Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_10_4_P 4 - AZ KVÍZ - OPAKOVÁNÍ Číslo skupiny: 1 Autor:Mgr. Helena Rejzlová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma:Jazyk a jazyková komunikace/ Anglický jazyk/ AZ KVÍZ – OPAKOVÁNÍ Druh učebního materiálu:Prezentace Metodický list:ne Anotace: Žáci si pomocí prezentace a formou soutěže zopakují učivo 9. ročníku dle učebnice PROJECT 4. Soutěž probíhá ve dvou skupinách. Vítězí ta, které se jako první podaří spojit všechny tři strany tojúhelníku. Ověřeno ve třídě:VIII. A Datum ověření:29. 5. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:29. 5. 2013Podpis:

2 Opakování učiva 8. ročníku PROJECT 4

3 POKYNY K OVLÁDÁNÍ Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko se zobrazí otázka. Po zodpovězení učitel klikne na šipku vpravo nahoře, tím se zobrazí odpověď. Poté učitel klikne na šipku vpravo dole, tím se vrátí do hracího pole. Vybraná otázka se automaticky zabarví šedivě. Pokud na šedé políčko klikneme jednou, zabarví se červeně. Pokud na šedé políčko klikneme dvakrát, zabarví se modře. Pokud není otázka zodpovězena, ponecháme pole šedé. Toto pole se volí jako náhradní. Náhradní otázku vymyslí učitel. Žák z další skupiny si opět vybere pole s číslem a postupujeme dle předchozích bodů.

4 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

5 Otázka č. 1 Odpověz: What are you doing now? I´m standing// I´m sitting// I´m answering.

6 Otázka č. 2 Jakým způsobem vyjádříme v angličtině budoucnost? GOING TO WILL

7 Otázka č. 3 Přelož: There´s going to be a basketball match at the sports centre this evening. Dnes večer bude ve sportovním centru basketbalový zápas.

8 Otázka č. 4 Jaká je koncovka pro pravidelné tvoření minulého času? Utvoř minulý čas od těchto sloves: want, need, look, check -ED wanted needed looked checked

9 Otázka č. 5 Přelož: One day, they were walking along a path, when they saw something in the ice. Jednoho dne, když kráčeli po stezce, uviděli něco v ledu.

10 Otázka č. 6 Utvoř minulý čas od těchto nepravidelných sloves: write, see, have, be, do, Written Saw Had Was, were Done

11 Otázka č. 7 Přelož: They used to be rivals, but now they work together. Bývali rivalové, ale teď pracují společně.

12 Otázka č. 8 Jak se řekne anglicky: s krátkým rukávem, s dlouhým rukávem, na vysokém podpatku Short-sleeved Long-sleeved High-heeled

13 Otázka č. 9 Jak popřeješ kamarádovi hodně štěstí? Good luck!

14 Otázka č. 10 Odpověz: Have you ever been to England? Yes, I have. No, I haven´t.

15 Otázka č. 11 Doplň FOR nebo SINCE: …..two o´clock…..12 August …..six months…..two hours Since two o´clock Since 12 August For six months For two hours

16 Otázka č. 12 Utvoř přídavná jména z těchto podstatných jmen: dangerangersuccessfreedom dangerous angry successful free

17 Otázka č. 13 Přelož: You´ve got a sister, haven´t you? Máš sestru, že?

18 Otázka č. 14 Pojmenuj 5 částí na hlavě, 5 na ruce, 5 na noze A head, an ear, a nose, a mouth, a forehead, an eye, lips, hair,… A hand, an arm, a palm, a finger, an elbow, a shoulder, a wrist,… A leg, a calf, a toe, a heel, an ankle, a knee, a foot,…

19 Otázka č. 15 Přelož: Neměl bys jíst nezdravé jídlo. You shouldn´t eat junk food.

20 Otázka č. 16 Přelož. Nejsem dobrý v matematice, ale zajímám se o angličtinu. I´m not good at Maths, but I´m interested in English.

21 Otázka č. 17 Jmenuj alespoň čtyři sporty typické pro Anglii. Football, tennis, cricket, rugby, golf, snooker, athletics

22 Otázka č. 18 Přelož: Ten film je nudný. Tom je znuděný. This film is boring. Tom is bored.

23 Otázka č. 19 Přelož: Would you mind giving me a lift, please.? Nevadilo by vám, kdybyste mě svezl,prosím?

24 Otázka č. 20 Přelož: King Arthur and his Knights of the Round Table fought many battles. Král Artuš a jeho rytíři kulatého stolu vybojovali mnoho bitev.

25 Otázka č. 21 Přelož: Robin Hood´s great enemy was the Sheriff of Notthingham. Velkým nepřítelem Robina Hooda byl šerif z Notthinghamu.

26 Otázka č. 22 Převeď větu z aktiva do pasiva: Power stations burn fossil fuels. Fossil fuels are burnt by power stations.

27 Otázka č. 23 Převeď větu z pasiva do aktiva: The event will be watched by millions of people on TV. Millions of people will watch the event on TV.

28 Otázka č. 24 Přelož tato frázová slovesa: look for, look out, look after Hledat Dávat pozor Hlídat

29 Otázka č. 25 Přelož tuto časovou větu: I´ll phone you as soon as the letter arrives. Zavolám ti, jakmile přijde dopis.

30 Otázka č. 26 Přelož: When I´m older I´ll go to university. Až budu starší, půjdu na univerzitu.

31 Otázka č. 27 Z každé trojice vyřaď slovo, které tam nepatří doctorsoreyour got brokenproblem moreprobablysore doctor broken probably

32 Otázka č. 28 Seřaď slova do správného pořadí: silver ringmysmall My small silver ring

33 ZDROJ: VLASTNÍ HUTCHINSON, Tom. PROJECT 4 třetí vydání. Portugal: OXFORD, 2009, ISBN 978-0-19-476417-9.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google