Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.19."— Transkript prezentace:

1 V ÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Vladimír Velešík

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.19 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: listopad 2012 4.Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s problematikou vývojové psychologie. Materiál je použit ve výkladové části hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule. Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk jako jedinec

3 Vývojová psychologie

4 zabývá se vývojem lidské psychiky (chováním a prožíváním) od početí do smrti (někdy též označována jako ontogenetická psychologie) při sledování osobnosti využívá dvou základních přístupových metod: podélný (longitudiální) přístup → jedinci jsou sledováni po dostatečně dlouhý časový úsek příčný přístup → vývojové změny se odvozují z vyšetření většího souboru dětí stejného věku

5 Zdeněk Matějček (1922 – 2004) dětský psycholog zabýval se výzkumem vývoje dětské psychiky v prostředí kojeneckých ústavů a dětských domovů prostředí psychického strádání (deprivace) zdůrazňoval nezastupitelnou roli rodiny propagoval tzv. longitudiální přístup → výzkum tzv. nechtěných dětí (dále děti z rozvedených rodin, děti bez rodin atd.) stál v čele hnutí, které do terapie dětí zapojovalo zvířata (psy, koně)

6 Vývojové stadium období ve vývoji člověka, které má svá specifika a je charakteristické zvládnutím určitých úkolů přechod z jednoho stadia do druhého je doprovázen zákonitými změnami, které označujeme jako vývojové změny vývojové změny probíhají na úrovni:  biologické (vývoj mozku, tělesný růst)  psychologické (vývoj vztahu k sobě)  sociální (dosažení plnoletosti vývoj neprobíhá rovnoměrně; nejprudší změny v dětství

7 Periodizace lidského vývoje teorie psychologa Erika H. Eriksona (1902 – 1994) každé vývojové stadium obsahuje → psychosociální konflikt: krize obsahuje dvě možné cesty dalšího vývoje  růst  ohrožení nevyřešený konflikt může další vývoj zkomplikovat

8 Osm věků člověka (podle E. H. Eriksona) VěkPsychosociální krize 1.0 – 1 rokdůvěra x nedůvěra 2.1 – 3 rokyautonomie x stud 3.3 – 6 letiniciativa x vina 4.6 – 12 letsnaživost x méněcennost 5.12 – 19 letidentita x zmatení rolí 6.19 – 25 letintimita x izolace 7.25 – 50 letgenerativita x stagnace 8.50 a více letintegrita x zoufalství

9 Další teorie vývoje osobnosti Jean Piaget (1896 – 1980) rozdělil životní stadia jednak:  z pohledu vývoje poznávacích funkcí (vývoj od jednoduchých poznávacích procesů ke složitějším)  z pohledu morálního vývoje dítěte (heteronomní nebo autonomní jednání dítěte Psychoanalytické pojetí Sigmunda Freuda rozdělení na základě vztahu k erotogenním zónám lidského těla – 5 vývojových stadií v každém stadiu konflikt mezi:  pudovými tendencemi  působením společenského okolí

10 Psychoanalytické pojetí (Sigmund Freud) StadiumCharakteristika, věkové vymezení Orální stadiumPocit slasti spojen s přijímáním potravy (kolem 1 roku) Anální stadiumPocit slasti spojen se spontánním vyprazdňováním střev (mezi 2. – 3. rokem) Falické stadiumPocit slasti spojen s genitáliemi (zkoumání pohlavních orgánů); vzniká Oidipův či Elektřin komplex (mezi 3. – 5. rokem) Období latencePsychická energie, tzv. libido, soustředěno na práci ve škole či na mimoškolní činnost (mezi 5. – 6. rokem) Genitální stadiumProbouzí se sexualita jedince, navazování „sexuálních“ vztahů

11 Vývojová období člověka ObdobíVěkové rozpětí Prenatální obdobíod početí do porodu Novorozenecké obdobínarození – 6 týdnů Kojenecké období6 týdnů – 1 rok Batolecí období1 – 3 roky Předškolní věk3 – 6 let Školní věk6 – 11 let Pubescence11 – 15 let Adolescence15 – 20 let Mladá dospělost20 – 30 let Střední dospělost30 – 46 let Pozdní dospělost46 – 65 let Stáří65 – 85 let Vysoký věk85 a více let

12 Poruchy vývoje osobnosti

13 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. DOLEŽALOVÁ, Ladislava; VLKOVÁ, Marie. Občanský a společenský základ. Psychologie. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2010, ISBN 978-80-7402-060-5. BARTONÍČKOVÁ, Klára a kol. Občanský a společenskovědní základ. Přehled středoškolského učiva. Brno: Computer Press, a.s., 2011, ISBN 978-80-251-2631-8. EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2003, ISBN 80-86285-68-5. KOLEKT. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. Brno: DIDAKTIS spol. s r.o., 2009, ISBN 978-80-7358- 144-2.


Stáhnout ppt "V ÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.19."

Podobné prezentace


Reklamy Google