Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie II Petr Musil Krátkodobá rovnováha v otevřené ekonomice, model IS-LM-BP, Mundell-Fleming model.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie II Petr Musil Krátkodobá rovnováha v otevřené ekonomice, model IS-LM-BP, Mundell-Fleming model."— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie II Petr Musil Krátkodobá rovnováha v otevřené ekonomice, model IS-LM-BP, Mundell-Fleming model

2 stále platí, že IS funkce představuje kombinace úrokové míry a důchodu pro rovnovážný trh zboží Pro rovnováhu na trhu zboží v otevřené ekonomice platí: Y = AD, a tedy: Y = Co + I + G – b.i + c.YD + NX + v.R – m.Y, a odtud po úpravě: Y= (Ā + v.R – b.i). 1/ [(1-c(1-t)+m]... funkce křivky IS, kde: Ā = Co + I + G + c.TR – c.TA + Ẋ – Ṁ... veškeré autonomní výdaje v ekonomice (při nulové úrokové míře) IS funkce v otevřené ekonomice

3 LM funkce v otevřené ekonomice její význam je naprosto totožný s LM funkcí v ekonomice uzavřené

4 Funkce BP a její odvození funkce BP (funkce platební bilance) – představuje kombinace úrokové míry a důchodu, při kterých je platební bilance vyrovnaná BP se skládá z běžného účtu (CA) a finančního účtu (FA), viz dále...

5 Funkce BP a její odvození funkci NX můžeme ztotožnit se saldem běžného účtu platební bilance – s rostoucím důchodem se NX snižují (saldo CA se zhoršuje) Y 1 Y NX 0 NX m 1 NX + v.R

6 Funkce BP a její odvození Y 1 Y 0 CA YY2Y2 + 0 - + 0 – Y 1 Y 0 BP Y Y2Y2 i +0 – i FA i1i1 i 2 i = i f i1i1 i2i0i2i0 +0- +0- NX+ v.R 45 0 FA

7 Depreciace kurzu a vliv na BP funkci Y 1 Y 0 CA YY2Y2 + 0 - + 0 – Y 1 Y 0 BP Y Y2Y2 i +0 – i FA i1i1 i 2 i = i f i1i1 i2i0i2i0 +0- +0- NX+ v.R 45 0 FA

8 Zvýšení světové úrokové míry a vliv na BP funkci Y 1 Y 0 CA YY2Y2 + 0 - + 0 – Y 1 Y 0 BP Y Y2Y2 i +0 – i FA i1i1 i 2 i = i f i1i1 i2i0i2i0 +0- +0- NX+ v.R 45 0 FA

9 Zlepšení kapitálové mobility a vliv na BP funkci Y 1 Y 0 CA YY2Y2 + 0 - + 0 – Y 1 Y 0 BP Y Y2Y2 i +0 – i FA i1i1 i 2 i = i f i1i1 i2i0i2i0 +0- +0- NX+ v.R 45 0 FA

10 Sklon, poloha a body mimo funkci BP BP funkce bude tím plošší, čím vyšší je stupeň kapitálové mobility – pro pohyb kapitálu stačí menší změny úrokové míry BP funkce se posune dolů, pokud: ▫depreciuje domácí měna ▫se sníží světová úroková míra (vůči domácí) ▫a vice versa vlevo od BP je platební bilance přebytková vpravo od BP je platební bilance deficitní

11 Rovnováha v otevřené ekonomice i 0 i Y0Y0 Y LM IS BP

12 Mundell-Fleming model vysvětluje formování krátkodobé rovnováhy v malé otevřené ekonomice...... s dokonalou kapitálovou mobilitou doko. kapitálová mobilita = stačí nekonečně malé změny domácí úrokové míry (vůči světové), aby došlo k pohybu kapitálu přes hranice......=> domácí úroková míra se nemůže odchýlit od světové => BP je horizontální na úrovni světové úrokové míry M-F model se používá také k predikci dopadů fiskální a monetární politiky při různých kurzových režimech (fixní vs. flexibilní kurz)

13 M-F model – fixní kurzy – účinnost fiskální politiky 1.fiskální expanze povede k posunu IS doprava – domácí úroková míra vzroste nad světovou – přiláká zahraniční kapitál – tlak na apreciaci měny 2.CB však musí držet fixní kurz – měnová expanze, která povede ke snížení domácí úrokové míry - důchod vzroste => fiskální politika si vynutí reakci měnové politiky – fisk.pol. je maximálně účinná na produkt Y Y1Y1 Y2 IS 1 IS2 LM1 LM2 i BP i´ i d = i f 1. 2.

14 M-F model – fixní kurzy – účinnost měnové politiky 1.měnová expanze povede k posunu LM doprava – domácí úroková míra klesne pod světovou – kapitál odchází do zahraničí – tlak na depreciaci měny 2.CB však musí držet fixní kurz – CB bude vzápětí provádět měnovou restrikci – LM se vrací do původní pozice – důchod ani úroková míra se nezmění => měnová politika je zde zcela neúčinná na produkt Y Y 1 =Y2 IS LM1 LM2 i BP i d = i f i´ 1. 2.

