Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nechcete nikoho ochu­dit o svá moudra, názory a famózní řeč? PRESENT.ME.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nechcete nikoho ochu­dit o svá moudra, názory a famózní řeč? PRESENT.ME."— Transkript prezentace:

1 Nechcete nikoho ochu­dit o svá moudra, názory a famózní řeč? PRESENT.ME

2 O CO VLASTNĚ JDE ? online úložiště pre­zen­tací a videí možnost nahranou pre­zen­taci obo­ha­tit o vlastní videokomentář základní verze zdarma, nutná registrace Poskytne vám místo, kam můžete nahrát svoji pre­zen­taci včetně komen­táře tak, aby již nebyla vyloženě nutná vaše pří­tom­nost při jejím prohlížení.

3 NA CO JEJ POUŽÍVÁME ? online nástroj zdarma, jež slouží ke sdí­lení pre­zen­tací, které je možno obo­ ha­tit o vlastní videoko­men­tář.

4 JAK S NÍM PRACOVAT ? 1. V prvním kroku si zvo­líte, zda budete nahrávat pouze samotnou pre­zen­ taci nebo pre­zen­taci, kte­rou máte v plánu obo­ha­tit o video nebo audio komen­tář, který v násle­du­jí­cím kroku nahrajete.

5 2. Nejprve velmi snadno nahrajete již hotovou pre­zen­taci (podpo­rované for­ máty nahrávaných pre­zen­tací jsou PPT, PPTX, PDF nebo Google Docs).

6 3. Po nahrání pre­zen­tace můžete začít s nahráváním komen­táře. K tomu je nutné mít funkční webka­meru a/ ​ nebo mik­rofon. Vše pro­bíhá přímo v pro­ hlížeči, takže není nutné coko­liv instalovat.

7 4.Jakmile jste s výsledkem spoko­jení, uložíte nahrávku a v posledním kroku pre­zen­taci pojmenujete, při­dáte tagy, popis, zařa­díte ji do některé z mnoha předpři­pra­vených katego­rií

8 5. Nastavíte licenční pod­mínky a určíte, zda je pre­zen­tace sou­kromá či veřejná. Poté už vás nic nebude zdržovat a můžete výsle­dek své práce sdí­let nebo pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

9 KDE JEJ VYUŽÍVÁME? Ve školách V zaměstnání


Stáhnout ppt "Nechcete nikoho ochu­dit o svá moudra, názory a famózní řeč? PRESENT.ME."

Podobné prezentace


Reklamy Google