Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ GRUNDTVIG Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ GRUNDTVIG Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)"— Transkript prezentace:

1 Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ GRUNDTVIG Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

2 2 Struktura DZS a NAEP

3 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ( ) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení napomáhat zvyšování kvality a dosažitelnosti příležitostí celoživotního učení přispívat ke zvýšené účasti lidí všech věkových kategorií na celoživotním učení

4 4 Struktura Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Grundtvig vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program Evropská jazyková cena Label Studijní návštěvy pro experty v oblasti vzdělávání (SVES)‏ Program Jean Monnet podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí

5 GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání

6 6 Grundtvig Nicolai Frederik Severin dánský duchovní a spisovatel 1783 Udby – 1872 Kodaň zakladatel severské tradice celoživotního učení

7 7 Cíle zvýšit spolupráci mezi organizacemi vzdělávající dospělé podporovat mobilitu osob zapojených do dalšího vzdělávání v celé Evropě podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé

8 8 Komu je program určen? jednotlivcům Školitelé, učitelé dospělých Řídící a administrativní pracovníci z obl. vzdělávání dospělých Studenti vzdělávání dospělých (andragogiky)‏ institucím školy všech typů včetně vysokých další instituce a subjekty zabývající se vzděláváním nadace, firmy, úřady práce, asociace apod. výzkumná centra zabývající se otázkami vzdělávání dospělých neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace poradenské a konzultační servisy týkající se vzdělávání dospělých Dospělý = osoba starší 16 let s výjimkou studentů denního studia na SŠ a VŠ

9 9 Aktivity decentralizované mobility osob pro jednotlivce (vzdělávací kurzy, stáže a konference, asistentské pobyty)‏ Projekty partnerství Workshopy Dobrovolnické projekty centralizované multilaterální projekty tematické sítě odborníků a organizací

10 GRUNDTVIG Mobility osob Kontaktní osoba Jakub Cihelka Tel.:

11 11 Mobility osob Vzdělávací kurzy Stáže a konference Asistentské pobyty

12 12 Mobility osob cíl: profesní rozvoj a prohloubení praktických dovedností pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých téma: odpovídající profesnímu zaměření žadatele, související se vzděláváním dospělých místo konání: země zapojené do LLP mimo ČR oprávněný žadatel: pracovníci působící na částečný nebo plný úvazek v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých, studenti (asistentské pobyty)‏

13 13 Vzdělávací kurzy doba trvání: týdnů (min. 5 dní)‏ téma/druh aktivity: metodologie, management vzdělávání, dostupnost vzdělávacích příležitostí (čistě jazykové kurzy pouze výjimečně)‏ grant: max EUR pro akce do 1 týdne max EUR pro akce delší než 1 týden

14 14 Stáže a konference doba trvání: 1 den (konference) - 12 týdnů (stáže)‏ téma/druh aktivity: konference, semináře, stínování (job-shadowing) související se vzděláváním dospělých grant : konference: 150 EUR/den (max EUR)‏ stáže: max EUR

15 15 Asistentské pobyty doba trvání: 12 – 45 týdnů téma/druh aktivity: asistence při výuce vzdělávání dospělých asistence dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami asistence při výuce mateřského jazyka asistenta

16 16 Postup při výběru akce 1. žádost o grant podávají zájemci individuálně. 2. žadatelé si akci vybírají sami. 3. před podáním žádosti o grant si zájemce předjedná účast na akci (kopie pozvánky přijímací instituce znějící na jméno žadatele musí být přiložena k žádosti o grant)‏ 4. odeslání žádosti o grant NAEP ve stanoveném termínu

17 17 Termíny pro podání žádosti Kurzy: (pro akce v období )‏ (pro akce v období )‏ (pro akce v období )‏

18 18 Termíny pro podání žádosti Stáže a konference : v průběhu celého roku nejpozději 6 týdnů před plánovaným datem konání akce. Asistentské pobyty 31. březen 2009 začátek pobytu: nejdříve 1. srpen 2009 konec pobytu: nejpozději 31. červenec 2010

19 GRUNDTVIG Příležitosti pro instituce Kontaktní osoba Zuzana Kozáková Tel.:

20 20 Projekty partnerství vzdělávací proces (postupy, metody a způsoby práce)‏ zapojení nejméně 3 institucí ze 3 různých zemí doba trvání 2 roky decentralizovaný výběr a řízení termín pro podávání žádostí: možnost přípravné návštěvy!

21 21 Grant (paušální částka)‏ Typ projektuMinimální počet mobilit Maximální výše grantu dvouletý € (pro období )‏ € € €

22 22 Postup podání žádosti o projekt ( )‏ formální hodnocení žádosti (kritéria na webu!)‏ hodnocení kvality žádosti (NA koordinátora)‏ schválení / zamítnutí žádosti přijetí grantu → podpis smlouvy → 80% záloha realizace projektu (od )‏ závěrečné zprávy a jejich hodnocení (říjen 2011)‏ doplatek

23 Workshopy délka workshopu: dní; počet účastníků: osob (ze zemí LLP)‏ téma workshopu: jakékoli téma související se vzdělávacími potřebami dospělých (jazykové znalosti, umělecké dovednosti, ICT, mezikulturní dialog, sociální a komunikační dovednosti atd.)‏ workshop musí vždy probíhat v zemi organizátora cílem je zapojit dospělé do neformálních vzdělávacích aktivit

24 Kdo může o grant žádat? Jakákoli organizace, která je právnickou osobou a věnuje se vzdělávání dospělých. Účastníci workshopu Kdokoli, kdo je starší 18ti let a je občanem země zapojené do Programu celoživotního učení (nebo má v takové zemi trvalý pobyt či status uprchlíka). Grant získává pouze organizátor, nikoli jednotliví účastníci. grant na organizaci workshopu grant na úhradu cestovních a pobytových nákladů pro účastníky

25 Proces schvalování workshopu organizátor workshopu podá k žádost Národní agentura provede výběrové řízení schválení organizátoři obdrží smlouvu a zálohu grantu EK vytvoří centrální databázi schválených workshopů (květen-červen 09)‏ zájemci o workshop posílají svou přihlášku přímo organizátorovi workshop s nedostatkem účastníků (min. 10) je zrušen datum konání workshopů:

26 Dobrovolnické projekty mezinárodní spolupráce 2 dobrovolnických organizací doba trvání projektu jsou dva roky každá z organizací vyšle a přijme 2-6 dobrovolníků ve věku 50+ dobrovolnická aktivita může spočívat v jakékoli neziskové činnosti délka výměnného pobytu dobrovolníka je týdnů

27 Dobrovolnické projekty Kdo může o grant žádat? jakákoli organizace zkušená v organizování dobrovolnických neziskových aktivit jako dobrovolník může zapojit kdokoli ve věku 50+ termín pro podání žádosti je 31. března 2009 Instituce dostane grant: na vyslání dobrovolníků (cestovní náklady dle počtu účastníků, paušál na organizaci)‏ na přijetí dobrovolníků (pobytové náklady dle počtu účastníků, paušál na organizaci)‏

28 28 Kontakty Dům zahraničních služeb MŠMT - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) pracoviště Senovážné nám Praha 1 Tel.: Fax: Zuzana Kozáková – Projektové aktivity Tel.: Jakub Cihelka – Mobility osob Tel.: Barbora Pavelková – Přípravné návštěvy Tel.:

29 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ GRUNDTVIG Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google