Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Násilí vůči ženám s postižením a dostupnost podpůrných služeb Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir Rannveig Traustadóttir Centre for Disability Studies.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Násilí vůči ženám s postižením a dostupnost podpůrných služeb Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir Rannveig Traustadóttir Centre for Disability Studies."— Transkript prezentace:

1 Násilí vůči ženám s postižením a dostupnost podpůrných služeb Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir Rannveig Traustadóttir Centre for Disability Studies

2 Nedávné studie na Islandu 1.Násilí vůči ženám s postižením, pro islandské Ministersto práce a sociálních věcí 1.Přístup ke službám specializované podpory pro ženy s postižením, které byly vystaveny formám násilí

3 Násilí vůči ženám s postižením, 2013 Pro islandské Ministerstvo práce a sociálních věcí Kvalitativní studie – 13 rozhovorů – Pestrá skupina účastníků Hlavní výsledky – Násilí má různé projevy – Násilí v dětství Šikana, fyzické násilí, sexuální násilí – Násilí v dospělosti Sexuální násilí, citové zneužívání, násilné chování intimního přítele, institucionální násilí

4 Dostupnost specializovaných služeb pro ženy s postižením, které se staly obětí sexuálního násilí Partneři: – Rakousko Institud lidských práv Ludwiga Boltzmanna Ninlil, Asociace pro podporu a poradenství ženám s postižením – Velká Británie The University of Leeds The University of Glasgow – Německo University Gießen – Island University of Iceland Podpořeno programem Daphne III

5 Účastnice Ženy s postižením Diskuzní skupina, 16 účastnic Individuální podrobné rozhovory, 11 účastnic Účastnice ze specializovaných služeb pro oběti násilí Online dotazník Individuální podrobné rozhovory, 9 účastnic

6 Zjištění z diskuzní skupiny a z hloubkových rozhovorů Běžné podpůrné služby nejsou připraveny poskytovat podporu ženám s postižením Ohledně násilí na ženách s postižením panuje celkově nedostatečné obecné povědomí Ženy s postižením, které se odváží o svých zážitcích promluvit, naráží často na nedůvěru Psychické násilí je neběžnější formou násilí – Segregace, diskriminace, násliná kontorla života

7 Zjištění z diskuzní skupiny a z hloubkových rozhovorů Běžné podpůrné služby nejsou připraveny poskytovat podporu ženám s postižením Ohledně násilí na ženách s postižením panuje celkově nedostatečné obecné povědomí Ženy s postižením, které se odváží o svých zážitcích promluvit, naráží často na nedůvěru Psychické násilí je neběžnější formou násilí Segregace, diskriminace, násliná kontorla života

8 Zjištění z diskuzní skupiny a z hloubkových rozhovorů Běžné podpůrné služby nejsou připraveny poskytovat podporu ženám s postižením Ohledně násilí na ženách s postižením panuje celkově nedostatečné obecné povědomí Ženy s postižením, které se odváží o svých zážitcích promluvit, naráží často na nedůvěru Psychické násilí je neběžnější formou násilí Segregace, diskriminace, násliná kontorla života

9 Myslím, že násilí je třeba to, že ženy s postižením jsou nuceny dělat něco, co samy dělat nechtějí. Vždycky se totiž najde někdo, kdo si myslí, že ví, co je pro ně nejlepší. Že jsou lidi bez postižení, kteří si myslí, že vědí líp, co je pro ně lepší.

10 Zjištění z diskuzní skupiny a z hloubkových rozhovorů Závislost na podpůrných službách vystavuje ženy násilí Segregace a izolace snižuje možnosti udržování podpůrné sítě Násilí je hluboce zakořeněné do situace žen s postižením Ženy s postižením si často nejsou vědomy násilí, které je na nich pácháno

11 Zjištění z diskuzní skupiny a z hloubkových rozhovorů Závislost na podpůrných službách vystavuje ženy násilí Segregace a izolace snižuje možnosti udržování podpůrné sítě Násilí je hluboce zakořeněné do situace žen s postižením Ženy s postižením si často nejsou vědomy násilí, které je na nich pácháno

12 Obávám se, že spousta žen s postižením byla vychována v pocitu, že musí být vděčné za cokoliv, co jim někdo dá. Myslím, že spousta z nich má nízké sebevědomí. To samozřejmě znamená, že jejich sebevědomí bude ještě nižší, když budou méně bojovat proti násilí, kterému jsou vystavené, protože nechápou nebo nemají dostatek sebevědomí na to, aby si řekly: Tohle si přece nezasloužím.

13 Násilí institucionální a násilí související se službami Sexuální útoky od personálu služeb pro osoby s postižením Přílišná kontrola nad každodenním životem Násilí ve zdravotnických službách a službách pro osoby s postižením je normalizováno dominantní ideologií Segregované internáty pro neslyšící děti

14 Vzpomínám si na první příchod do internátu pro neslyšící. Pamatuju si, že to byl hrozně velký dům. Stojím s mámou na chodbě nebo v jakési hale a kolem nás se seběhly všechny děti a mluvily znakovou řečí. Já jsem se rozhlížela kolem a všechno se mi to zdálo nějak podivné. Pevně jsem se k máme přitiskla a dívala se na ni. [...] Pak zmizela. Moje máma tu najednou nebyla, nerozloučila se se mnou, a já jsem ji všude hledala. Neustále jsem běhala a volala ji. Několik dní jsem brečela. Pořád jsem se dívala z okna a čekala, že se pro mě máma vrátí. Hrozně těžko se mi na to vzpomíná.

