Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace čs. Ekonomiky po roce 1989 Privatizace Určeno pro: žáky 2.ročníku středních ško l Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace čs. Ekonomiky po roce 1989 Privatizace Určeno pro: žáky 2.ročníku středních ško l Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka."— Transkript prezentace:

1 Transformace čs. Ekonomiky po roce 1989 Privatizace Určeno pro: žáky 2.ročníku středních ško l Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Ekonomie a ekonomika Téma: Transformace české ekonomiky Jméno autora: Mgr. Renata Kynzlová Vytvořeno dne: 29. září 2012 Anotace: Materiál seznamuje s přechodem české ekonomiky po roce 1989. Klíčová slova: ekonomika, privatizace a její formy Metodický popis: Podpora hodiny Ekonomie a ekonomika v ČR

2 Pojem trasformace Transformace (z lat. trans-formatio, pře-tvoření) se používá ve více významech, obvykle však znamená podstatnou změnu, proměnu. V našem případě přeměnu ekonomiky tzv. ekonomická transformace

3 Pojem privatizace Privatizace označuje změnu veřejného (státního) na soukromé; zpravidla se tohoto pojmu používá pro převod veřejného majetku do soukromého vlastnictví. Opačným procesem je výkup soukromého majetku státem nebo jeho znárodnění.

4 Privatizace po roce 1989 V Československu začala privatizace krátce po pádu komunistického režimu v roce 1989. Z té doby pocházejí pojmy malá privatizace a velká privatizace. Poté byla uskutečněna ve dvou vlnách kuponová privatizace. V jejím rámci si mohl každý občan za 1 000 Kčs koupit takzvanou kuponovou knížku, jejíž pomocí si mohl v několika kolech objednávat akcie privatizovaných firem. Za jednoho z autorů kuponové privatizace je považován Václav Klaus.

5 Privatizace po roce 1989 Při kuponové privatizaci se proslavil Viktor Kožený „jistotou desetinásobku“. Kdo investoval své body z kuponové knížky do jeho Harvardských investičních fondů, měl přislíbeno, že za ně obdrží 10 000 Kč. Tím zřetelně zvýšil účast občanů, značná část si totiž kuponovou knížku vůbec nepořídila. Mnozí z těch, kteří si ji pořídili, investovala tak, že od té doby nedostala žádné nebo jen zanedbatelné dividendy a jejich akcie pozbyly ceny. O hodnocení kuponové privatizace se dodnes vedou spory, některé postkomunistické země (například Gruzie) se jí však inspirovaly.

6 Malá privatizace Malá privatizace je jedna z prvních etap, kterou začal rozsáhlý proces privatizací v Československu po roce 1989 Pomohla znovu vystavět živnostenský sektor, který v Československu prakticky žádný nebyl. Jednalo se o převody především jednotlivých provozoven maloobchodu a služeb z vlastnictví státu jiným, nestátním subjektům. Právní podklad tomuto procesu položilo Federální shromáždění schválením zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné, právnické nebo fyzické osoby.1989 Nový nabyvatel získával vlastnictví provozovny výhradně za peníze, licitací ve veřejných aukcích. První se uskutečnila 26. ledna 1991 v Praze. Předmětem aukce byl majetek (provozovna, zařízení a zásoby), eventuální závazky se na nového nabyvatele nepřeváděly, ty zůstaly v mateřském podniku, což ovšem ztěžovalo prodej zbytku tohoto podniku v budoucnu. Aukce probíhaly až do roku 1993, přičemž hlavní objem takto privatizovaného majetku byl vydražen v letech 1991 a 1992. V součtu to bylo přes 23 tisíc podnikatelských jednotek. Z prodeje majetku v „malé privatizaci“ bylo k 31. prosinci 1993 získáno 31 772 580 586 Kč.

7 Kuponová privatizace Kupónová privatizace je privatizační metoda, při které občané státu dostanou možnost levného nákupu, případně obdrží zdarma tzv. kupónové knížky s určitým počtem tzv. kupónů (poukazů), za které mohou následně získat vlastnický podíl v kterékoliv státem vlastněné společnosti, která je státními orgány do kupónové privatizace uvolněna a objednávat akcie privatizovaných firem. Za jednoho z autorů kuponové privatizace je považován Václav Klaus.

8 Kuponová privatizace Při kuponové privatizaci se proslavil Viktor Kožený „jistotou desetinásobku“. Kdo investoval své body z kuponové knížky do jeho Harvardských investičních fondů, měl přislíbeno, že za ně obdrží 10 000 Kč. Tím zřetelně zvýšil účast občanů, značná část si totiž kuponovou knížku vůbec nepořídila. Mnozí z těch, kteří si ji pořídili, investovala tak, že od té doby nedostala žádné nebo jen zanedbatelné dividendy a jejich akcie pozbyly ceny. O hodnocení kuponové privatizace se dodnes vedou spory, některé postkomunistické země (například Gruzie) se jí však inspirovaly.

9 Velká privatizace Velká privatizace byla jednou z částí privatizace, probíhající v rámci transformace československé ekonomiky. Měla za úkol privatizovat střední a větší podniky především v oblasti průmyslu. Metody velké privatizace aukce – byla málo využívána, uplatnění našla hlavně v malé privatizaci veřejná soutěž prodej předem vybranému zájemci – šlo především o prosperující podniky transformace na a.s. Akcie pak mohly být privatizovány těmito metodami: aukce veřejná soutěž přímý prodej předem vybranému zájemci prodej na veřejných kapitálových trzích kupónová metoda převod obcím, veřejně prospěšným organizacím

10 Privatizované podniky v malé a velké privatizaci z hlediska jejich počtu

11 Vlny kuponové privatizace

12 Použitá literatura a zdroje Vlastní http://cs.wikipedia.org/wiki/Transformace http://cs.wikipedia.org/wiki/Transformace http://cs.wikipedia.org/wiki/Privatizacehtt p://cs.wikipedia.org/wiki/Kup%C3%B3no v%C3%A1_privatizace http://cs.wikipedia.org/wiki/Privatizace


Stáhnout ppt "Transformace čs. Ekonomiky po roce 1989 Privatizace Určeno pro: žáky 2.ročníku středních ško l Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka."

Podobné prezentace


Reklamy Google