Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB 21 – CJL VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK. PODMĚT ● Je základním větným členem ● Ptáme se na něj kdo? Co? ● Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB 21 – CJL VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK. PODMĚT ● Je základním větným členem ● Ptáme se na něj kdo? Co? ● Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem,"— Transkript prezentace:

1 OB 21 – CJL VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

2 PODMĚT ● Je základním větným členem ● Ptáme se na něj kdo? Co? ● Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem, ale také jinými slovními druhy ( zájmenem, příd. jménem, číslovkou....)

3 DRUHY PODMĚTU a) Vyjádřený podmět ● Vlaštovka seděla na drátě. ● b ) Nevyjádřený podmět ● Pilně se učila. ( ona ) ● c) Všeobecný podmět ● Hlásili to v rozhlase.

4 CVIČENÍ....... Vyhledejte podměty : ● Strýček si pořídil papouška. ● Ona to není pravda. ● Zprávu oznámili v rozhlase. ● V noci zemřel. ● Půjdu tam také. Přeformulujte věta tak, aby vyznačená slova byla podmětem : ● Vlak táhly dvě lokomotivy. ● Chlapce napadl pes. ● Vítěze přivítali nadšeně.

5 VÝSLEDKY..... ● Strýček si pořídil papouška. ● Ona to není pravda. ● Zprávu oznámili v rozhlase. ( Oni ) ● V noci zemřel. ( On ) ● Půjdu tam také. ( Já ) ● Vlak táhl dvě lokomotivy. ● Chlapec byl napaden psem. ● Vítězové byli přivítáni nadšeně.

6 Dále rozlišujeme podmět : ● Holý – Pavel šel hrát kopanou. ● Rozvitý – Malý Pavel šel hrát kopanou. ● Několikanásobný – Petr a Pavel šli hrát kopanou.

7 PŘÍSUDEK ● Přísudek je větný člen, kterým něco vypovídáme o nějaké skutečnosti, přísudek o podmětu něco tvrdí. ● Přísudek je zpravidla vyjadřován určitým slovesným tvarem.

8 DRUHY PŘÍSUDKU a) Slovesný - Zítra jdeme do divadla. b) Jmenný se sponou – Venku je pěkné počasí. c) Jmenný beze spony – Mladost - radost

9 PŘÍSUDEK SLOVESNÝ SE DÁLE ROZLIŠUJE NA: ● Jednoduchý slovesný - např. Chlapci zpívali. ● Byla bych bývala to udělala. ● Slovesný složený přísudek – je vyjádřen spojením 2 sloves ● ( fázové nebo modální +infinitiv ) ● napž. Začal padat sníh. Musil se lépe učit.

10 SLOVESNÝ SLOŽENÝ PŘÍSUDEK a) způsobového slovesa – moci, smět, musit, mít (= mít povinnost ), chtít s infinitivem slovesa. Např : Nesmíš to prozradit. Máme si pomáhat. b) z fázového slovesa začít, začínat, přestat, přestávat s infinitivem slovesa např. Strýček přestal kouřit. Začni se už učit.

11 CITOSLOVCE Přísudek slovesný může být v některých případech nahrazen citoslovcem. Např. Papoušek frr ( = uletěl ) oknem ven.

12 PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU ● Je vyjádřen podstatným nebo přídavným jménem a tvarem sponového slovesa být, bývat, stát se, stávat se. ● Např. Zdeněk se stal velitelem hasičů. ● Soused bývá mrzutý. ● Jmená část přísudku může být vyjádřena také zájmenem nebo číslovkou.

13 CVIČENÍ Najděte ve větách přísudky : ● Evina matka je učitelkou základní školy. ● Otec v mládí vášnivě sportoval. ● Blesk znenadání prásk do dubu. ● Zmrzlina Járovi hned spadla na zem. ● Hned ráno začalo pršet. ● Sliby chyby.

14 VÝSLEDKY ● Evina matka je učitelkou základní školy. ● Otec v mládí vášnivě sportoval. ● Blesk znenadání prásk do dubu. ● Zmrzlina Járovi hned spadla na zem. ● Hned ráno začalo pršet. ● Sliby chyby.

15 CVIČENÍ... ● Vraťte se k minulému cvičení a u vyznačených přísudků určete druh.

16 VÝSLEDKY ● Evina matka je učitelkou základní školy. - JMENNÝ SE SPONOU ● Otec v mládí vášnivě sportoval. - ● SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ ● Blesk znenadání prásk do dubu. ● SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ

17 VÝSLEDKY......... ● Zmrzlina Járovi hned spadla na zem. ● SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ ● Hned ráno začalo pršet. ● SLOVESNÝ SLOŽENÝ ● Sliby chyby. ● JMENNÝ BEZE SPONY

18 POUŽITÁ LITERATURA ● Kvítková Naděžda: Čeština pro učební obory, SPN, Praha, 2002 ● Hartmanová Věra : Pravidla českého pravopisu, Nakladatelství Olomouc, 2003 ● Mašlíková Drahuše : Český jazyk – přehled středoškolského učiva,Nakladatelství Cyrila Boudy, 2006 ● Hartmanová Věra : Jazykové rozbory, Nakladatelství Olomouc, 2002 ● www.google.cz www.google.cz


Stáhnout ppt "OB 21 – CJL VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK. PODMĚT ● Je základním větným členem ● Ptáme se na něj kdo? Co? ● Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google