Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravda a pravdivost Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravda a pravdivost Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."— Transkript prezentace:

1 Pravda a pravdivost Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

2 Pravda v Bibli Pravda a pravdivost: -pravdomluvnost -pravost -spravedlnost -upřímnost -stálost -věrnost -víra

3 Pravda v SZ EMET - pevnost a zajištěnost nějaké věci, ale taky spolehlivost, stálost a věrnost nějaké osoby - příbuznost s „amen“ osobní vztah mezi lidmi, mezi lidmi a Bohem, založen na spravedlnosti (→ pokoj a mír) Pravda není pouze předmětem poznání, vzetí na vědomí, ale něčím, co člověk přijímá, prožívá a sám dělá. Život bez vnitřního rozporu. Soudržnost ve společenství.

4 Pravda v NZ ALETHEIA - odhalenost, neskrytost, PISTIS – víra

5 Pravda v NZ Epištoly – pravda spočívá v poslušnosti Janovo evangelium – Ježíš je pravda – pravda není pouhé sdělování skutečnosti, ale moc, která vysvobozuje z otroctví hříchu. nauka, obsah víry (pastorální epištoly)

6 Pravda - lež lež je mluvení proti mysli → každé vědomě nepravdivé mluvení = lež lež je mluvení proti právu člověka na pravdu → porušení práva na pravdivou informaci = lež

7 Pravda - lež F = M F > M F = falsiloquium (nepravdivý výrok) M = mendacium (lež)

8 Pravda - lež lež je mluvení proti mysli → každé vědomě nepravdivé mluvení = lež lež je mluvení proti právu člověka na pravdu → porušení práva na pravdivou informaci = lež

9 Zámlka Nelze vždy sdělit „plnou“ pravdu. Jak ji zatajit a přitom se nedopustit lži? Řešení – ZÁMLKA (restrictio) = utažení, svázání (mysli). Zámlka je úkon mysli, kterým jsou během mluvy slova zaměřována k jinému než obvyklému smyslu.

10 Zámlka Zámlka čistě v mysli (restrictio pure mentalis) -nelze vystihnout smysl, který byl slovům dán, a to ani s přihlédnutím ke všem okolnostem mluvícího i naslouchajícího (formulace věty, momentální situace úřední, společenská nebo jiná mluvícího i poslouchajícího)

11 Zámlka Zámlka čistě v mysli (restrictio pure mentalis) -nelze vystihnout smysl, který byl slovům dán, a to ani s přihlédnutím ke všem okolnostem mluvícího i naslouchajícího (formulace věty, momentální situace úřední, společenská nebo jiná mluvícího i poslouchajícího) Zámlka v širším smyslu (restrictio late mentalis) -posluchač schopen z formulace (jak byla informace vyjádřena) nebo ze situace (kdo komu informaci podal) poznat, že při odpovědi dal tázaný slovům pravděpodobně jiný než obvyklý smysl

12 Zámlka – etické posouzení Zámlka čistě v mysli (restrictio pure mentalis) -vždy nedovolená

13 Zámlka – etické posouzení Zámlka čistě v mysli (restrictio pure mentalis) -vždy nedovolená Zámlka v širším smyslu (restrictio late mentalis) -láska někdy nutí zatajit informaci, které by druhý zneužil nebo která by ho zbytečně ranila nebo poškozovala -zámlka nepřípustná:  vyznání víry  povinnost varovat bližního před nebezpečím nebo omyly,  tázající má plné právo na otevřenou pravdu  uzavírání oboustranných smluv (zatajení závady prodávaného předmětu je nepřípustné).

14 Právo na dobrou pověst Opovážlivý úsudek Nactiutrhání Pomluva Potupa

15 Opovážlivý úsudek Opovážlivý úsudek je pevné přesvědčení o hříchu nebo neřesti druhého člověka bez dostatečného důvodu

16 Nactiutrhání Nactiutrhání je nespravedlnost, způsobená bližnímu prozrazováním jeho skutečných hříchů nebo neřestí bez dostatečného důvodu.

17 Nactiutrhání Nactiutrhání není lží, ale nedovoleným vyjevováním pravdivých informací → může být někdy dovolené (povinné) když obecné dobro utrpí nezveřejňováním záporných vlastností (např. kandidáta vysokého úřadu) když dobro třetí osoby převáží nad dobrem odhaleného hříšníka (poučení nevěsty o povaze ženicha) když dobro prozrazujícího převažuje nad dobrem prozrazovaného (podezřelý v trestním řízení smí odhalit neznámé skutečnosti, týkající se dobré pověsti svědka, aby tím oslabil účinnost svědectví) když to vyžaduje dobro samého prozrazovaného, duchovní nebo časné (když mu např. hrozí velká újma při opakování zakázaného jednání).

18 Pomluva Pomluva je nespravedlnost, způsobená bližnímu zveřejňováním jeho domnělých chyb.

19 Potupa Potupa je nespravedlivé zneuctění přítomné osoby.

20 Literatura Skoblík, J. Přehled křesťanské etiky. Praha, 1997. Život z víry (Katechismus německé biskupské konference, 1998).


Stáhnout ppt "Pravda a pravdivost Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google