Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona: III/2 ICT INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY ICT Název a číslo materiálu: CSP_32_INOVACE_TP4A_19 Vytvořeno:10. 4. 2014Autor:Ing. Ivana Moltašová Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Ročník:IV. ročník SOŠ Výsledky vzdělávání dle RVP: Žák umí vysvětlit pojem rozpočet domácnosti, popsat příjmy a výdaje, sestavit vlastní rozpočet a aktivně ho spravovat. Typ interakce:Kombinované Druh výukového zdroje: PrezentaceKlíčová slova:Rozpočet Příjmy domácnosti Výdaje domácnosti Anotace:Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Je zaměřen na prezentaci problematiky hospodaření domácnosti s cílem naučit se pracovat s příjmy a výdaji domácnosti, případně řešit nedostatek finančních prostředků. Lze využít jako samostatný studijní materiál nebo jako podklad k diskuzi.

2 Hospodaření domácnosti Člověk a svět práce DUM_19

3 1. Pojem – rozpočet domácnosti Rozpočet domácnosti je plán finančního hospodaření domácnosti. Cíl vytvoření rodinného rozpočtu: 1.získání kontroly nad finanční situací rodiny 2.snížení rizika zbytečných výdajů a případného zadlužování 3.možnost najít zdroje pro rezervy a úspory v rodinném rozpočtu a připravit se tak na nečekané výdaje

4 2. Tvorba rozpočtu domácnosti Princip – rozdělení do 5 fází: 1. Přehled všech příjmů 2. Přehled všech výdajů 3. Porovnání příjmů a výdajů 4. Přehodnocení a přizpůsobení výdajů 5. Aktualizování rozpočtu Zásada: Veškeré propočty rodinného rozpočtu je třeba tvořit pro jednotné časové období (například měsíc).

5 3. Přehled příjmů I.Pravidelné I.Pravidelné (lze s nimi počítat po určitou dobu): - ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmů, výživné - od státu (důchod starobní, invalidní, sirotčí, vdovský) - sociální dávky (přídavky na děti, příspěvek na nájemné…) II.Nepravidelné II.Nepravidelné (ne vždy s nimi lze počítat, jejich výše kolísá) - nenárokové složky mzdy (např. odměny), - brigády, - úroky z vkladů v bance, příjmy z cenných papírů (dividendy) III.Jednorázové III.Jednorázové (mimořádné) - prodej majetku, dědictví, dary, výhry…. Vždy musíme počítat s čistými příjmy, tj. po zdanění!!!

6 4. Přehled výdajů I.Nutné a) pevné (opakující se, obtížně se snižují) - nájemné, půjčky, hypotéky, leasing… - platby na spoření (stavební) či připojištění, pojistné. - platby energií – voda, plyn, topení, elektřina b) kontrolovatelné (máme větší vliv na jejich výši) - jídlo, telefon, oblečení, benzín, léky, drogerie … II.Zbytné - zábava, oslavy, kouření, alkohol, koníčky, kino, dovolená…

7 5. Porovnání příjmů a výdajů Sestavení rozpočtu: - zahrnujeme jen čisté příjmy - nepočítáme jednorázové příjmy a výdaje - sestavujeme za určitý časový interval (měsíc) – přepočet výdajů hrazených např. 1x ročně – pojistné, daň z nemovitosti..….. Po sestavení rozpočtu následuje analýza: P > V - přebytkový rozpočet (spokojenost) P > V - přebytkový rozpočet (spokojenost) P = V - vyrovnaný rozpočet P = V - vyrovnaný rozpočet P < V - schodkový rozpočet (nutná změna) P < V - schodkový rozpočet (nutná změna)

8 6. Přehodnocení příjmů a výdajů I.Trvalý nedostatek peněz řešení: - zvýšení pravidelných příjmů - snížení výdajů - kombinace zvýšení příjmů a snížení výdajů II.Přechodný nedostatek peněz (jednorázový výdaj) řešení: - úhrada z vytvořených rezerv - zvýšení příjmů, snížení výdajů, kombinace…. - odprodej nepotřebného majetku - půjčka -spotřebitelský úvěr, leasing (pokud je předpoklad zvýšení příjmů, aby bylo na splátky včetně úroků)

9 7. Aktualizování rozpočtu Aby rozpočet odpovídal skutečnosti, je třeba provádět jeho aktualizaci a zahrnovat do něj aktuální potřeby či vydání domácnosti. Aktualizace rozpočtu se doporučuje provádět jednou za půl roku či 1x za rok. Pokud dojde k nenadálé změně (ztráta zaměstnání, zvýšení cen energií, nájmu……) je třeba provést aktualizaci ihned!!!!

