým“ mořem (> 27 °C), postup: k západu směrem k pevnině, postupně na sever nebo na jih, kompenzační sestupné proudění v centru  "oko" 20 až 50 km s bezvětřím, lijáky, bouřky, vichřice, povodně, zvednutá hladina moře  vlnění. MIMOTROPICKÁ (SUBPOLÁRNÍ) frontální nebo termický původ, v mírných a vyšších zeměpisných šířkách.

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti mimotropická cyklona tropická cyklona MÍSTNÍ NÁZVY TROPICKÝCH CYKLON: Atlantický oceán: hurikán (anglicky), orkán (německy, holandsky), uragán (francouzsky, rusky), Tichý oceán: tajfun, Indický oceán: cyklon, pobřeží Austrálie: willy willy. TROPICKÁ A MIMOTROPICKÁ CYKLONA

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti postup tropických cyklon TROPICKÁ CYKLONA

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MIMOTROPICKÁ CYKLONA místní termický původ, nad přehřátým povrchem  ohřívání vzduchu, výstup vzduchu je rychlejší než konvergence  ubývání tlaku při zemi, podle směru cyklony: klesající (od S až SV k J až JZ), západní (od Z k V), postupuje v souladu s všeobecnou cirkulací  rychle, jižní (od J k SZ až SV), retrográdní (od V k Z), postupuje „proti“ proudění  pomalu.

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MIMOTROPICKÁ CYKLONA frontální dynamický původ, vznik a vývoj  cyklogeneze: stadium vzniku cyklony – vznik frontální vlny (do vytvoření první uzavřené izobary), stadium mladé cyklony – vytvořena teplá fronta na čele a studená fronta v týlu cyklony (do počátku okludace), stadium okludované cyklony - tlak uvnitř cyklony začíná stoupat (zánik cyklony).

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MIMOTROPICKÁ CYKLONA anticyklona cyklona 22. 3. 2012

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti anticyklona cyklona MIMOTROPICKÁ CYKLONA 22. 3. 2012

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CYKLONA A ATMOSFÉRICKÉ FRONTY studená fronta teplá fronta okluzní fronta střed cyklony teplý sektor studený vzduch v týlu studený vzduch na čele

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CYKLOGENEZE

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CYKLOGENEZE

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti POČASÍ V CYKLONĚ termická cyklona: převážně bezoblačné počasí s poměrně velkou amplitudou teploty vzduchu, frontální anticyklona: význam vlastností studené vzduchové hmoty na čele a v týlu cyklóny, počasí na přední straně - teplá fronta, počasí na zadní straně – studená fronta, teplý sektor (mezi teplou a studenou frontou) počasí: izobary zakřivené cyklonálně  velká oblačnost, mrholení nebo trvalé srážky, izobary zakřivené anticyklonálně  sestup vzduchu,  malá oblačnost, v zimě vrstevnatá


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti METEOROLOGIE, BEZPEČNOST A ITS DOPRAVY PŘÍZEMNÍ MAPA II. Praha 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google