Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. Žďárek Mělník, 30. 4. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. Žďárek Mělník, 30. 4. 2016."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. Žďárek Mělník, 30. 4. 2016

2

3

4 od kdy neslyší jak neslyší PRELINGVÁLNĚPOSTLINGVÁLNĚ NEDOSLÝCHAVÝ (rozlišování fonémů mluvené řeči) NESLYŠÍCÍ

5  Jazyk je nástrojem k uchopení světa  Jazyk je sociální lepidlo

6  ???  predškolní (3–6 let)  primární (6–15 let)  sekundární (15–19 let)  terciální (19–30 let)  celoživotní

7  přes 90 % neslyšících dětí má slyšící rodiče  čeština je jazyk většiny  ČR má málo zkušeností s „menšinami“  důvody vzdělávání neslyšících v historii  obrovský technický a technologický pokrok: neonatologický screening, sluchadla, kochleární implantáty, internet, YT, Skype apod., sociální sítě…  vzdělání vzdělavatelů neslyšících dětí

8  ČZJ je vizuálně motorický jazyk (3D)  ČZJ nemá psanou podobu  ČZJ je zatím velmi málo prozkoumaný  neexistuje CEFR pro ČZJ (pro ZJ od 12/2015)  kultura (českých) Neslyšících je zatím velmi málo prozkoumaná  v ČR existuje pouze jedno VŠ pracoviště zaměřené na výzkum ČZJ a kultury Neslyšících  v ČR existuje pouze VŠ jeden obor, jehož absolventi mají solidní znalosti ČZJ, lingvistiky, lingvodidaktiky, tlumočení apod.

9 monolingvální a monokulturní přístup  cíl: komunikace v mluveném národním jazyce + integrace do většinové společnosti  speciální pedagogika  surdopedie, logopedie  psychologie handicapu  medicína bilingvální a bikulturní přístup  cíl: plnohodnotný rozvoj osobnosti  Deaf Studies  lingvistika  psycholingvistika, sociolingvistika, lingvodidaktika, lexikografie, kognitivní lingvistika, korpusová lingvistika…  antropologie, kulturologie, etnologie, sociologie, psychologie…  translatologie  pedagogika

10 monolingvální a monokulturní přístup  L1: češtinačeština  psaní a čtení často velmi silně potlačeno  snaha co nejméně se odlišovat od „zdravých“ lidí  redukce osobnosti redukce osobnosti bilingvální a bikulturní přístup  L1: český znakový jazykčeský znakový jazyk  L2: (psaná) čeština  důraz na funkční gramotnost  identifikace s Neslyšící minoritou identifikace s Neslyšící minoritou  Nauka o Neslyšících a o ČZJ  Přítomnost neslyšících dospělých ve vzdělávání

11 uživatelé češtinyuživatelé ČZJ (+ gramotnost v češtině)

12 uživatelé češtinyuživatelé ČZJ (+ gramotnost v češtině) lidé postlingválně ohluchlí děti s prelingvální nedoslýchavostí (rozlišování fonémů mluvené řeči) děti s prelingválními sluchovými vadami kompenzovanými pomůckami

13 uživatelé češtinyuživatelé ČZJ (+ gramotnost v češtině) lidé postlingválně ohluchlíneslyšící děti neslyšících rodičů děti s prelingvální nedoslýchavostí NE VŠECHNY JSOU ALE GRAMOTNÉ V ČEŠTINĚ! děti s prelingválními sluchovými vadami kompenzovanými pomůckami

14 uživatelé češtinylidé bez jazyka (BEZJAZYČÍ) uživatelé ČZJ (+ gramotnost v češtině) lidé postlingválně ohluchlíVŠICHNI OSTATNÍneslyšící děti neslyšících rodičů děti s prelingvální nedoslýchavostí TO JSOU TISÍCE DĚTÍ A DOSPĚLÝCH NE VŠECHNY JSOU ALE GRAMOTNÉ V ČEŠTINĚ! děti s prelingválními sluchovými vadami kompenzovanými pomůckami

