Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR Tělesná kultura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR Tělesná kultura."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR Tělesná kultura

2 Základní pojmy Tělovýchova a sport v ČR – Současná situace v tělovýchově a sportu – Systém řízení tělovýchovy a sportu – Financování tělovýchovy a sportu Tělesná výchova a sport

3 ZÁKLADNÍ POJMY Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR Tělesná kultura a sport

4 Pohled na sport Sport v minulosti – Příprava na boj – Součást náboženských rituálů Sport dnes – Cíl bavit se – Cíl vítězit – Cíl dosáhnout zisku – …?

5 Tělesná kultura a sport Motto Zdravý,aktivní způsob života je především záležitostí každého občana. Avšak vzhledem ke zdravotně preventivní funkci sportu pro všechny i jeho sociálnímu a ekonomickému významu, ke kterému se váže i pracovní a branná schopnost a výkonnost se stát nemůže vzdát své spoluodpovědnosti za vytváření podmínek pro jeho rozvoj. Jeden ze závěrů národní konference „Sport v České republice na začátku nového tisíciletí“.

6 Tělesná kultura a sport Základní pojmy Definice sportu Tělesná kultura Význam sportu a tělesné výchovy Formy tělesné výchovy a sportu Úrovně pohybových aktivit Technické zázemí pro rozvíjení sportovních aktivit

7 Latinské „disportare“ nebo starofrancouzské „le désporter“, což znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. Tělesná kultura Tělesná kultura – Socio-kulturní systém, který jako výsledek činnosti, tvorby hodnot, vztahů a norem zabezpečuje specifickými tělocvičnými prostředky uspokojování zvláštních biologických a sociálních potřeb člověka v oblasti fyzického, psychického a sociálního rozvoje s cílem jeho socializace a kultivace. Tělesná výchova Sport Pohybové aktivity Někdy se však sport a tělesná kultura považují za synonyma Tělesná kultura a sport Základní pojmy

8 Tělesná kultura a sport Základní pojmy Sportem rozumíme všechny formy fyzické aktivity, která přispívá k fyzické zdatnosti, mentální pohodě a sociální interakci jako je hra, rekreace, organizovaný nebo soutěžní sport, stejně jako domácí sport a hry. Definice sportu Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať už prostřednictvím organizované účasti či nikoliv si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních. Evropská charta sportu pro všechny

9 Tělesná kultura a sport Význam sportu a tělesné výchovy Základní pojmy

10 Tělesná kultura a sport Význam sportu a tělesné výchovy Základní pojmy Sociální aspekty sport a jeho edukativní aspekt sport a jeho sociální dopady sport a jeho zdravotní dopady Kulturní aspekty národní hrdost, prestiž státu, Ekonomické Politické Mezinárodní kontakty, podpora míru, státní reprezentace

11 Tělesná kultura a sport Formy tělesné výchovy a sportu

12 Tělesná kultura a sport Úrovně pohybových aktivit pohybové aktivity všedního dne organizované sportovní aktivity vrcholový sport

13 Tělesná kultura a sport Technické zázemí pro sportovní aktivity prostory a zařízení v obytných souborech a městských čtvrtích spolková a školní sportoviště (úžeji zaměřená až specializovaná) velkoplošné sportovní areály, sportovní haly a stadiony

14 TEORETICKÝ POHLED - DŮVODY STÁTNÍCH ZÁSAHŮ Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR Tělesná kultura a sport

15 Důvody státních zásahů Ekonomické – Externality, nedokonalá konkurence, veřejné statky, asymetrická informace, multiplikativní efekty výdajů na sport a tělesnou výchovu ……. Mimoekonomické – Kultivace lidského potenciálu, rozvoj rovných příležitostí…

16 Pozitivní a negativní externality + Podpora zdraví člověka – Ovlivňovaní zdravotního stavu – Biologický základ zdravého životního stylu – Vliv pohybové aktivity na zdraví – Možnosti ovlivnění životního stylu Formování osobnosti člověka a jeho systému životních hodnot a idejí Tvorba a kvalita sociálních vztahů Propagace země či regionu - Negativní vlivy na zdraví člověka Negativní vlivy na životní prostředí Komercionalizace tělesné kultury Ostatní negativní vlivy Důvody státních zásahů

17 Veřejný statek a sport Veřejné statky – Aktivity ve volné přírodě Smíšené statky – Veřejné stadiony, koupaliště Soukromé statky – Dle individuálních potřeb – trh Veřejný statek ≠ veřejně poskytovaný statek SpotřebaVyloučitelnáNevyloučitelná RivalitníSoukroméSmíšené NerivalitníSmíšenéVeřejné Důvody státních zásahů

