Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8. a 9. ročníku ZŠ Téma: Zdroje elektrického napětí Metodický list (anotace): V úvodu materiálu je schematicky zakreslen a popsán první trvalý zdroj elektrického napětí. Následuje řez dnes běžně používaným suchým článkem, včetně detailního popisu a popis článků velmi malých rozměrů. Jako poslední je popsána funkce obnovitelných zdrojů elektrického napětí. Na závěr je pro žáky připraven pracovní list jako shrnutí učiva, který je současně i testem. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

3 1.Voltův článek první zdroj trvalého elektrického napětí

4 elektrické napětí vzniká chemickou reakcí kyseliny sírové (elektrolyt) s kovovými elektrodami kladný pól je z mědi záporný pól je ze zinku napětí je asi 1 V dnes se již nepoužívá, jeho napětí není stálé

5 2.Suchý monočlánek (uhlíkovo-zinkový) napětí je 1,5 V baterie (3 články zapojené za sebou) má U= 4,5 V

6 3.„Knoflíkové baterie“ velmi malé rozměry mají jiné složení než suchý monočlánek el. napětí suchého článku časem klesá, nedá se obnovit

7 4.Akumulátor elektrický článek, jehož napětí se dá obnovovat často se používá olověný akumulátor, elektrody jsou z olova, elektrolyt je kyselina sírová (6 článků, U = 12 V)

8 akumulátor se při používání postupně vybíjí nabíjí se znovu připojením ke zdroji stejnosměrného napětí abychom získali zdroj většího napětí, spojíme několik článků za sebou (sériově) napětí této baterie je rovno součtu napětí jednotlivých článků

9 Zakroužkuj správnou odpověď: 1. První trvalý zdroj elektrického napětí sestrojil:2. Voltův článek může mít napětí: a. Georg Simon Ohma. 230 V b. Charles Auguste de Coulombb. 1 V c. Tomáš Utíkal von Nákloc. 12 V d. Alessandro Voltad. 24 V 3. Základní části Voltova článku jsou: a. záporná elektroda z mědi, záporná elektroda ze zinku, elektrolytem je kyselina sírová b. kladná elektroda z mědi, záporná elektroda ze zinku, elektrolytem je voda c. kladná elektroda z mědi, záporná elektroda ze zinku, elektrolytem je vzduch d. kladná elektroda z mědi, záporná elektroda ze zinku, elektrolytem je kyselina sírová 4. Nevýhodou Voltova článku je:5. Nejčastěji se používá: a. velké rozměrya. suchý uhlíkovo-zinkový monočlánek b. vysoká cenab. suchý uhlíkovo-železný tojčlánek c. nestálé napětíc. mokrý uhlíkovo-zinkový monočlánek d. nelze jej koupit v Nákle v obchoděd. suchý zinkovo-zinkový monočlánek 6. Suchý článek:7. Článek, jehož napětí lze obnovovat se nazývá: a. lze opakovaně nabíta. kondenzátor b. lze nabít maximálně stokrátb. akumulátor c. lze nabít minimálně dvakrátc. alternátor d. nelze znovu nabítd. komutátor

10 Zakroužkuj správnou odpověď: 8. Jeho elektrické napětí se obnoví: a. povařením b. připojením ke zdroji stejnosměrného napětí c. ponecháním na Slunci d. údery kladivem 9. Nejčastěji se používá: a. dřevěný akumulátor, jehož elektrody jsou z olova a elektrolytem je kyselina sírová b. zlatý akumulátor, jehož elektrody jsou ze zlata a elektrolytem je kyselina sírová c. olověný akumulátor, jehož elektrody jsou z olova a elektrolytem je kyselina sírová d. olověný akumulátor, jehož elektrody jsou z olova a elektrolytem je voda 10. Abychom získali větší elektrické napětí: a. spojíme více článků za sebou b. spojíme více článků vedle sebe c. rozpojíme všechny články d. rozpojíme články vedle sebe 11. Spojením vznikne baterie, jejíž napětí je rovno: a. součinu napětí jednotlivých článků b. rozdílu napětí jednotlivých článků c. podílu napětí jednotlivých článků d. součtu napětí jednotlivých článků

11 Zdroje: Kolářová, R., Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha 1999, str. 133 - 136


Stáhnout ppt "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google