Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v projektech OP VK OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v projektech OP VK OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v projektech OP VK OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ORR, Krajský úřad kraje Vysočina Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15. 10. 2009 1.Hodnocení nabídek 1.1. Hodnotící kritéria Nejasnost a silná netransparentnost hodnotících kritérií Velmi často dochází k situaci, kdy do výzvy k podání nabídky uvádí zadavatel pouze název hodnotícího kritéria, jeho obsah nebo způsob posuzování již ne. Obsah těchto kritérií v mnoha případech určuje a dotváří hodnotící komise. Toto je z hlediska transparentního informování uchazečů naprosto nepřijatelné, neboť to dává prostor k zmanipulování takto vyhlášené veřejné zakázky! Zároveň také často dochází k tomu, že se hodnotí věci spadající do oblasti kvalifikačních předpokladů (typicky reference) nebo obchodních podmínek (záruka, servis). Toto je dle vyjádření nejrůznějších kontrolních orgánu (v čele s ÚOHS) nepřípustné. Doporučení: Věci, které zadavatel považuje za velmi důležité, dát jako povinnou náležitost nabídky, a pak už je nehodnotit. Jakákoliv „metodika“ posuzování hodnotících kritérií musí být dána na vědomí nejen hodnotící komisi, ale i uchazečům!

3 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15. 10. 2009 1.Hodnocení nabídek Chybějící procentní vyjádření vah hodnotících kritérií Jednou z často se opakujících chyb je neuvádění procentních vyjádření hodnot hodnotících kritérií. Je naprosto nezbytné jednotlivé váhy hodnotících kritérií uvádět, neboť je to jedna ze základních a podstatných informací pro uchazeče při sestavování jejich nabídky!!! Doporučení: Vždy uvádět procentní váhy hodnotících kritérií ve výzvě k podání nabídek. Neuvádění tohoto údaje povede k neuznatelnosti výdaje na takto realizovanou veřejnou zakázku.

4 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15. 10. 2009 1.Hodnocení nabídek 1.2. Hodnotící komise Jde o nejzávažnější z pochybení popisovaných v této kapitole. Celý problém spočívá v tom, že hodnotící komise překračuje své kompetence, tj. nehodnotí soulad výzvy s obsahem nabídky. Mnohdy hodnotí členové komise dle svých zkušeností a odchylují se tím od hodnocení nastaveným zadavatelem ve výzvě pro podání nabídek/ zadávací dokumentaci. Na základě toho dochází k netransparentnímu sestavení pořadí a tím tedy k výraznému zásahu do výsledku celého soutěžního procesu! Doporučení: Je třeba důkladně seznámit všechny členy hodnotící komise s celým zněním výzvy, a důrazně je upozornit, že jsou tímto zněním stoprocentně vázáni!

5 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15. 10. 2009 2.Předmět zakázky 2.1. Uvádění označení produktů Zadavatel nesmí při stanovení předmětu zakázky ve výzvě/zadávací dokumentaci uvádět požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků. Z tohoto zákazu existují 2 výjimky: 1) pokud nelze jiným způsobem dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky; 2) pokud je třeba, aby bylo poptávané plnění plně kompatibilní z již používaným zařízením. Vždy je ovšem nutné důvod použití výjimky výslovně uvést ve výzvě k podání nabídek/zadávací dokumentaci!

6 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15. 10. 2009 2.Předmět zakázky V praxi ovšem v mnoha případech toto zadavatelé nedodržují, především při veřejných zakázkách na výpočetní techniku (např. „procesor INTEL“, „operační systém OFFICE“, atd). Doporučení: Při vymezování předmětu zakázky používat pouze technické údaje, nikdy značky, názvy výrobků a výrobců!

7 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15. 10. 2009 2.Předmět zakázky 2.2. Dělení zakázek Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky, tzn. zadávat menší zakázky dle pravidel pro tyto menší zakázky. Předmětem jedné zakázky musí být: všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období, nebo všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisejí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek. Takto určený předmět zakázky lze realizovat i několika dílčími zakázkami (resp. výzvami k podání nabídek na část předmětu), vždy však musí být dodržen u těchto dílčích zakázek postup zadávání veřejné zakázky daný pro hodnotu celého předmětu zakázky!

8 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15. 10. 2009 2.Předmět zakázky Z této povinnosti existuje řada výjimek (např. „nahodilé“ zakázky, které není zadavatel schopen objektivně dopředu předvídat, opakované zakázky pořizované nahodile, dlouhodobě nasmlouvané služby). Oprávněnost použití kterékoliv výjimky musí vždy zadavatel dostatečně prokázat! Doporučení: V případě nejasností/pochyb zakázky vždy raději sečíst a zvolit postup odpovídající takto sečtenému předmětu!

9 Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15. 10. 2009 Děkuji za pozornost Mgr. Petr Tlustoš Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES tel: 564 602 588 e-mail: tlustos.p@kr-vysocina.cz www stránky: www.kr-vysocina.czwww.kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Petr Tlustoš INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v projektech OP VK OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google