15 M-F model – flexibilní kurzy – účinnost fiskální politiky 1.fiskální expanze povede k posunu IS doprava – domácí úroková míra vzroste nad světovou – přiláká zahraniční kapitál – domácí měna apreciuje 2.apreciace měny však povede k růstu importu a poklesu exportu (NX se sníží) – to povede k návratu IS do původní pozice => fiskální politika je zde zcela neúčinná – navíc vyvolá úplný mezinárodní vytěsňovací efekt Y Y 1 = Y2 IS 1 IS2 LM i BP i´ i d = i f 1. 2.

16 M-F model – flexibilní kurzy – účinnost měnové politiky 1.měnová expanze povede k posunu LM doprava – domácí úroková míra klesne pod světovou – kapitál odchází do zahraničí – domácí měna depreciuje 2.depreciace měny vede k poklesu importu a růstu exportu (NX se zvýší) – to povede k posunu IS doprava – důchod vzroste => měnová politika je zde maximálně účinná na produkt Y Y1Y1 Y2 IS 1 IS2 LM1 LM2 i BP i d = i f i´ 1.2.

17 Mundell-Fleming model - závěry poskytuje návod, jak krátkodobě korigovat konkrétní ekonomiku rozdílná účinnost hospodářských politik v závislosti na: ▫velikosti ekonomiky ▫otevřenosti ekonomiky ▫kurzovém režimu ČR dnes = malá otevřená ekonomika s vysokým stupněm kapitálové mobility a flexibilními kurzy => větší význam měnové politiky při stabilizaci ekonomiky ČR do května 1997 = malá otevřená ekonomika s malým stupněm kapitálové mobility a fixním kurzem => významnější fiskální politika (resp. potvrzena malá účinnost měnové politiky)

18 IS-LM-BP model při dokonalé kapitálové imobilitě při dokonalé kapitálové imobilitě nedochází k přesunu kapitálu mezi domácí zemí a zahraničím saldo platební bilance je tak dáno pouze saldem běžného účtu (čistých vývozů) finanční účet tedy neuvažujeme (nemá pro platební bilanci žádný význam) funkce BP je vertikální (jakákoli změna úrokové míry nebude mít vliv na pohyb kapitálu)

19 Fixní kurzy a fiskální politika 1. fiskální expanze – posun IS doprava – roste důchod, zhoršuje se NX – PB vykazuje deficit – tlak na depreciaci měny (roste poptávka po zahraniční měně) 2. CB musí držet fixní kurz – měnová restrikce – posun LM doleva – klesá produkt – zlepšuje se NX – PB se dostává do rovnováhy fiskální politika zcela neúčinná Y Y 1 =Y2 IS 1 IS2 LM1 LM2 i BP i2i1i2i1 1.2.

20 Fixní kurzy a měnová politika politika 1. měnová expanze – posun LM doprava – roste důchod, zhoršuje se NX – PB vykazuje deficit – tlak na depreciaci měny (roste poptávka po zahraniční měně) 2. CB musí držet fixní kurz – měnová restrikce – posun LM zpět doleva – klesá produkt – zlepšuje se NX – PB se dostává do rovnováhy měnová politika zcela neúčinná Y Y 1 =Y2 IS 1 LM2 LM1 i BP i 1 = i 2 1. 2.

21 Flexibilní kurzy a fiskální politika 1. fiskální expanze – posun IS doprava – roste důchod, zhoršuje se NX – PB vykazuje deficit – domácí měna depreciuje (roste poptávka po zahraniční měně) 2. depreciace měny vede k posunu BP doprava a zlepšení NX (roste vývoz, klesá dovoz) – další posun IS doprava – produkt a úroková míra rostou fiskální politika je účinná na produkt Y Y1Y1 IS 1 IS2 LM BP2 i BP 1 i2i1i2i1 1. 2. IS3 Y2Y2

22 Flexibilní kurzy a měnová politika 1. měnová expanze – posun LM doprava – roste důchod, zhoršuje se NX – PB vykazuje deficit – domácí měna depreciuje (roste poptávka po zahraniční měně) 2. depreciace měny vede k posunu BP doprava a zlepšení NX (roste vývoz, klesá dovoz) – to vyvolá posun IS doprava – produkt roste (úroková míra může setrvat na původní úrovni, nebo se změnit – záleží na velikosti posunu všech funkcí) měnová politika je účinná na produkt Y Y1Y1 IS 1 IS2 LM 1 BP2 i BP 1 i 1 =i 2 1. 2. LM2 Y2Y2

23


Stáhnout ppt "Makroekonomie II Petr Musil Krátkodobá rovnováha v otevřené ekonomice, model IS-LM-BP, Mundell-Fleming model."

Podobné prezentace


Reklamy Google