Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská občanská iniciativa Mgr. Jana Linková Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská občanská iniciativa Mgr. Jana Linková Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR"— Transkript prezentace:

1 Evropská občanská iniciativa Mgr. Jana Linková Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR linkova.jana@vlada.cz

2 I.EOI – nový institut

3 Lisabonská smlouva čl. 11 odst. 4 SEU „ Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv. “

4 Příprava nařízení k EOI Podmínky EOI stanoveny v LS pouze částečně Zelená kniha o EOI (listopadu 2009) Konzultace, veřejná slyšení  návrh Nařízení Projednávání v Radě a EP Sporné body –stanovení minimálního počtu ČS, ze kterého pocházejí signatáři, minimální věk signatářů, definice organizátora, dvoustupňová kontrola přípustnosti Dosažení kompromisu Zveřejnění v ÚV (11.3.2011)

5 II. EOI krok za krokem

6 Registrace Ustavení výboru občanů složeného ze 7 osob ze 7 různých ČS Výbor občanů požádá Komisi o registraci navrhované EOI Organizátoři poskytnou Komisi informace uvedené v příloze II –předmět, cíl, relevantní ustanovení Smluv, atd. Organizátoři pravidelně aktualizují informace o zdrojích podpory

7 Komise ve lhůtě 2 měsíců Iniciativu zaregistruje a zveřejní Odmítne registraci, pokud: Složení výboru občanů neodpovídá pravidlům Iniciativa zjevně nespadá do pravomoci Komise Je zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní Je zjevně v rozporu s hodnotami Unie

8 Sběr podpisů Výbor shromažďuje prohlášení o podpoře v listinné a/nebo elektronické podobě Lhůta 12 měsíců Iniciativu musí podporovat alespoň 1 milion občanů EU ze 7 nebo více ČS (1/4 ČS). Minimální počet podepsaných osob na ČS – princip degresivní proporcionality –počet MEPs x 750 Minimální věk Formuláře – 2 skupiny zemí

9 Formulář A

10

11 Formulář B

12

13 Online sběr Komise zdarma poskytne software s otevřeným zdrojovým kódem Organizátoři požádají příslušný orgán ČS o potvrzení souladu jejich online systém sběru s danými požadavky Lhůta pro ČS 1 měsíc

14 Ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře Shromážděná prohlášení o podpoře jsou odeslána příslušným orgánům v ČS k ověření a potvrzení Lhůta 3 měsíce pro vystavení potvrzení Orgány ČS využijí vhodné postupy, vč. ověření na náhodně vybraném vzorku

15 Předložení a posouzení občanské iniciativy Po obdržení potvrzení od ČS předloží organizátoři svou iniciativu Komisi Komise se setká s organizátory, umožní veřejné slyšení Komise ve lhůtě tří měsíců iniciativu posoudí a rozhodne o dalším postupu Komise odpoví formou sdělení Vysvětlí své závěry, zamýšlená opatření a případné odmítnutí detailně odůvodní

16 Aktuální vývoj Implementace ze strany Komise a ČS EOI bude možné předkládat od 1. dubna 2012 První vyhodnocení fungování 1. dubna 2015 a následně každé tři roky

17 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Evropská občanská iniciativa Mgr. Jana Linková Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google