15 uživatelé češtinylidé bez jazyka (BEZJAZYČÍ) uživatelé ČZJ (+ gramotnost v češtině) lidé postlingválně ohluchlíVŠICHNI OSTATNÍneslyšící děti neslyšících rodičů děti s prelingvální nedoslýchavostí TO JSOU TISÍCE DĚTÍ A DOSPĚLÝCH NE VŠECHNY JSOU ALE GRAMOTNÉ V ČEŠTINĚ! děti s prelingválními sluchovými vadami kompenzovanými pomůckami VEŘEJNÁ OCHRÁNKYNĚ PRÁV

16

17 Andrea.hudakova@ff.cuni.cz

18  „… hlavní věcí NENÍ nauková stránka (poučení o věcech apod.), ale rozvíjení schopnosti domluvit se v různých situacích, vyjádřit své myšlenky srozumitelnou řečí.“  „Např. při námětu Občanský průkaz není důležité, aby žák souvisle o průkazu vypravoval, proč je průkaz zaveden, kdy a kde jej vystavují, co je v průkazu napsáno apod. Není důležitý popis občanského průkazu. Důležité pro žáka je osvojit si jazykové prostředky, kterými by se na úřadě dohovořil o záznamu změny bydliště, uměl prokázat v kritické chvíli svou totožnost, aby dovedl orgánu VB osvětlit okolnosti ztráty svého průkazu, vyplnit žádost o nový průkaz, dát si platnost průkazu prodloužit apod. Z těchto drobných rozhovorů žák funkci občanského průkazu pochopí a navíc získá schopnost domluvit se. To platí zásadně o celé věcné tematice obsahového rozvíjení řeči.“

19  3. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, umožní osobám se zdravotním postižením získat praktické a sociální dovednosti, které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života společnosti. Za tímto účelem přijmou státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, příslušná opatření a zejména:  umožní studium Braillova písma, alternativního písma a augmentativních a alternativních způsobů, prostředků a formátů komunikace, rozvoj orientačních schopností a mobility, jakož i vzájemnou podporu ze strany osob v rovnocenné situaci a poradenství;  umožní studium znakového jazyka a podporu jazykové identity společenství neslyšících;  zajistí, aby nevidomým, neslyšícím a hluchoslepým osobám, a zejména dětem, bylo poskytováno vzdělávání v jazycích a způsobech a prostředcích komunikace, které jsou pro dotyčnou osobu nejvhodnější, a v prostředích, která maximalizují vzdělávací pokroky a sociální rozvoj.

20  4. S cílem přispět k zajištění realizace tohoto práva, státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, PŘIJMOU PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ UČITELŮ, VČETNĚ UČITELŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, KTEŘÍ OVLÁDAJÍ ZNAKOVÝ JAZYK a/nebo Braillovo písmo, a pro přípravu odborníků a pracovníků, kteří působí na všech úrovních vzdělávání. Tato příprava bude zahrnovat informace o problematice zdravotního postižení a využívání vhodných augmentativních a alternativních způsobů, prostředků a formátů komunikace, vzdělávacích technik a materiálů přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením.

21 Hradec Králové Ostrava Val. Meziříčí MŠ + ZŠ Brno SŠ Brno České Budějovice Plzeň Praha Ječná Praha Výmolova Praha Holečkova Olomouc Kyjov Ivančice Liberec BMŠ Pipan Beroun

22 školaneslyšících pedagogů Brno MŠ + ZŠ7 Brno SŠ1 České Budějovice 3 Hradec Králové19 Olomouc2 Ostrava2 BMŠ Pipan Praha1 Praha Ječná ul. 2 Praha Holečkova ul.11 Praha Výmolova ul.24 Valašské Meziříčí2 CELKEM74

23

24 MŠ hl. vzděl proudu136 MŠ specializované147 ZŠ hl. vzděl proudu667 ZŠ specializované516 SŠ hl. vzděl proudu 246 SŠ specializované 259 CELKEM 1 971 (www.uiv.cz)

25

26  Ročně se u nás narodí 700–1 300 dětí s těžkým a středně těžkým sluchovým postižením  3 x (700–1 300) = 2 100–3 900 v MŠ  9 x (700–1 300) = 6 300–11 700 v ZŠ  4 x (700–1 300) = 2 800–5 200 v SŠ  Celkem: 11 200–20 800  V šk. roce bylo u nás ve všech typech MŠ, ZŠ, SŠ evidováno 1 971 neslyšících dětí a žáků  Rozdíl → důsledky?


Stáhnout ppt "Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. Žďárek Mělník, 30. 4. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google