Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytrvalostí a dalším vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu SPORTEM PRO LEPŠÍ ŽIVOT Vzděláváním k vyšším.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytrvalostí a dalším vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu SPORTEM PRO LEPŠÍ ŽIVOT Vzděláváním k vyšším."— Transkript prezentace:

1 Vytrvalostí a dalším vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu SPORTEM PRO LEPŠÍ ŽIVOT Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu

2 Hlavním cílem projektu je cílená a systematická podpora dalšího vzdělávání v oblasti tělesné kultury – tedy sportu, tělesné výchovy a zdravého životního stylu Zvyšování povědomí o významu dalšího vzdělávání v této oblasti Získávání motivace cílové skupiny k dalšímu vzdělávání Přenášení motivace na děti a mládež Cíl

3 Je třeba zapojit co nejširší veřejnost bez rozdílu generací Projekt chce prostřednictví lépe vzdělaných a motivovaných trenérů a učitelů ovlivnit pozitivně zejména děti a mládež Využití výchovných prvků sportu a sportovního tréninku Strategie Evropa 2020

4 Dokumenty MŠMT Věcný záměr zákona o podpoře sportu Koncepce státní podpory sportu v České republice Návaznost na dokumenty

5 Upadající úroveň a prestiž zejména povinné tělesné výchovy ve školách Snižující se zájem dětí a mládeže o pravidelný sport a pohyb vůbec V důsledku předcházejících skutečností se snižuje prestiž a zájem a tím také odborná kvalita těch, kteří mají dětem a mládeži informace, dovednosti a motivaci předávat Do pozadí se dostávají pozitivní výchovné prvky, které pravidelný sport rozvíjí v důsledku nedostatku pohybu a nezdravého životního stylu roste problém obezity u dětí a mládeže a přidávají se další tzv. civilizační zdravotní obtíže, tím se zvyšují nároky na lékařskou péči Roste kriminalita a snižuje se celková odolnost vůči jakékoliv nepříznivé situaci a také životní motivace Současný stav

6 1.Q – 3.Q 2012 zpracování analýz, strategických plánů a konkrétních cílů projektu Vyhledání vhodných partnerů pro realizaci vzdělávacích a propagačních aktivit ve výběrových řízeních zajištění publicity a propagace prostřednictvím zejména televize veřejné služby (ČT) a dalších médií 3.Q 2012 – 3.Q 2013 realizace základní fáze projektu formou vzdělávacích programů, seminářů, workshopů realizace dalších fází projektu ve spolupráci se školami a sportovními organizacemi, uplatňování nových přístupů v následném vzdělávání a rozvíjení sportovních návyků a dovedností dětí a mládeže Časový plán projektu

7 Na základě strategie projektu MŠMT budou jednotlivé aktivity popsané v projektu oponované odbornou veřejností Na základě široké mediální prezentace projekt vyvolá veřejnou diskusi o strategii celého sektoru Evaluace projektových aktivit Závěry budou promítnuty do politiky MŠMT Veřejná diskuse, oponentura

8 SPORT SPORT MŠMT projekt a řídící tým Dodavatel vzdělávacích a metodických procesů, základní analýza Organizátoři vzdělávací fáze projektu, lektoři, sportovní zařízení, analytický tým Účastníci projektu – učitelé, trenéři, instruktoři, vedoucí družstev Kontrolní a hodnotící tým projektu Dodavatel propagace, publicity, dokumentace, evaluace MŠMT, všichni účastníci projektu, široká veřejnost

9 Analýza zohlední: Aktuální stav lidských zdrojů v oblasti práce s mládeží ve sportu a tělesné výchově Zmapuje nejvyšší vzdělání aktuálně pracujících s mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy Porovná ty s nejvyšším sportovním a tělovýchovným vzděláním pracujícím v oboru a mimo obor Současnost

10 V této části analýza ověří: Připravovanou metodiku dalšího vzdělávání Akreditační podmínky jednotlivých školitelů Časové a prostorové podmínky zajištění vzdělávací fáze projektu Proveditelnost

11 Analýza efektivity bude obsahovat: zdroje a způsoby financování efektivita nakládání s prostředky řízení jednotlivých procesů nastavení vztahů a odpovědností v rámci projektu Efektivita

12 V této části analýza popíše: Možnosti uplatnění pracovníků v různých sportovních organizacích a školách Podpora zejména kolektivních sportů na školách Podpora spolupráce MŠMT, školního a sportovního prostředí Univerzálnost

13 Případná mezinárodní spolupráce Spolupráce mezi školami a sportovním prostředím Možnost zapojení odborníků ze zahraničí Spolupráce s Vysokými školami při přípravě vzdělávacích programů Spolupráce s podnikatelským sektorem Otevřenost

14 MI – počet podpořených osob – poskytovatelé služeb - počet nově vyškolených pracovníků - cílové skupiny: všichni občané ČR 15-64 let s bydlištěm mimo hl.m. Prahu Monitorovací indikátory, Cílové skupiny

15 Příprava projektu, oponentura 11-12/2011 Schválení žádosti o projekt 12/2011 Zadávací dokumentace pro výběrová řízení 01- 02/2012 Publicita a propagace 03-04/2012 Spuštění vzdělávací fáze projektu 05/2012 Harmonogram přípravy projektu


Stáhnout ppt "Vytrvalostí a dalším vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu SPORTEM PRO LEPŠÍ ŽIVOT Vzděláváním k vyšším."

Podobné prezentace


Reklamy Google