Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt KORIS Luhačovice 10.3.2016 Ing. František Brachtl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt KORIS Luhačovice 10.3.2016 Ing. František Brachtl."— Transkript prezentace:

1 Projekt KORIS Luhačovice Ing. František Brachtl

2 Základní informace o Projektu „Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy“ - KORIS  Práce na přípravě projektu KORIS započaly v roce 2008  KORIS byl společně s projektem statutárního města Zlína „Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně“ součástí integrovaného projektu „Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji“  Projekt KORIS – dokončení 2015 Luhačovice

3 Realizace individuálního projektu KORIS Centrální dispečink Zlínského kraje (CED)  Je pořízen ZK v rámci způsobilých výdajů individuálního projektu.  Provozovatelem se stal Koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji s.r.o. Vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy  Jsou pořízeny smluvními dopravci v rámci partnerských smluv z jejich vlastních zdrojů. Informační systémy  Stacionární panely jsou pořízeny Zlínským krajem v rámci způsobilých výdajů.  Na jejich pořízení bylo vyhlášeno samostatné výběrové řízení. Luhačovice

4 Výběrové řízení na CED ZK (KORIS II)  Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. vyhlásil dne výběrové řízení na pořízení Centrálního dispečinku Zlínského kraje.  Zakázka malého rozsahu, tedy do 1 mil. Kč.  Po skončení lhůty pro podání nabídek (do ) obdržel Koordinátor celkem 3 nabídky a to od těchto firem: CHAPS, spol. s r.o. Ing. Ivo Herman, CSc. EM TEST ČR, spol. s r.o.  Vítězem výběrového řízení se stala společnost CHAPS, spol. s r.o. Luhačovice

5 Provoz CED  Od je CED spuštěn v ostrém provozu. Provoz CED zajišťují 3 dispečeři pracující na směny. Každý pracovní den od 4:00 hod do 22:30 hod. V sobotu od 5:00 hod do 14:00 hod. V neděli od 12:30 hod do 21:30 hod  CED hlídá návaznosti tak, že zasílá, v součinnosti s dispečerem, zprávy přímo na odbavovací zařízení ve vozidle.  Dispečer má téměř okamžitou zpětnou vazbu, zda si řidič zprávu přečetl.  Návaznosti v rámci VLD ZK jsou rozděleny do 2 základních skupin: Návaznosti negarantované vychází z časových poloh jednotlivých spojů linek bez povinnosti vyčkat na přípoj. V případě výluk je vše řešeno dle výlukových pokynů vydávaných jednotlivými linkovými dopravci. Návaznosti garantované jsou stanoveny Koordinátorem v součinnosti s dopravcem. Tyto návaznosti tvoří přílohu č. 1 dokumentu „Garance návazností VLD ZK“, kde je uveden čas příjezdu spoje, na který má povinnost navazující spoj čekat, čekací doba v minutách a v případě potřeby ještě další specifika k zajištění návaznosti. Luhačovice

6  V měsíci leden 2016 bylo pomocí CED odesláno: 1009 odeslaných zpráv  633 zpráv v rámci návazností VLAK – BUS  376 zpráv v rámci návazností BUS - BUS 56 přijatých zpráv od řidičů (např. porucha vozidla, upřesnění čekací doby). Dohled návazností pomocí CED Luhačovice

7 Luhačovice Centrální dispečink veřejné dopravy

8 Vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy  Vozidlovými systémy se rozumí odbavovací zařízení vozidel s GPS, které: zajišťují proces odbavování, poskytují informace cestujícím, slouží ke sledování polohy, zabezpečují oboustranný on-line přenos dat.  Tato odbavovací zařízení pořídili smluvní dopravci ZK se sídlem ve Zlínském kraji z vlastních zdrojů.  U všech kmenových dopravců již proběhla obnova odbavovacího zařízení ČSAD Vsetín a. s.: únor – březen 2015 (zařízení společnosti Mikroelektronika spol. s r.o.). KRODOS BUS a. s.: únor – březen 2015 (zařízení společnosti Mikroelektronika spol. s r.o.). HOUSACAR s. r. o.: únor – březen 2015 (zařízení společnosti Mikroelektronika spol. s r.o.). ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.: 2011 – 2012 (zařízení společnosti EM TEST ČR spol. s r.o.).  Všichni výše zmínění dopravci, se svým novým odbavovacím zařízením komunikují s Centrálním dispečinkem Zlínského kraje. Luhačovice

9 Elektronické informační panely  Dodavatelem byl vybrán na základě výběrového řízení Ing. Ivo Herman, CSc.  Informační panely pomohou k lepší informovanosti cestujících na 17 místech Zlínského kraje.  Vstupní data pro zobrazení na panelech odesílá Centrální dispečink Zlínského kraje.  Zobrazují informace pro cestující v přestupních bodech o návazných spojích, kde je zajištěno sledování aktuálního zpoždění a rovněž jeho zobrazení na informačním panelu. Luhačovice

10 Přestupní body, jejich vlastníci/provozovatelé a počty umístěných panelů Luhačovice

11 Závěr – zásadní přínosy projektu KORIS  Výstupy z CED ve vazbě na výběrová řízení  Aktuální informace o stavu, zpoždění či předjetí spoje.  Kontrola přesnosti provozu – statistiky dodržování jízdních řádů.  Informace o počtech cestujících ve vozidle.  Dle zjištěných informací lze navrhnout např. úpravu jízdní doby v jízdním řádu nebo posun časových poloh jednotlivých spojů.  Výstupy pro veřejnost Byla zřízena webová a mobilní verze odjezdových tabulí pro Zlínský kraj, na tabulích se zobrazují odjezdy spojů, které jsou evidovány v CED. webová verze – mobilní verze –  Zajištění přestupu u návazných spojů. Luhačovice

12 Děkuji Vám za pozornost Ing. Věra Fuksová, jednatelka Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Luhačovice


Stáhnout ppt "Projekt KORIS Luhačovice 10.3.2016 Ing. František Brachtl."

Podobné prezentace


Reklamy Google