Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt KORIS Luhačovice 10.3.2016 Ing. František Brachtl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt KORIS Luhačovice 10.3.2016 Ing. František Brachtl."— Transkript prezentace:

1 Projekt KORIS Luhačovice 10.3.2016 Ing. František Brachtl

2 Základní informace o Projektu „Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy“ - KORIS  Práce na přípravě projektu KORIS započaly v roce 2008  KORIS byl společně s projektem statutárního města Zlína „Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně“ součástí integrovaného projektu „Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji“  Projekt KORIS – dokončení 2015 Luhačovice 10.3.2016

3 Realizace individuálního projektu KORIS Centrální dispečink Zlínského kraje (CED)  Je pořízen ZK v rámci způsobilých výdajů individuálního projektu.  Provozovatelem se stal Koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji s.r.o. Vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy  Jsou pořízeny smluvními dopravci v rámci partnerských smluv z jejich vlastních zdrojů. Informační systémy  Stacionární panely jsou pořízeny Zlínským krajem v rámci způsobilých výdajů.  Na jejich pořízení bylo vyhlášeno samostatné výběrové řízení. Luhačovice 10.3.2016

4 Výběrové řízení na CED ZK (KORIS II)  Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. vyhlásil dne 26. 11. 2012 výběrové řízení na pořízení Centrálního dispečinku Zlínského kraje.  Zakázka malého rozsahu, tedy do 1 mil. Kč.  Po skončení lhůty pro podání nabídek (do 22. 1. 2013) obdržel Koordinátor celkem 3 nabídky a to od těchto firem: CHAPS, spol. s r.o. Ing. Ivo Herman, CSc. EM TEST ČR, spol. s r.o.  Vítězem výběrového řízení se stala společnost CHAPS, spol. s r.o. Luhačovice 10.3.2016

5 Provoz CED  Od 7. 12. 2015 je CED spuštěn v ostrém provozu. Provoz CED zajišťují 3 dispečeři pracující na směny. Každý pracovní den od 4:00 hod do 22:30 hod. V sobotu od 5:00 hod do 14:00 hod. V neděli od 12:30 hod do 21:30 hod  CED hlídá návaznosti tak, že zasílá, v součinnosti s dispečerem, zprávy přímo na odbavovací zařízení ve vozidle.  Dispečer má téměř okamžitou zpětnou vazbu, zda si řidič zprávu přečetl.  Návaznosti v rámci VLD ZK jsou rozděleny do 2 základních skupin: Návaznosti negarantované vychází z časových poloh jednotlivých spojů linek bez povinnosti vyčkat na přípoj. V případě výluk je vše řešeno dle výlukových pokynů vydávaných jednotlivými linkovými dopravci. Návaznosti garantované jsou stanoveny Koordinátorem v součinnosti s dopravcem. Tyto návaznosti tvoří přílohu č. 1 dokumentu „Garance návazností VLD ZK“, kde je uveden čas příjezdu spoje, na který má povinnost navazující spoj čekat, čekací doba v minutách a v případě potřeby ještě další specifika k zajištění návaznosti. Luhačovice 10.3.2016

6  V měsíci leden 2016 bylo pomocí CED odesláno: 1009 odeslaných zpráv  633 zpráv v rámci návazností VLAK – BUS  376 zpráv v rámci návazností BUS - BUS 56 přijatých zpráv od řidičů (např. porucha vozidla, upřesnění čekací doby). Dohled návazností pomocí CED Luhačovice 10.3.2016

7 Luhačovice 10.3.2017 Centrální dispečink veřejné dopravy

8 Vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy  Vozidlovými systémy se rozumí odbavovací zařízení vozidel s GPS, které: zajišťují proces odbavování, poskytují informace cestujícím, slouží ke sledování polohy, zabezpečují oboustranný on-line přenos dat.  Tato odbavovací zařízení pořídili smluvní dopravci ZK se sídlem ve Zlínském kraji z vlastních zdrojů.  U všech kmenových dopravců již proběhla obnova odbavovacího zařízení ČSAD Vsetín a. s.: únor – březen 2015 (zařízení společnosti Mikroelektronika spol. s r.o.). KRODOS BUS a. s.: únor – březen 2015 (zařízení společnosti Mikroelektronika spol. s r.o.). HOUSACAR s. r. o.: únor – březen 2015 (zařízení společnosti Mikroelektronika spol. s r.o.). ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.: 2011 – 2012 (zařízení společnosti EM TEST ČR spol. s r.o.).  Všichni výše zmínění dopravci, se svým novým odbavovacím zařízením komunikují s Centrálním dispečinkem Zlínského kraje. Luhačovice 10.3.2016

9 Elektronické informační panely  Dodavatelem byl vybrán na základě výběrového řízení Ing. Ivo Herman, CSc.  Informační panely pomohou k lepší informovanosti cestujících na 17 místech Zlínského kraje.  Vstupní data pro zobrazení na panelech odesílá Centrální dispečink Zlínského kraje.  Zobrazují informace pro cestující v přestupních bodech o návazných spojích, kde je zajištěno sledování aktuálního zpoždění a rovněž jeho zobrazení na informačním panelu. Luhačovice 10.3.2016

10 Přestupní body, jejich vlastníci/provozovatelé a počty umístěných panelů Luhačovice 10.3.2016

11 Závěr – zásadní přínosy projektu KORIS  Výstupy z CED ve vazbě na výběrová řízení  Aktuální informace o stavu, zpoždění či předjetí spoje.  Kontrola přesnosti provozu – statistiky dodržování jízdních řádů.  Informace o počtech cestujících ve vozidle.  Dle zjištěných informací lze navrhnout např. úpravu jízdní doby v jízdním řádu nebo posun časových poloh jednotlivých spojů.  Výstupy pro veřejnost Byla zřízena webová a mobilní verze odjezdových tabulí pro Zlínský kraj, na tabulích se zobrazují odjezdy spojů, které jsou evidovány v CED. webová verze – http://www.mpvnet.cz/zlin/http://www.mpvnet.cz/zlin/ mobilní verze – http://m.zlin.mpvnet.cz/http://m.zlin.mpvnet.cz/  Zajištění přestupu u návazných spojů. Luhačovice 10.3.2016

12 Děkuji Vám za pozornost Ing. Věra Fuksová, jednatelka Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. fuksova@koved.cz www.koved.cz Luhačovice 10.3.2016


Stáhnout ppt "Projekt KORIS Luhačovice 10.3.2016 Ing. František Brachtl."

Podobné prezentace


Reklamy Google