Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle školní tělesné výchovy + Cíle vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ Bc. Libor Trtek, UTV-ZE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle školní tělesné výchovy + Cíle vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ Bc. Libor Trtek, UTV-ZE."— Transkript prezentace:

1 Cíle školní tělesné výchovy + Cíle vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ Bc. Libor Trtek, UTV-ZE

2 Obecný cíl edukace Obecným „globálním“ cílem výchovy a vzdělání je výchova demokratického člověka, růst jeho duchovního, morálního a výkonnostního potenciálu.

3 Co je to cíl? Cíl je vědomím prvkem lidské činnosti, předjímající ideální výsledek, k němuž činnost směřuje. (Fialová, 2010)

4 Proč jej mít?  Motivuje  Integruje různé aktivity  Nutí vytvářet systém činností  Nutí vytvářet priority – hierarchizovat  Reguluje aktivitu -> ekonomika činnosti  Podmínkou k úspěšnému dosažení efektů práce edukátora. „Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.“ Lee Iacocca

5 Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“  základní vzdělávací oblast Rámcového vzdělávacího programu (RVP).  ve vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“, která je společná základnímu i gymnaziálnímu vzdělávání, jsou zařazeny předměty „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“  Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti se zdravotní prevencí.  Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů a k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

6 Cíle této vzdělávací oblasti podle NÚV :  zdraví jako hodnota v kontextu dalších životních hodnot  pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody  poznávání člověka jako biologického jedince  co je zdravé a co může zdraví prospět, i to, co zdraví ohrožuje  chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.  ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí

7 Žáci by tedy ve výsledku měli být schopni rozpoznat, co ohrožuje jejich tělesné a duševní zdraví, měli by umět vyrovnat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou i duševní zátěž a vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot. Na základě dostatečné pohybové gramotnosti se předpokládá, že žáci budou inklinovat k celoživotní pohybové aktivitě, což je jedním z hlavních cílů této vzdělávací oblasti. Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují.

8 Cíle školní tělesné výchovy Pohyb je významným stimulem, podněcujícím sebeuvědomující a seberegulující aktivity každého jedince. (Hatláková, Brčák, 1994)\ Hlavním úkolem současné školní tělesné výchovy v České republice je stimulovat a rozvíjet bio-psycho-sociální ( podle Blahutkové bio-psycho-socio-spirituální) stránku člověka.

9 Dělení cílů školní TV podle Rychteckého a Fialové Vzdělávací Informativní Formativní Výchovné Všeobecné Specifické Zdravotní Kompenzační Hygienické Socializační Skupinové Individuální

10 Vzdělávací cíle Vzdělávací cíle jsou součástí školních učebních osnov i celoročních plánu učitelů. Pedagogická komunikace je důležitým prvkem sociální komunikace. Velmi důležitý je také jakýsi pedagogický takt učitele, tedy to jak rychle dokáže reagovat na danou situaci a uzpůsobit podle toho průběh vyučovací jednotky. (Čáp, 1993) Informativní  Poznatky  Postupy  Metody  Zásady dobré životosprávy  Základní pohybové dovednosti a návyky Formativní  Rozvoj pohybových schopností (síla, rychlost, vytrvalost, rovnováha … )  Kvalitní pohybový projev  Trénink senzorických a intelektových schopností

11 Výchovné cíle Cílem je vytvořit soulad s obecně uznávanými zásadami etiky. Chování neodpovídající požadavkům dané společnosti je považováno za problémové. Ve školní tělesné výchově kázeň přímo souvisí s bezpečností a efektivitou. Všeobecně zaměřené  Pozitivní charakterové vlastnosti  Estetické prožívání a hodnocení  Tvořivé schopnosti  Láska k přírodě, ochrana životního prostředí Specifické  Kladný postoj k pohybu  Zájem o sportovní činnost  Tělesná zdatnost  Funkční rozvoj  Přiměřený výkon.

12 Zdravotní cíle Školní tělesná výchova by měla kultivovat pohybový projev žáků s ohledem na jejich možnosti, přispívat k vyrovnávání svalových disbalancí, zvyšovat kondici žáků a mírnit zdravotní oslabení. Kompenzační  Kompenzace jednostranné zátěže – u žáků a studentů zejména sezení v lavicích  Regenerace duševních sil  Obnovení pozornosti žáků. Hygienické  Nošení cvičebního úboru  Používání sprchy po zátěži  Potřeba zdravého životního stylu projevující se dostatkem pohybu, spánkem, zdravou výživou...

13 Socializační cíle Skupinové  Spolupráce v družstvu  Poskytnutí záchrany a dopomoci  Prožívání různých rolí ve skupině  Důvěra ve spolucvičence Individuální  Budování kladného sebepojetí  Zvyšování sebedůvěry  Rozvoj komunikačních schopností  Učení se toleranci  Přizpůsobení tempa ostatním

14 Závěr Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“ reprezentuje charakterově novou složku vzdělávání. Vyplňuje dosud prázdné, či sporadicky naplňované místo ve výukových programech všech stupňů škol. Celá oblast „Člověk a zdraví“ je zaměřena na to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zdravému životnímu stylu a pochopili, jak svůj způsob života vést, aby se tak dal nazvat.

15 Děkuji za pozornost

16 Litaratura  Fialová, L. (2010). Aktuální témata didaktiky: Školní tělesná výchova. Praha, Czechia: Karolinum.  Korvas, P., Cacek, J. (2009). Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. Brno, Czechi: Masarykova univerzita.  Hurychová, A., Vilímová, V., (1999). Didaktika tělesné výchovy. Brno, Czechia: Masarykova univerzita.  Vzdělávací oblast – Člověk a zdraví: Průvodce upraveným RVP ZV (NUV-sekce kurikula) [txt]. Retrieved from http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6417


Stáhnout ppt "Cíle školní tělesné výchovy + Cíle vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ Bc. Libor Trtek, UTV-ZE."

Podobné prezentace


Reklamy Google