Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 1 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2013 Závěrečný koordinační seminář EGÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 1 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2013 Závěrečný koordinační seminář EGÚ."— Transkript prezentace:

1 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 1 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2013 Závěrečný koordinační seminář EGÚ Brno, a. s. 12. prosince 2012

2 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 2 Souhrnná informace o smlouvách Projekt smluvního komplexu „Ceny a tarify …“ je v roce 2012 v EGÚ Brno řešen v rámci 18 smluv o dílo, uzavřených mezi EGÚ Brno a: ●12 112: ERÚ, ●12 117: ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., ●12 118: ČEPS, a. s., ●12 119: Dodavatelé poslední instance – ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s., E.ON Energie, a. s., ●12 120: výrobce ČEZ, a. s., ●12 121: OTE ČR, ●12 116: SVSE–AEM, ●12 122 až 12 132: IPP – 11 nezávislých výrobců

3 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 3 Úvod – výchozí informace (1) ●Dnešní závěrečný koordinační seminář Projektu (3.) je svolán v souladu s přijatým harmonogramem prací a v souladu s dohodnutými principy součinností smluvních stran, uvedenými v jednotlivých smlouvách. ●Cílem jednání je presentovat objednatelům smluv konečné výsledky prací na Projektu „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2013 “ (resp. „Regulované ceny a tarify dodavatele poslední instance v roce 2013“ v případě smlouvy s DPI“) a formálně zahájit přípravu zadání tohoto projektu pro navazující rok 2013, zaměřeného na zpracování podkladů pro návrh regulovaných cen v elektroenergetice pro rok 2014. ●Podkladem pro dnešní jednání je „Závěrečná zpráva“, její pracovní verze byla objednatelům poslána elektronicky dne 7. 12. 2012. Písemné vyhotovení a elektronická forma na optickém médiu CD-ROM se předává proti potvrzení objednatelů o převzetí na tomto koordinačním semináři.

4 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 4 Úvod – výchozí informace (2) ●Ceny a tarify uvedené v závěrečné zprávě a v dnešní prezentaci sloužily jako podklad pro cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2012 Sb. a č. 6/2012 Sb., ●Numericky odpovídají podkladům zpracovaným k 26. listopadu 2012. ●Přičemž provozovatelům sítí (tj. objednatele sml. č. 12 117 a 12 118) byly příslušné výpočetní soubory regulovaných cen zaslány 28. listopadu 2012. Obsah prací ●Shromáždění a zpracování zkušeností a názorů s metodikou regulace. ●Ověření výsledků regulace v roce 2011 – stanovení korekčních faktorů přenosu, SyS, distribuce, podpory DV, podpory OZE-KVET-DZ. ●Stanovení regulovaných cen přenosu, SyS, distribuce, podpory decentrální výroby, příspěvku na podporované zdroje energie (POZE). ●Analýza cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu. ●Součinnost při úpravách sekundární legislativy a návrzích cenových rozhodnutí

5 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 5 Úvod – časová rekapitulace prací V průběhu řešení díla byly pro objednatele zajištěny následující výstupy: ●31. 5. 2012: Zpráva o zkušenostech s metodikou regulace cen el. ●7. 6. 2012: První Koordinační seminář ●30. 6. 2012: Podklady ke stanovení cen přenosu a SyS pro rok 2012 ●červenec 2012: Podklady k výpočtům cen přenosu, SyS a distribuce ●7. 9. 2012: Pracovní verze Průběžné zprávy v elektronické podobě ●10. 9. 2012: Druhý Koordinační seminář ●16. 11. 2012: Informace o průběžných výstupech řešení v elektronické podobě ●7. 12. 2012: Pracovní verze závěrečné zprávy v elektronické podobě ●12. 12. 2012: Závěrečná prezentace a předání výsledků díla

6 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 6 Program jednání 1)Informace o cenách na velkoobchodním trhu 2)Ceny za službu přenosové sítě a za systémové služby 3)Ceny za služby distribučních sítí 4)Ostatní regulované ceny v elektroenergetice 5)Diskuse 6)Příprava prací a jejich organizační zajištění v roce 2013, zaměřených na zpracování podkladů pro návrh regulovaných cen v elektroenergetice v roce 2014 7)Doporučení a závěry

