Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková SOCIÁLNÍ PRÓZA A SOCIALISTICKÝ REALISMUS Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková SOCIÁLNÍ PRÓZA A SOCIALISTICKÝ REALISMUS Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková SOCIÁLNÍ PRÓZA A SOCIALISTICKÝ REALISMUS Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012

2 ANOTACE Žáci se v této prezentaci seznámí s tvorbou autorů sociální prózy (soc. realismu). Pochopí, že i tato díla jsou součástí české literatury. Materiál má vzbudit zájem o četbu.

3 LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ SOCIÁLNÍ PRÓZA A SOCIALISTICKÝ REALISMUS

4 SOCÁLNÍ PRÓZA A SOCIALISTICKÝ REALISMUS próza levicově orientovaných autorů návaznost na tradici kritického realismu vliv marxistické teorie socialistický realismus měl bát syntézou proletářské a avantgardní literatury cíl – zobrazení současného světa a revoluční perspektivy Představitelé: Ivan Olbracht Marie Majerová Marie Pujmanová Karel Nový

5 IVAN OLBRACHT (1882 – 1952) prozaik, publicista, politický činitel nedokončil studia práv a filozofie pracoval jako novinář ( vídeňské Dělnické listy, Právo lidu, pak Rudé právo) za činnost v KSČ vězněn, 1929 rozchod s Gottwaldovým vedením za okupace činnost v ilegálním odboji po r. 1945 veřejné funkce na jeho literární činnost měl vliv pobyt na Podkarpatské Rusi

6 IVAN OLBRACHT - DÍLO Tvorba předválečná a v 20. letech: O zlých samotářích – tři prózy o vyděděncích společnosti (tulák, kočovník, komediant) a jejich osamělém odboji proti nespravedlivé společnosti Žalář nejtemnější – psychologický román o chorobné žárlivosti a sobectví slepce – vliv soudobé psychoanalýzy Podivné přátelství herce Jesenia – román z divadelního prostředí, analýza dvou protikladných postav herců, doba 1. světové války Anna proletářka – obraz politické situace 20.let ideologická agitační próza v duchu socialistického realismu, vývoj venkovské dívky v uvědomělou bojovnici revolucionářku; schematismus

7 IVAN OLBRACHT - DÍLO 30. léta ( zájem o Podkarpatskou Rus): Země beze jména, Hory a staletí – reportáže, základ pro román Nikola Šuhaj loupežník – baladický román z konce 1. svět. války, vesnice Koločava Dvě dějová pásma: vlastní příběh Nikolův + mýtus o nezranitelnosti hrdiny zbojníka = ztělesnění touhy lidí po svobodě Osud Nikoly, jeho bratra Jury a ženy Eržiky = osud celého kraje; scény ze života Židů, vojsko, četnictvo; charakteristika kraje, země – krásná, ale nešťastná Golet v údolí – tři povídky ze života ortodoxních Židů

8 IVAN OLBRACHT - DÍLO Za okupace (určeno zejména dětem): Biblické příběhy, Čtení z Bible kralické – převyprávění textů Starého zákona Ze starých letopisů – převyprávění pověstí z Kosmovy a Hájkovy kroniky, posílení národního sebevědomí v době okupace O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – staroindické bajky Dobyvatel – o dobývání Mexika španělským dobrodruhem Cortézem (převyprávění knihy amerického historika W. H. Prescotta Dějiny dobytí Mexika)

9 MARIE MAJEROVÁ (1882 – 1967) prozaička, publicistka sblížila se s anarchistickým kroužkem okolo S. K. Neumanna, angažovala se v sociálnědemokratickém hnutí, později v KSČ, 1929 rozchod redaktorka Rudého práva (divadelní referáty, dětský koutek) od 30.let se věnuje literatuře po r. 1945 návrat do KSČ, funkcionářka

10 MARIE MAJEROVÁ - DÍLO Panenství – povídky, individuální osudy žen Náměstí republiky – román z pařížského prostředí, vliv anarchismu Nejkrásnější svět – obraz politických událostí 20.let, myšlenkové a citové zrání mladé ženy (Lenka Bilanská) Přehrada – utopický román Siréna – románová kronika několika generací dělnické rodiny Hudců obraz vývoje Kladenska do 1. svět. války - přeměna v průmyslovou oblast prolínání časových a dějových pásem, střídání vypravěčů, využití kladenského nářečí a hornických a hutnických termínů Havířská balada – volné pokračování Sirény, sevřená novela o osudu rodiny Rudly Hudce, obraz hornické bídy střídání vypravěčských pásem, zvláštní dialog, vnitřní monolog

11 MARIE MAJEROVÁ - DÍLO Tvorba pro děti: Robinsonka – příběh dívky Bruno čili Dobrodružství německého hocha v české vesnici Čarovný svět – výbor ze světových pohádek Zlatý pramen, Nespokojený králíček - pohádky

12 MARIE PUJMANOVÁ (1893 – 1958) prozaička, básnířka, literární kritička na její literární vývoj měla vliv Božena Benešová a literární kritik F. X. Šalda DÍLO: Pod křídly – vzpomínková kniha Pacientka doktora Hegla – povídka proti maloměšťácké morálce, práva svobodné matky Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti – románová trilogie, události od 20. let do konce 2. svět. války nejzdařilejší 1. díl, zvláště ve 3. díle tendence schematizovat Předtucha – novela, obraz psychologie dospívání, střetnutí zájmů rodičů a dětí Sestra Alena – novela z lékařského prostředí Poezie: verše o Praze – Vyznání lásky, Praha, lyrickoepická skladba Paní Curierová

13 KAREL NOVÝ (1890 – 1980) prozaik, novinář redaktor Českého slova, měsíčníku Panorama za okupace v odboji, vězněm v KT po r. 1945 redaktor Práce, 1952 – 1956 – šéfredaktor SNDK DÍLO: Železný kruh – románová trilogie z rodného Benešovska Sociální téma: zápas chalupníků, kameníků, cihlářů s bezohledností majitelů konopišťského panství Chceme žít – próza z období hospodářské krize Plamen a vítr – románová kronika Benešova, autobiografické prvky Sarajevský atentát – historie vzniku 1. světové války Rytíři a lapkové – historický román Pro děti: Rybaříci na Modré zátoce, Potulný lovec

14 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Kdo patří k představitelům sociální prózy (soc. realismu)? 2. Ke kterým dílům inspirovala I. Olbrachta návštěva Podkarpatské Rusi? Znáš některé z těchto děl z filmového zpracování? 3. Z jakého prostředí jsou díla M. Majerové Siréna a Havířská balada? 4. Které romány jsou součástá trilogie M. Pujmanové? 5. Která díla autorů sociální prózy jsou určena dětem?

15 ZDROJE SOCHROVÁ Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978 – 80 – 253 – 0185 – 2 SOCHROVÁ Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment, 3. vydání, ISBN 80 – 7200 – 332 - 1 Odmaturuj z literatury. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80 – 86285 - 37 – 5 KUDRYS Milan, FETTER W. Richard. Nástin dějin literatury. Praha: Fortuna, 1995, ISBN 80 – 7168 – 208 - X


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková SOCIÁLNÍ PRÓZA A SOCIALISTICKÝ REALISMUS Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google