Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z. Mrozek viceprezident ČLK. Možná korupce - lékaři Léky a zdravotnické prostředky: Indikace léků či léčebně – diagnostických postupů a jejich propagace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z. Mrozek viceprezident ČLK. Možná korupce - lékaři Léky a zdravotnické prostředky: Indikace léků či léčebně – diagnostických postupů a jejich propagace."— Transkript prezentace:

1 Z. Mrozek viceprezident ČLK

2 Možná korupce - lékaři Léky a zdravotnické prostředky: Indikace léků či léčebně – diagnostických postupů a jejich propagace ze zištných pohnutek Zkreslování výsledků studií

3 Lékaři a farmaceutický průmysl Spolupráce lékařů s farmaceutickými firmami je žádoucí pro rozvoj medicíny Lékař musí být při svém rozhodování o způsobu léčby nezávislý Vztahy mezi farmaceutickými firmami a lékaři musí být transparentní a veřejně kontrolovatelné

4 ČLK - potlačování korupce lékařů Etický kodex ČLK (SP10) Disciplinární řád ČLK (SP 4) Závazné stanovisko ČLK 1/2008

5 Vztah lékařů k farmaceutickým firmám Společná deklarace CPME a EFPIA – 9.4.2005 Brusel Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami - prevence neetického chování Deklarace v souladu s doporučením WHO, WMA a směrnicemi EU - direktiva 2001/83/EC doplněná direktivou 2004/27/EC

6 Závazné stanovisko ČLK 11/2008 Přijato 18.10.2008 Cíl: upřesnit pravidla pro vztah mezi lékaři a farmaceutickými firmami stanovená Disciplinárním řádem a Etickým kodexem ČLK

7 Propagace léků Lékař nesmí vyžadovat neoprávněné dary nebo výhody za poskytování informací o schválených lécích a za jejich předepisování Lékař nesmí přijmout neoprávněné pohostinství Dary či výhody které lékař přijme nesmí být nepřiměřeně drahé a musí souviset s výkonem povolání Lékař musí hlásit nežádoucí účinky léků

8 Akce organizované či sponzorované faramaceutickými firmami Lékaři mají právo se účastnit akcí organizovaných či sponzorovaných FF, jestiže jsou pořádány za účelem vzdělávání a poskytují vědecky ověřená důležitá sdělení Při vyhlášení akce musí být zjevný její účel. Musí být jasné, zda a kým je akce odborně garantována a i kým je sponzorována Místo konání akce musí odpovídat jejímu odbornému účelu a nesmí vyžadovat neodpovídající nadbytečné cestování

9 Akce organizované či sponzorované faramaceutickými firmami Studijní materiály a pomůcky mohou být lékaři proplaceny Cestovní náklady, ubytování a stravování mohou být lékaři proplaceny pouze jedná-li se o vzdělávací akci nebo o akci přímo související s výkonem lékařského povolání, a to pouze po dobu nutnou k účasti na této akci. Tyto prostředky mohou být poskytnuty pouze lékaři, který se akce účastní, nikoliv doprovázejícím osobám Lékaři, kteří na akcích zajišťují služby, zejména ti, kteří přednáší a vyučují, mají právo na odpovídající odměnu. Toto musí být oznámeno organizátorovi akce

10 Klinické studie a výzkum Lékař může dostat odměnu za práci ve studii, která musí odpovídat vynaloženému času a úsilí. Lékař může dostat odměnu za prezentaci výsledků studie. Sponzor studie musí být zveřejněn

11 Konzultace a spojení s farmaceutickými firmami Lékaři mohou působit jako konzultanti farmaceutických firem Lékař musí při takovém spojení zůstat vždy zcela nezávislý ve svém rozhodování a musí vykonávat lékařskou praxi ve prospěch pacienta Náhrada za konzultační činnost musí odpovídat vynaložené práci Pokud lékař spojený s FF informuje jiné lékařské či farmakologické subjekty, musí své spojení zveřejnit, aby byla zachována transparentnost zájmů

12 Zlepšení lékové politiky – prevence korupce Dočasně nepřiznávat úhradu z veřejného pojištění těm lékům, jejichž výrobce není schopen doložit vyšší účinnost oproti dosavadní levnější terapii Nejsme tak bohatí, abychom mohli platit léky, které si nedovolí v Německu nebo Velké Británii Regulovat náklady na léčbu ve specializovaných centrech VZP udává mezi roky 2007 a 2009 nárůst výdajů za onkologické léky v průměru i o více než 200 % Jaký profit z toho mají pacienti? (nárůst procenta vyléčených, prodloužení doby přežívání, zlepšení kvality života…) 12

13

14 A každýmu jsem tady na té točně říkal: “Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky“ Ale je to marný, je to marný……….je to marný. z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Z. Mrozek viceprezident ČLK. Možná korupce - lékaři Léky a zdravotnické prostředky: Indikace léků či léčebně – diagnostických postupů a jejich propagace."

Podobné prezentace


Reklamy Google