18 Trh sportovních služeb a statků Aktéři – strana nabídky – strana poptávky Nedokonalá konkurence na trhu sportovních služeb a statků – Nerovnoměrná distribuce příjmů – „Reserve clause“ doložka vkládaná do smluv sportovců (původně atletů), dávající klubu výhradní právo na obnovu této smlouvy (např. v NBA od 1880-1976) – „collective bargaining“ – jednání o kelektivní smlouvě – „salary cap“ - stropy na výdaje za přestupy hráčů Důvody státních zásahů Fenomén „superstár“ Jedinečné a nezbytné vstupy Elasticita nabídky

19 Trh sportovních služeb a statků Důvody státních zásahů

20 Trh sportovních služeb a statků Kvitová: Žena za 30 milionů Platy sportovců Ekonomické kuriozity – Věštění z dresů Důvody státních zásahů

21 MAKROEKONOMICKÝ MODEL SPORTU Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR Tělesná kultura a sport

22

23 Financování tělesné výchovy a sportu

24 Tělesná výchova a sport Financování tělesné výchovy a sportu

25 ORGANIZACE A FINANCOVÁNÍ Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR Tělesná výchova a sport

26 Tělesná kultura a sport Systém řízení a organizace sportu a tělesné výchovy

27 Tělesná kultura a sport Systém řízení a organizace sportu a tělesné výchovy

28 Tělesná kultura a sport Systém řízení a organizace sportu a tělesné výchovy

29 Tělesná výchova a sport Struktura ČSTV

30 Souhrnné organizační schéma struktury řízení sportu a tělesné výchovy v ČR Všesportovní kolegium Zastřešující organizace Svaz, federace odvětví MŠMT, MV, MO Obce Sportovní klub Kraje Sazka

31 Tělesná kultura a sport Financování tělesné výchovy a sportu

32 Tělesná kultura a sport Vícezdrojový systém financování

33 Tělesná kultura a sport Vícezdrojový systém financování

34 Tělesná kultura a sport Vícezdrojový systém financování Zdroj: Analýza financování sportu. Dostupné na: http://www.msmt.cz/pro-novinare/co-rika-analyza- financovani-sportu-v-ceske-republice

35 Tělesná kultura a sport Financování tělesné výchovy a sportu

36 Tělesná kultura a sport Ekonomická fakta Objem obhospodařovaného majetku 53 269 tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu na provoz a údržbu nedosahuje ani 1% z hodnoty majetku (rok 1998 - 0,28 %) Výdaje by optimálně měly činit 3,5% tj. 1 863 tis. Kč

37 Tělesná kultura a sport Ekonomická fakta

38 Tělesná kultura a sport 67,9% 2,0% 3,6 0,9 1,1% 13,5% 5,6% 4,0% 1,5%

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Tělesná kultura a sport Ekonomická fakta

48 Tělesná kultura a sport Současná situace v tělovýchově a sportu Úroveň a rozsah tělesné výchovy a sportu ve vzdělávacím systému Kvalitativní zaostávání rozvoje materiálně technické infrastruktury tělesné kultury Kádrové zabezpečení tělesné kultury trenéry, cvičiteli, maséry atd. Systém přípravy sportovní reprezentace státu

49 Tělesná kultura a sport Současná situace v tělovýchově a sportu

50 Tělesná kultura a sport Současná situace v tělovýchově a sportu

51 Tělesná kultura a sport Současná situace v tělovýchově a sportu

52 Tělesná výchova a sport Současná situace v tělovýchově a sportu

53 Tělesná kultura a sport Současná situace v tělovýchově a sportu

54 Tělesná kultura a sport zákon o organizaci tělesné výchovy č. 68/1956, Sb. zákon o sportu č. 115/2001 Sb., Legislativa a zásadní dokumenty Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu Zásady komplexního zabezpečení sportovní reprezentace Národní program rozvoje sportu pro všechny Národní dokumenty Mezinárodní dokumenty Evropská charta sportu Kodex sportovní etiky Evropská antidopingová úmluva

55 Tělesná kultura a sport Sport jako cílevědomá aktivita je výsledkem vzniku a nárůstu volného času člověka v devatenáctém století a pokračující industrializace společnosti, ale zároveň i jeho emancipace. Z historického pohledu sport byl dříve nedílnou součástí lidského života, aniž by takto byl chápán jako specifická aktivita. Rozvoj sportovních aktivit a tělesné kultury je dán významnými přínosy nejen pro jednotlivce, ale opět i pro celou společnost, zde je nutné vyzvednout pozitivní zdravotní a sociální účinky sportu, v neposlední však i jeho ekonomický potenciál. ZÁVĚR

56


Stáhnout ppt "Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR Tělesná kultura."

Podobné prezentace


Reklamy Google