Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. – představení kandidáta nar. 20.3.1961, Havlíčkův Brod, ČR, ženatý, bezdětný Zaměstnání, akademické funkce: 2003, 2006,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. – představení kandidáta nar. 20.3.1961, Havlíčkův Brod, ČR, ženatý, bezdětný Zaměstnání, akademické funkce: 2003, 2006,"— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. – představení kandidáta nar. 20.3.1961, Havlíčkův Brod, ČR, ženatý, bezdětný Zaměstnání, akademické funkce: 2003, 2006, 2007 - děkan fakulty (postupně lesnické, lesnické a environmentální, lesnické a dřevařské) 2002- jmenování profesorem pěstování lesů 2000 - proděkan pro výzkumnou činnost LF 1998 - vedoucí katedry pěstování lesů 1996 - jmenování docentem pěstování lesů 1995 - nástup na LF ČZU v Praze 1993 - CSc., obor pěstění lesů, VŠZ v Brně 1985 - 1995 - VÚLHM VS Opočno, oddělení lesopěstebních meliorací 1981 - 1985 - LF VŠZ v Brně Specializace: chemická a biologická meliorace stanovišť, lesnická pedologie, humusové formy, struktura a dynamika porostů, ekologie lesa, pěstování lesa

2 Pedagogické a výzkumné aktivity a aktivity v DSP Přednáší předměty: Zaváděl a aktualizoval předměty: Ekologie lesa (4 různé kurzy/obory) Pěstování v imisních oblastech Forest Ecology (2 obory) Tropical and Subtropical Silviculture Úprava lesních stanovišť Momentálně vedení 6 Bc prací a 2 diplomových prací, témata: zalesňování zemědělských půd, dále růst, vývoj, produkce a vliv na půdu význačných introdukovaných dřevin, fixace uhlíku lesními ekosystémy Úspěšná obhajoba 6 studentů DSP, 4 další do konce r. 2009, vedení dalších 6 studentů DSP V současné době řešení 1 grantu NAZV a 1 grantu GAČR a úloha spoluřešitele projektu VaV MŠMT v úhrnné výši 1,5 mil. Kč V minulých pěti letech (2005 – 2009) koordinace jednoho ze 4 VZ FLD, funkce koordinátora nebo hlavního řešitele 2 projektů NAZV, 2 projektů VaV MŽP, 1 projektu GAČR – cca 1,5 – 3.0 mil Kč ročně Kromě koordinace projektů je vlastní výzkumná činnost soustředěna na stav a dynamiku lesních půd, v první řadě humusových forem

3 Další aktivity propagující FLD (ČZU) a aktivity v zahraničí předseda Odboru lesního hospodářství ČAZV člen Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky Pro Silva Bohemica (Europa) Česká pedologická společnost člen redakční rady časopisu Journal of Forest Science (ČAZV) člen vědecké rady FLD MENDELU v Brně a LF TU ve Zvolenu člen rady Národního parku Šumava člen řídícího výboru konference děkanů lesnických škol – ConDDEFFS Směrování aktivit do oblasti Latinské Ameriky jako oblasti prioritního zájmu ČR i v oblasti rozvojové pomoci (lesnictví, životní prostředí): Santo Domingo, Guatemala, Ecuador, Kolumbie. Prozatím získání vládních stipendií pro 5 studentů z Kolumbie. Další oblasti intenzivních mezinárodních styků: Čína, Rusko, Mongolsko, Vietnam, Indonézie. Spolupráce v rámci ELLS, Silva – evropské lesnické fakulty, dále země JV a J Evropy.

4 Priority a vize v jednotlivých oblastech akademických činností Pedagogika: ČZU jako univerzita, kde je příjemné prostředí ke studiu; jsou podporovány studentské aktivity a „komfort“ studia; absolventi mají mimořádné uplatnění díky znalostem i mimovýukovým aktivitám. ČZU jako univerzita, kde je příjemné a atraktivní učit, kde je prostor na akademické činnosti. Prostředky: dostatek financí; harmonizované informační systémy a administrativa; optimální využití prostor univerzity pro výuku; zapojení studentů do univerzitních projektů; mezifakultní studijní obory. Věda a výzkum: ČZU jako středisko mezinárodního výzkumu, s mezifakultními týmy. Vydavatel řady vědeckých časopisů. Prostředky: využití výstupů VaV pro hodnocení akademiků, podpora mezinárodních aktivit a publikačních možností. Zahraničí: ČZU jako univerzita vyhledávaná zahraničními studenty nejen pro přitažlivost Prahy, ale jako prestižní destinace s vyhledávanými učiteli. Přednášet zde budou význačné evropské a světové kapacity vedle domácích. Financování: Vícezdrojové: studenti, institucionální výzkum, účelové prostředky, rozvojové a operační programy, spolupráce s praxí, společné aktivity se školními podniky.


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. – představení kandidáta nar. 20.3.1961, Havlíčkův Brod, ČR, ženatý, bezdětný Zaměstnání, akademické funkce: 2003, 2006,"

Podobné prezentace


Reklamy Google