Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Převod správy a provozování Komunikační infrastruktury MV ČR a Policie ČR na Českou poštu 4. listopad 2008 Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Převod správy a provozování Komunikační infrastruktury MV ČR a Policie ČR na Českou poštu 4. listopad 2008 Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra."— Transkript prezentace:

1 Převod správy a provozování Komunikační infrastruktury MV ČR a Policie ČR na Českou poštu 4. listopad 2008 Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra

2 Změny: Správa a provozování komunikační infrastruktury ministerstva vnitra bude k 1. 1. 2009 převedena na Českou poštu ICT na MV ČR bude transformováno; je nutno zefektivnit činnosti a organizaci ICT útvarů a optimalizovat náklady na zajištění ICT služeb MV ČR

3 Hlavní zjištění a návrh opatření Procesy jsou organizačně rozdrobené Chybí jednoznačná odpovědnost Chybí efektivní komunikační kanály Chybí komplexní pohled na ICT jako celek - Duplicitní výkon činností - Nedosažení synergií Neefektivní investice do ICT - Vyšší počty pracovníků - Vyšší náklady Při požadavcích na snižování stavů a finančních úspor bude problematické zajistit provoz takto organizovaného ICT Potřeba změny Správy a provozování KI a aplikací Optimalizace procesů a organizace ICT Složitá organizace činností vyžaduje rozsáhlou zdrojovou základnu Chybějící katalog služeb Audit ICT MV a Policie ČR – Návrh opatření (jaro 2007)

4 Stávající organizace a procesy omezují efektivní fungování ICT OKIS GŘ OKIS KŘ HZS ČR Policie ČR MI ČR OKIaŘK OKaK OPeG OSŘI OIKT ORVK ORIS OMTZ ORNO OPITK OCIS BO OIVS OIEP MV ČR SSK OVAK Sběr požadavků na systémy Definování standardů a norem Tvorba koncepce Tvorba ročních plánů Zpracování projektového a investičního záměru Tvorba zadávací dokumentace Realizace výběrového řízení Interní vývoj systémů Projektové řízení Uvedení do užívání Dohledování systémů Správa a realizace přístupových oprávnění Správa, údržba a servis Nákup dílů a spotřebního materiálu Kontakt s uživateli Řešení incidentů Audit ICT MV a Policie ČR – Analýza (jaro 2007)

5 Cíle transformace ICT na MV ČR Motto: „ Zefektivnit provozování komunikační infrastruktury a vybraných aplikací MV ČR (vč. Policie ČR, HZS) převodem na servisní organizaci” ICT systémy a infrastruktura zůstávají ve vlastnictví MV ČR Zajištění maximální bezpečnosti provozu sítě a přenosu dat Zajištění potřebné úrovně ICT služeb poskytovaných externí servisní organizací i vlastními kapacitami ICT MV ČR Snížení personální náročnosti poskytovaných ICT služeb v rámci resortu MV ČR Organizační oddělení provozování od projektování ICT systémů a aplikací Zefektivnění a optimalizace činností útvarů ICT na MV ČR Optimalizace nákladů na zajištění ICT služeb MV ČR

6 Výběr Poskytovatele Zakázka byla zadána dle ZVZ, s využitím výjimky dle citovaného ustanovení ZVZ, konkrétně výzva vybranému dodavateli (ČP) k předložení nabídky (ochrana utajovaných informací, zvláštní bezpečnostní opatření) Předání požadavků MV ČR formou zadávací dokumentace: Zajištění správy a provozování komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra a Policie ČR Manažerská a majetková kontrola MVČR nad ČP jako super - pojistka pro kontrolu a vymáhání plnění služeb Poskytovatelem Kombinaci těchto a dalších požadavků (osvědčením pro přístup k utajované informaci, předmět podnikání,…) splňovala jen Česká pošta, s.p.

7 Převod Služeb KI – co to znamená? Zajištění 13 služeb správy a provozování KI na dobu neurčitou (min. však na 5 let) v rozsahu a kvalitě minimálně shodné se současným stavem. Převod 330 zaměstnanců MV a Policie ČR, kteří vykonávají tyto činnosti na ČP (138 za MV a 192 za Policii ČR). Zajištění správy infrastrukturního majetku v pořizovací ceně cca. 6 613 mld. Kč, přičemž majetek nadále zůstává ve vlastnictví MV a Policie ČR. Převzetí závazků ze 142 smluv s externími dodavateli v rozsahu cca. 900 mil Kč pro r. 2009. Zajistí poskytování dalších výkonů v rozsahu 124 mil. Kč pro r. 2009 (nutné dodatečné náklady). Zpracování Bezpečnostní politiky a kompletní Bezpečnostní dokumentace do a pro zajištění ochrany informací v komunikační infrastruktuře Objednatele v souladu s platnými bezpečnostními normami. Sdílení KI Poskytovatelem umožní dále zhodnotit investice MV a Policie ČR do stávající komunikační infrastruktury.