15 Vzpomínám si, jak mi jednou něco prasklo v zádech. Můj táta byl hrozně naštvaný a řekl mámě něco v tom smyslu, že už tam nebudu chodit. Ale to víte, akorát jim vynadali. Že prý jsou nezodpovědní a že mě tam vodit musí. A když se podíváte na zprávy z té doby, tak je dva vlastně analyzovali stejně jako mě. Pokud by mě tam nevodili, dívali by se na ně jako na odmítače povinné péče.

16 Doporučení Mainstreamové podpůrné služby nebo speciální služby pro ženy s postižením? Zvýšit povědomí ohledně násilí vůči ženám s postižením v rámci mainstreamových služeb Zaměstnání žen s postižením v mainstreamových podpůrných službách Vrstevnická podpora

17 Asi jako setkání Anonymních alkoholiků, ale vlastně úplně jinak. Místo, kde by se jednou týdně mohly ženy setkat a podělit se o své příběhy. Protože když to uděláte, tak se vám také zvedne sebevědomí a takhle se dá na sebevědomí pracovat. Najednou v tom nejste samy, nestalo se to jenom vám. Chápete, že se to přihodilo i dalším.

18 Jak se dá propagovat dostupnost?

19

20

21 Pokuste se vytvořit prostředí, které mezi účastníky navozuje atmosféru důvěry a vzájemného porozumění Promluvte si o posilování sebevědomí a o tom, jak ho chápou jednotliví účastníci. Promlute si o tom, co je to důvěra a co se může stát, je-li důvěra zrazena Spolu s účastníky vytvořte základní pravidla diskuze tak, jak si je sami účastníci představují (Zajistěte si facilitátory, kteří budou diskuzi monitorovat a upozorní účastníky, pokud budou porušovat pravidla) Může to nějakou dobu trvat! V některých případech je vhodné se vyvarovat slov jako “násilí” nebo “zneužívání”, zejména v úvodních setkáních Spíše popisujte konkrétní činnosti, jako třeba: bití, kopání, strkání, fackování, křičení...

22 Prověřte, zda ženy nepotřebují anonymitu. Přivádí účast ženy do nějakého nebezpečí? A pokud ano, co s tím můžeme udělat? Abychom zjistili, zda se ženy nenecházejí v situacích, ve kterých se vyskytuje násilí, je třeba vybudovat důvěru Diskuze o tom, jak je třeba reagovat, pokud je někdo vystaven zneužívání nebo nátlaku Omezte písemný materiál, který si účastnice odnášejí s sebou domů nebo alespoň dbejte, aby tyto materiály neobsahovaly příliš mnoho informací Diskutujte o tom, jak se dostat k pomoci

23 Příklady dobré praxe a pravidla Komparativní zpráva Komparativní zpráva Pochopení postižení z hlediska sociálních vztahů Naslouchání ženám s postižením Budování úcty k sobě samé Utajení a respekt k důvěrným informacím Bezpečný prostor Budování sebevědomí Přístupnost Diverzita Zaměstnávání žen s postižením Partnerství a participace Pochopení témtu násilí ve vztahu k ženám s postižení Holistický pohled Individuální přístup Pochopit různé typy postižení, ženy v různých situacích

24 Přístupnost : Je služba otevřena i ženám s postižením, jakožto součásti široké skupiny nebo jsou vnímány jako obtížné, náročné nebo jako ty, se kterými se těžko pracuje? Je služba rozumně flexibilní tak, aby mohla sloužit potřebám žen s postižením? Obeznámenost : Zastane podpůrná služba svou roli v případě různých druhů násilí, které jsou specifické u žen s postižením? Existuje zde obeznámenost s konkrétní společenskou situací, ve které se ženy s postižením ocitají? Kritéria pro identifikaci nejlepší praxe

25 Budování sebevědomí : Funguje služba tak, aby u žen s postižením budovala sebevědomí a podporovala jejich inkluzi způsoby, kterých si ženy s postižením cení - například vrstevnická podpora nebo svépomocné skupinky? Particip ace Zaměstnává služba ženy s postižením? Spolupracuje podpůrná služna také s uživateli vedenými organizacemi, zájmovými skupinami, aktivisty nebo ženami s postižením? Rozhodne-li se služba nabízet nový typ služby pro ženy s postižením, jsou ženy s postižením zapojeny do jeho vzniku a provozování?

26 Kritéria pro identifikaci nejlepší praxe Diver zita : Funguje služba v souladu se zkušenostmi a potřebami žen s postižením a žen z různých komunit (například lesby, trans gender, ženy jiné barvy pleti, ženy z menšin nebo etnických skupin, migrantky nebo uprchlice)?


Stáhnout ppt "Násilí vůči ženám s postižením a dostupnost podpůrných služeb Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir Rannveig Traustadóttir Centre for Disability Studies."

Podobné prezentace


Reklamy Google