Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městský úřad Nový Bydžov Povodně Oddělení krizového řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městský úřad Nový Bydžov Povodně Oddělení krizového řízení."— Transkript prezentace:

1 Městský úřad Nový Bydžov Povodně Oddělení krizového řízení

2 Legislativa Zákon 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon) Hlava IX – Ochrana před povodněmi (§§ 63 – 86)

3 Druhy povodní Přirozené - vznikají táním sněhové pokrývky, dlouhotrvající srážky, lokální záplavy z prudkých srážek Zvláštní - havárie na vodních dílech (nejbližší - Rozkoš - záplavová vlna nezasahuje ORP Nový Bydžov)

4 Povodňové orgány v rámci ORP - období mimo povodeň Orgány obce Obecní úřad obce s rozšířenou působností - po dobu povodně Povodňová komise obce Povodňová komise obce s rozšířenou působností POVODŇOVÉ ORGÁNY OBCÍ JSOU PODŘÍZENY POVODŇOVÉMU ORGÁNU ORP !

5 Povodňové orgány v rámci ORP § 78, odst. 1 zák. 254/2001 Sb. Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

6 Ohrožené obce Barchov - levostranný přítok Barchovského potoka, 4 rybníky Hlušice - místní odvodnění Humburky - Cidlina Králíky - Králický potok, 4 rybníky Lužec nad Cidlinou - pravostranný přítok Lužeckého potoka, drobná nádrž Myštěves - Králický potok, dvě drobné nádrže

7 Ohrožené obce Nepolisy - Lužecký potok, dvě drobné nádrže, (Luková - Cidlina) Nový Bydžov - Cidlina Ohnišťany - Javorka, Ohnišťanský potok Skřivany - Cidlina Sloupno - Cidlina Smidary - Cidlina, Javorka

8 Ohrožené obce Zachrašťany - Cidlina

9 Záplavová území SO ORP Nový Bydžov Q 100

10 Ohrožené obce Všechny ohrožené obce mají zpracovaný povodňový plán a jsou zahrnuty do Povodňového plánu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov - nutnost provádět aktualizace (kontakty, složení povodňové komise) a o změnách informovat MěÚ Nový Bydžov - Oddělení krizového řízení

11 Činnost MěÚ při vzniku povodně MěÚ dostane informaci o nepřízni počasí a o možnosti vzniku povodně od OPIS HZS Hradec Králové a PLA v podobě e-mailu a následně je i telefonicky informován Zpráva je dál předána starostům obcí v SO O dosažení 1. st. PA (150 cm) je MěÚ informován z ČOV Nový Bydžov, kde je umístěn hlásný profil. Svoji činnost zahajuje povodňová hlídka města Nový Bydžov, která plní úkoly z PP O vzniklé situaci informuje: PK, starosty obcí, HZS, ohrožené objekty

12 Činnost obcí při vzniku povodně Po obdržení informace o vzniku povodně obce aktivují svoji povodňovou hlídku a dále postupují dle svých povodňových plánů (zejména informování ohrožených osob a objektů). Povodňový orgán obce může požádat povodňový orgán ORP o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit. Povodňový orgán obce i tak zůstává nadále činný a provádí opatření dle povodňového plánu v koordinaci s povodňovým orgánem ORP nebo dle jeho pokynnů.

13 Ochrana obyvatelstva jako součást PP Důležitou součástí PP je ochrana obyvatelstva - varování (sirény, místní rozhlas, určení osob pro osobní varování…) - evakuace (jmenný seznam osob v záplavovém území, dopravní prostředky pro eva, místa pro náhradní ubytování…) - nouzové přežití (náhradní ubytování, náhradní stravování, náhradní zásobování pitnou vodou…) NUTNOST AKTUALIZACE !

14 Povodňové prohlídky Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně. Na úrovni ORP prohlídky organizuje oddělení ŽP za účasti pracovníka KŘ, zástupců PLa a starostů ohrožených obcí - poslední prohlídka proběhla 7.11. 2006


Stáhnout ppt "Městský úřad Nový Bydžov Povodně Oddělení krizového řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google