8 Harmonogram převodu správy a provozování KI 03/200806/200809/200812/2008 03/2009 12234561 3/03/08 Zahájení práce nad převodem správy a provozování KI (definice Služeb, katalogové listy činností,…) 16/06/08 Vydání zadávací dokumentace 23 21/07/08 Přijetí nabídky a zahájení smluvních jednání s ČP 4 31/10/08 Podpis smluv s ČP 5 01/01/09 Zahájení poskytování Služeb 6 30/04/09 Ukončení přechodného resp. kalibračního období

9 Převáděné Služby KI Služba č. 1 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje fyzické vrstvy KI Služba č. 2 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje přenosových technologií KI Služba č. 3 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje radiokomunikačního systému PEGAS Služba č. 4 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje určených hlasových technologií Služba č. 5 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje IP/MPLS datové infrastruktury Služba č. 6 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje dohledových systémů KI Služba č. 7 – Zajištění provozu centrálního spojovacího pracoviště Služba č. 8 – Zajištění servisu IC technologií operačních středisek PČR Služba č. 9 – Zajištění komunikační podpory vybraných projektů Objednatele Služba č. 10A – Zajištění bezpečného Internetu prostřednictvím CMS Služba č. 10B – Zajištění provozu CMS a Interconnectu Služba č. 11 – Zpracování stanovisek a odborná posouzení pro Objednatele Služba č. 12 – Zajištění uživatelských školení na radiokomunikační systém Pegas Služba č. 13 – Zajištění služeb přenosových okruhů a hlasových služeb

10 Smluvní zajištění převodu KI  3 úrovně smluvních dokumentů: Základní rámcová smlouva (Hlavní smlouva) Dohoda o přechodu zaměstnanců Smlouva o ochraně informací Smlouva o převzetí závazků Rámcová smlouva o úrovni poskytovaných služeb (R-SLA) Prováděcí smlouva o úrovni poskytovaných služeb (P-SLA Služba 1) Prováděcí smlouva o úrovni poskytovaných služeb (P-SLA Služba 2) Prováděcí smlouva o úrovni poskytovaných služeb (P-SLA Služby 3-12) Prováděcí smlouva o úrovni poskytovaných služeb (P-SLA Služba 13)

11 Sdílení kapacit KI 0 % 50 % 100 % 200920142010201120122013 ČP může využívat volnou kapacitu transportní a páteřní sítě MV a Policie ČR pro své potřeby a pro své další zákazníky ze státní správy ČR ČP musí uvolnit tuto kapacitu, pokud MV, Policie ČR nebo HZS ČR bude nárokovat tuto kapacitu sítě pro své potřeby ČP má dále povoleno na vlastní náklady zprovoznit a využívat 7 ze 40 dostupných optických kanálů páteřní sítě MV (dle vlnové délky nasvícení) MV posuzuje a schvaluje všechny požadavky ČP na sdílení KI nesmí dojít „k ohrožení nebo omezení“ kvality poskytovaných služeb musí být zajištěna bezpečnost a ochrana dat MV ČR Za sdílení kapacity KI MV poskytne ČP technologickou slevu

12 Dohled MV ČR nad poskytováním Služeb MV ČR: Schvaluje řídící dokumenty Poskytovatele, stanoví pravidla pro sdílení KI Poskytovatelem, schvaluje jednotlivé požadavky pro přístup na KI MV ČR, může odmítnout požadavek Poskytovatele. Průběžně kontroluje plnění jednotlivých požadavků Pravidelně kontroluje plnění sjednaných výkonnostních a kvalitativních parametrů Služeb (P-SLA) V případě nedodržení podmínek uplatní smluvní sankce vůči Poskytovateli Měsíčně kontroluje variabilní složky plnění Služeb formou dokladů o provedení příslušného plnění.

13 Ekonomická výhodnost Předpokládaná výšeúsporza období 2009-2013 činí 368 mil. Kč Předpokládaná výše úspor za období 2009-2013 činí 368 mil. Kč

14 Výhodnost řešení pro MV ČR MV si zajistilo poskytování služeb ve stejné resp. vyšší kvalitě než dosud MV si zajistilo vyšší úroveň zabezpečení svých dat MV si zajistilo poskytování služeb dle mezinárodních standardů MV si zajistilo vyšší zhodnocení investic do KI díky sdílení s ČP MV si podrželo přímou kontrolu nad poskytovatelem služeb MV si podrželo vlastnictví a kontrolu nad obnovou majetku KI MV si podrželo kontrolu nad využíváním a rozvojem KI MV MV dosáhne v r. 2009 – 2013 úspory na těchto službách 368 milionů Kč MV dosáhne dalších úspor převedením zaměstnanců na Českou poštu

15 Děkuji za pozornost Otázky a odpovědi


Stáhnout ppt "Převod správy a provozování Komunikační infrastruktury MV ČR a Policie ČR na Českou poštu 4. listopad 2008 Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google