Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od tématu k problému – druhy problému - hypotézy Východisko = problém Kvantitativní výzkum – musí mít vždy hypotézu? Kvalitativní výzkum – bez hypotézy?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od tématu k problému – druhy problému - hypotézy Východisko = problém Kvantitativní výzkum – musí mít vždy hypotézu? Kvalitativní výzkum – bez hypotézy?"— Transkript prezentace:

1 Od tématu k problému – druhy problému - hypotézy Východisko = problém Kvantitativní výzkum – musí mít vždy hypotézu? Kvalitativní výzkum – bez hypotézy?

2 Pokuste se od tématu odvodit výzkumné problémy Užívání „měkkých drog“. Život bezdomovců. Soužití mladých lidí se seniory. Současná mladá rodina. Postižený (psychicky, somaticky) člověk v dnešní společnosti. Volný čas dnešních pubescentů a adolescentů. Sociální pracovník a nevyléčitelně nemocný.

3 Téma – výzkumné problémy Sociálně patologické jevy u mládeže. Intervence do agresivního chování (dětí, mládeže, dospělých). Smysl a důležitost životních krizí. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Proměny české mládeže. Mládež a delikvence.

4 Téma – výzkumné problémy Sebevraždy mladistvých Proč se dobří lidé stávají pachateli zla? Negativní důsledky techniky na život člověka. Sociální opora v kritických situacích (dětí, mládeže, dospělých). Utváření profesní identity sociálních pedagogů.

5 Který z v. p. je popisný, vztahový a kauzální? Jakým způsobem učitel hodnotí žáky? Je oddálený trest účinnější než bezprostřední? Vztah mezi agresivitou dětí a kvalitou rodinného prostředí. Jaký ´je vztah mezi užívání drog adolescentem a socioekonomických statusem rodiny?

6 Který z v. p. je popisný, vztahový a kauzální? Jaká je závislost mezi výsledkem přijímací zkoušky u studentů Sociální pedagogiky a jejich úspěšností v bakalářském studiu? Jak vypadá typický den sociálního pracovníka v domově důchodců? Jaký je vliv odměn a trestů na chování delikventních pubescentů (adolescentů)?

7 Ve většině výzkumných témat lze formulovat všechny 3 druhy v. p. Téma: Pochvaly žáků ve školní praxi. Popisný v.p.: Jaké druhy pochval používají učitelé ZŠ? Vztahový v.p.: Jaký je vztah mezi druhem pochval používaných učitelem a výkony žáků? Kauzální v. p.: Jaká je účinnost oddálené pochvaly na výkon žáků ve srovnání s bezprostřední pochvalou?

8 Popisné výzkumné problémy Nelze u nich formulovat hypotézy!! Popis situace, stavu nebo výskytu určitého jevu. V. metody: pozorování, dotazník, škálování, rozhovor.

9 Vztahové výzkumné problémy Ptáme se: Existuje vztah mezi zkoumanými jevy? Jak těsný je tento vztah? (Korelační koeficient). Lze určit, zda vztah existuje. Nelze obvykle stanovit, který z pozorovaných jevů tento vztah zapříčiňuje.

10 Kauzální výzkumné problémy Zjišťují příčinu, která vedla k určitému důsledku. V. metoda: experimentální (srovnávají se 2 nebo více skupin).


Stáhnout ppt "Od tématu k problému – druhy problému - hypotézy Východisko = problém Kvantitativní výzkum – musí mít vždy hypotézu? Kvalitativní výzkum – bez hypotézy?"

Podobné prezentace


Reklamy Google