Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaroslav Vencálek Prešovská univerzita v Prešove.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaroslav Vencálek Prešovská univerzita v Prešove."— Transkript prezentace:

1 Jaroslav Vencálek Prešovská univerzita v Prešove

2  1. proč Znamená institucionální existence čehokoliv jeho faktické fungování?  2. proč Je vztah demokracie a kapitalismu dichotomický? Je vztah demokracie a kapitalismu dichotomický?  3. proč Představuje větší množství hmotných statků také větší spokojenost? Představuje větší množství hmotných statků také větší spokojenost?  4. proč Musí se stát forma odporu jednou z nejrozšířenějších forem společenské participace? Musí se stát forma odporu jednou z nejrozšířenějších forem společenské participace?  5. proč Musí být témata, která nelze vtěsnat do racionálních životních schémat vytěsňována na okraj společenské pozornosti? Musí být témata, která nelze vtěsnat do racionálních životních schémat vytěsňována na okraj společenské pozornosti?

3 KOMPLEXNOST JAKO KOMPLEMENTÁRNOST LIDSKÝCH ZKUŠENOSTÍ A VIZÍ O NOVÉ REALITĚ  Realitu vnímáme přes prizma takových principů (konkurenceschopnost nikoliv komplementárnost), které dlouhodobě nevedou k podpoře spokojeného života.

4  Přirozená diferenciace objektů a jevů v krajině.  Podivuhodná tužba člověka po odlišnosti v podobě duševní síly (thymos), projevující se v jeho odvážných činech, jimiž odpradávna touží ukazovat svou převahu nad ostatními.

5  Nepojímat žádnou transformaci ve smyslu mechanických změn.  Vrátit se k samotné podstatě lidského bytí, které je ovlivňováno čtyřmi materiálními geosférami a jednou nemateriální geosférou.  Nevnímat lidi pouze s výrazným akcentem pracovní síly, navíc jako antiduchovní tvůrce hodnot.  Nevytvářet dichotomický vztah mezi vzděláváním (přeceňování významu) a vzdělaností (nedoceňování významu) člověka I kalkulující ekonomický rozum se musí naučit být dědicem historických společenství, v nichž lidé kladou odpor ekonomickým cílům ve jménu cílů subjektivně iracionálních např. romantika, mytologie, etika, spiritualita, senzitivita v krajině. (T. Sedláček) I kalkulující ekonomický rozum se musí naučit být dědicem historických společenství, v nichž lidé kladou odpor ekonomickým cílům ve jménu cílů subjektivně iracionálních např. romantika, mytologie, etika, spiritualita, senzitivita v krajině. (T. Sedláček)

6 Komplementární vnímání reality = akceptování Komplementární vnímání reality = akceptování a) obsahový rámec reality a) obsahový rámec reality b) lidské zkušenosti c) pocit sounáležitosti obyvatel s realitou

7 Vnímání různosti regionálních a historických obsahů reality (Komplementárnost poznání: souběžné přijímání a zpracovávání racionálních a iracionálních aspektů kognitivních procesů) Úroveň lokální, mikroregionální (zejména) Vědomosti determinovány úrovní výchovně-vzdělávacího procesu Zkušenosti determinovány historickou pestrostí sítí vztahů Intenzita prožitku duševní blízkost, pocit sounáležitosti (územní identita)

8 Patrně nejzávažnějším faktorem, podílejícím se na krizových stavech s negativními celoplanetárními dopady je mechanické chápání (čehokoliv) podle momentálně platných kritérií. Patrně nejzávažnějším faktorem, podílejícím se na krizových stavech s negativními celoplanetárními dopady je mechanické chápání (čehokoliv) podle momentálně platných kritérií.  Poznávání genia loci (regionis) - nová šance rozvoje výrobních i nevýrobních aktivit BAUMAN,Z. Současný význam územní identity je značně podceněn a prostředí, v němž žijeme slouží převážně jen jako prostředek konzumu a běžné spotřeby. Současný význam územní identity je značně podceněn a prostředí, v němž žijeme slouží převážně jen jako prostředek konzumu a běžné spotřeby.

9  Na rozvoj mají vliv jak institucionální systémy, tak individuální vnímání reality.  Jednota nepředstavuje stejnost, ale harmoničnost a doplňkovost.

10 Model Evropské unie založený na potřebě etiky (podle K. Ivaničky) Celospolečenské poznávání, propojování společenského vědomí, Celokosmická komplexnost, transcendentalita, kosmonoosféra TRVALÁ UDRŽITELNOST demografická, ekonomická, sociální, environmentální, světového étosu GENIUS LOCI GENIUS EVROPY GENIUS TERRARUM Globální, evropský, národní, (regionální), management Institucionální organizace (jako proces) HODNOTOVÉ SYSTÉMY humanita, demokracie, individuální svoboda, společenská zodpovědnost, solidarita


Stáhnout ppt "Jaroslav Vencálek Prešovská univerzita v Prešove."

Podobné prezentace


Reklamy Google