Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Upgrade 2012-2015. Obsah 1.Celková strategie Východní Moravy (CS, claim, moodboard) 2.Hlavní marketingové nástroje: zdůvodnění 3.Nová dynamická orientace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Upgrade 2012-2015. Obsah 1.Celková strategie Východní Moravy (CS, claim, moodboard) 2.Hlavní marketingové nástroje: zdůvodnění 3.Nová dynamická orientace."— Transkript prezentace:

1 Upgrade 2012-2015

2 Obsah 1.Celková strategie Východní Moravy (CS, claim, moodboard) 2.Hlavní marketingové nástroje: zdůvodnění 3.Nová dynamická orientace CCRVM a 4 oblastí 4.Cíl ve střednědobém horizontu 4 let

3 1.Celková strategie Východní Moravy (CS, claim, moodboard) Základní podmínkou dlouhodobě úspěšného marketingu je kontinuita. -cílové skupiny komunikace zůstávají v platnosti pro další období -hlavní marketingové slogany zůstávají v platnosti pro další období -celková vyznění a identita (viz. moodboard) zůstává beze změny

4

5

6 2. Hlavní marketingové nástroje: zdůvodnění Webový portál: vychodni-morava.cz: Insight: portál je nejdůležitějším zdrojem informací pro turistu, umožňuje okamžité aktualizace, možnost poskytnout spoustu informací a možnost participace drobných subjektů a obcí na turistickém ruchu, která je jim jinak nedostupná -propagace projektů, atraktivit a akcí jednotlivých subjektů ve Východní Moravě -zpřístupnění rezervačního systému pro ubytovatele ve Východní Moravě -propagace eventů v regionu, a to formou „microsite“ a rotací na „homepage“ -významná propagace webu – zajištění vysoké návštěvnosti (!!!)

7 2. Hlavní marketingové nástroje: zdůvodnění změn IC TOUR: Insight: informační centrum je v podstatě prodejním místem turismu, proto je nezbytně nutné informační centra nejen podporovat, ale aktivně s nimi pracovat a angažovat je v propagaci Východní Moravy, přímý marketing je nejvhodnější -virtuální/reálná tour: velká podpora na webu a návaznost na web/fcb -mediální podpora jednotlivých zastávek IC TOUR – akvizice veřejnosti -zapojení subjektů, dramaturgie akce a výraznější provedení než konkurence

8 2. Hlavní marketingové nástroje: zdůvodnění změn Veletrhy: Insight: veletrhy zůstávají přes jejich znatelný útlum nejvýznamnějším místem pro setkávání odborné i laické veřejnosti a tvoří se na nich povědomí o důležitosti a atraktivnosti oblastí a regionů také v novinářské obci, účast na nich je nutná a v této roli je CCRVM nezastupitelná -provázání expozice a účasti na veletrzích s prostředím webového portálu -aktivní program vytěžení veletrhu – následné aktivity v oslovení kontaktů, atd.

9 2. Hlavní marketingové nástroje: zdůvodnění změn Ustoupit od: -mapy zážitků: přestává plnit svou funkci, navrhujeme „mapu inspirací“ představující zajímavá témata jednotlivých oblastí (doporučujeme investovat do mapy) -mediální podpory eventů: mají sami výrazný marketing a podpora CCRVM přestává být nutná, silné akce se vyprofilovali a posílily a budou funkční sami o sobě = převedení podpory EVENTS na webový portál VM, cílem je každou akci řádně vystavit a podporovat v prostředí portálu a finanční prostředky (dříve určené na mediální podporu akce) investovat do internetového prostředí (bannery, seo, ppc) za účelem propagace akce a zároveň zvýšení návštěvnosti portálu -oblastních tiskovin: všechny oblasti mají nastaven CI manuál a profil jednotlivých tiskovin a nyní mohou bez problémů pokračovat a dále rozvíjet svůj servis (neplatí pro tiskoviny s přesahem, např. průvodce a mapy)

10 3. Nová dynamická orientace CCRVM a 4 oblastí Iniciační téma: Centrála bude prostřednictvím svých kapacit a prostřednictvím destinačních managementů jednotlivých oblastí a na základě podnětů jednotlivých subjektů v cestovním trhu zevnitř i z venku otevírat zajímavá témata, z nichž pak mohou již v iniciativě jednotlivých subjektů vznikat konkrétní turistické produkty, ubytovací balíčky, akce a programy nebo celé projekty na bázi spolupráce více subjektů

11 3. Nová dynamická orientace CCRVM a 4 oblastí Cílem je iniciovat podnikatelské příležitosti bez ambice je zároveň realizovat, to už je na subjektech, jejichž náplní práce je právě obchod a realizace projektů Cílem je také vytvářet velká témata a následně programy a produkty oslovující trhy Evropských zemí, které mohou vzniknout jen za podpory CCRVM jako subjektu na úrovni celého regionu Východní Morava (v této roli je CCRVM nezastupitelná) Poznámka: dosavadní směřování k tvorbě konkrétních produktů není už dále aktuální zejména z důvodu stále více se ukazující nutnosti udržet činnost CCRVM v rovině odborného garanta, organizátora a koordinátora. Konkrétní realizace obchodních příležitostí je pak věcí subjektů, které touto svou činností Centrála podporuje.

12 3. Nová dynamická orientace CCRVM a 4 oblastí Konkrétní ukázka(!) uchopení: „Příběhy Východní Moravy“ Hledáme témata, která představují potenciál, na jehož pozadí lze tvořit konkrétní produkty a balíčky hotely nebo jinými subjekty. Nejsilnějším komunikačním celkem je příběh a Východní Morava jich nabízí velké množství. Smyslem velkých témat je zaujmout významné zahraniční subjekty a vlivové skupiny. -hledání příběhů může vyústit v jejich uměleckou presentaci na webovém portálu -iniciační témata, tedy příběhy mohou být hlavní linkou „Průvodce Východní Moravou“ -jednotlivé příběhy obsáhnou kapitoly historie, zvykosloví, kultury a současnosti VM!

13 4. Cíl ve střednědobém horizontu 4 let CCRVM: -plní funkce ve kterých není zastupitelná (representace navenek, koordinace velkých projektů, podpora jednotlivých obcí, atraktivit a subjektů z titulu synergie aktivit -otevírá nová témata a tím iniciuje zájem zahraničních cestovních kanceláří a jiných organizací a zejména inspiruje a dává do pohybu zajímavé projekty v rámci VM -aktivně podporuje „prodejní místo“ turismu, tedy „Informační centra“ prostřednictvím společných aktivit a IC TOUR, která se stane významnou událostí ve městech -důsledně rozvíjí webový portál: vychodni-morava.cz, jeho funkce a využití pro jednotlivé organizace, subjekty a zejména obce a jeho propagaci v prostředí internetu, portál je platformou pro komunikaci jednotlivých projektů


Stáhnout ppt "Upgrade 2012-2015. Obsah 1.Celková strategie Východní Moravy (CS, claim, moodboard) 2.Hlavní marketingové nástroje: zdůvodnění 3.Nová dynamická orientace."

Podobné prezentace


Reklamy Google