10 8. Nástroje ke zpracování rozpočtu 1.Papír, tužka a kalkulačka 2.Tabulkový procesor (Excel) 3.Počítačový program na internetu - „Domácí hospodářství“ - „RQ Money“ 4.Webová kalkulačka 5.Alternativní způsoby hospodaření: obálková metoda hrníčková metoda..

11 9. Příklad rozpočtu domácnosti Příjmy rodinyVýdaje rodiny Druh příjmuKčDruh výdajeKč pan Veselý – plat/mzda 16 000 - nájemné, topení, stočné - energie (elektřina, plyn) - televize, rozhlas 7 320 1 000 180 paní Veselá – plat/mzda 13 000 - potraviny – jídlo, pití 10 000 přídavky na děti 674 - doprava do zaměstnání, do školy 3 000 - náklady na vzdělávání 1 000 - zdraví, léky 500 - oblečení, obuv 2 000 - telefon 600 - pojištění majetku 200 - kultura 600 - cestování 1000 Celkové příjmyCelkové výdaje

12 Úkol č. 1 1.Označte v tabulce příjmy: ze zaměstnání z podnikání ze sociálních dávek další 2. Označte v tabulce pevné výdaje 3. Označte kontrolovatelné výdaje 4.Spočítejte a doplňte do tabulky celkovou výši příjmů a výdajů 5.Určete, o jaký typ rozpočtu jde (přebytkový, schodkový, vyrovnaný) 6. Zjistěte, zda je v rozpočtu nějaká rezerva (v jaké výši a kde) 7. Co byste doporučili rodině při hospodaření s penězi?

13 Řešení úkolu č. 1 1.Zaměstnání – platy manželů, 29 000,- Kč Sociální dávky – přídavky na děti : 674,- Kč Podnikání, pronájem – 0,- Kč 2.Nájemné, elektřina, plyn, voda, topení, potraviny 3.Doprava do zaměstnání a školy, zdraví, odívání, obuv, zákl. vzdělávání, televize, rozhlas, telekomunikace, pojištění, zájmová činnost dětí, kultura a cestování 4.Příjmy: 29 674,- Kč Výdaje: 29 674,- Kč 5. Vyrovnaný rozpočet 6. Je rezerva - zájmová činnost dětí, kultura a cestování: celkem 2 000,- Kč 7.Zvýšit příjmy (brigády, změna zaměstnání a vytvořit přebytkový rozpočet s cílem mít rezervu na nenadálé výdaje.

14 Úkol č. 2 – vytvořit vlastní rozpočet Příjmy rodinyVýdaje rodiny Druh příjmuKčDruh výdajeKč Celkové příjmyCelkové výdaje

15 Úkol č. 3  Ze sestaveného rozpočtu (úkol č. 2) vypracujte: 1.Spočítejte celkové příjmy a výdaje 2.Stanovte o jaký typ rozpočtu jde 3.Pokud jde o schodkový rozpočet – doporučte úpravy 4.Pokud jde o vyrovnaný rozpočet – navrhněte změny, které by vedly k přebytkovému rozpočtu a tvorbě rezervy. 5.Pokud jde o přebytkový rozpočet – napište, jak byste s volnými prostředky naložili.

16 Zdroje: 1)KLINSKÝ,P.; CHROMÁ,D.; TESAŘOVÁ,S. aj. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Národní ústav odborného vzdělávání. Praha: NÚOV, 2008. ISBN 978-80-87063-13-2. 2)NAVRÁTILOVÁ, Petra. Finanční gramotnost. Praha: Computer Media, 2013, ISBN : 978-80-7402-151-0.


Stáhnout ppt "Název školy:Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google