7 Zpracování podkladů k metodice regulace cen

8 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 8 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu Vývoj ceny silové elektřiny na velkoobchodním trhu výrazně ovlivňuje: ●Podklad pro vyjádření průměrných cen silové elektřiny pro MOP a MOO. ●Cenu elektřiny na nákup ztrát v přenosové a distribuční síti. ●Cenu pro dodavatele poslední instance (DPI). ●Referenční cenu silové elektřiny pro určení vícenákladů na podporu OZE. Sledované energetické burzy: –Lipská energetická burza (EEX). –Krátkodobý trh s elektřinou organizovaný u OTE (OKO). Zpracování podkladů k metodice regulace cen

9 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 9 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu Aktuální situace na energetických burzách – hlavní trendy ●Výrazný pokles poptávky po dlouhodobých produktech (tab. za celé obchodní období). ●Větší množství zobchodované elektřiny na spotovém trhu. ●Výrazný dopad na cenu elektřiny na spotovém trhu vlivem produkce dotovaných OZE. Aktuální podíly produktů z celkového zobchodovaného množství elektřiny a meziroční změny na EEX Zpracování podkladů k metodice regulace cen

10 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 10 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu Aktuální situace na energetických burzách – měnový kurz ●Vývoj měnového kurzu ve specifickém vyhodnocovacím období ERÚ (10/2011 – 09/2012) : −Kurz pro produkty v roce 201325,171 Kč/€ −Kurz pro produkty v roce 201224,466 Kč/€ ●Průměrný kurz v období obchodování dlouhodobých produktů (poslední 2 roky obchodování) : −Kurz pro produkty v roce 201324,851 Kč/€ −Kurz pro produkty v roce 201224,912 Kč/€ Zpracování podkladů k metodice regulace cen

11 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 11 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu EEX = Produkty základního ročního zatížení 2013 (BL Cal 13) ●Od loňské havárie JE Fukušima a skokového zdražení – trvalý pokles. ●Meziroční propad zobchodovaného množství elektřiny ve sledovaném období o cca -32%. ●Průměrná vážená cena BL Cal 13 za sledované období je 50,61 €/MWh (1 281,12 Kč/MWh). Poznámka: sledované období = specifické období (10/2011 – 09/2012) pro stanovení očekávaného vývoje ceny SE v roce 2013 pro potřeby regulované cenotvorby dle metodiky ERÚ. Zpracování podkladů k metodice regulace cen

12 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 12 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu Zpracování podkladů k metodice regulace cen

13 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 13 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu EEX = Produkty špičkového ročního zatížení 2013 (PL Cal 13) – dodávka elektřiny v pracovní dny od 8 00 do 20 00 hodin ●Výrazný pokles poptávky po PL Cal 13 – meziroční pokles prodané elektřiny ve sledovaném období o více jak -34%. ●Vliv na celkovou výslednou cenu silové elektřiny, vstupující do regulované cenotvorby, relativně malý. ●Průměrná vážená cena PL Cal 13 za sledované období je 62,56 €/MWh (1 577,85 Kč/MWh). Zpracování podkladů k metodice regulace cen

14 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 14 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu Zpracování podkladů k metodice regulace cen

15 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 15 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu EEX = Spotový trh Spotový trh EEX 2012 ●Zobchodované množství ve sledovaném období:224,6 TWh ●Vážená průměrná cena:43,25 €/MWh Spotový trh EEX 2011 ●Zobchodované množství ve sledovaném období:202,7 TWh ●Vážená průměrná cena:52,47 €/MWh ●Meziroční pokles ceny o více jak -17,5%. ●Meziroční růst zobchodovaného množství o cca +10,8%. Zpracování podkladů k metodice regulace cen

16 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 16 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu Zpracování podkladů k metodice regulace cen

17 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 17 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu OKO = denní trh s elektřinou ●Průměrná cena na denním trhu za období 01-11/2012 je 42,95 €/MWh (1 078,95 Kč/MWh). ●Meziroční pokles ceny o cca -16,5%. ●Zobchodované množství 11,1 TWh, vůči 8,8 TWh v loňském roce za stejné období = nárůst o cca 26%. Zpracování podkladů k metodice regulace cen

18 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 18 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu Zpracování podkladů k metodice regulace cen

19 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 19 Vývoj cen silové elektřiny na velkoobchodním trhu OKO = Analýza vlivu výroby FVE a VTE na cenu denního trhu ●Analýza sleduje provázanost denního trhu s produkcí FVE a VTE, a jejich dopad na cenu elektřiny na denním trhu. ●Roční datová řada výroby FVE a VTE v jednotlivých hodinách byla srovnána s aktuální cenou na spotovém trhu v daných hodinách. ●Výsledkem jsou níže uvedené průměrné ceny elektřiny denního trhu v hodinách dodávky z FVE a VTE: −Průměrná cena elektřiny v době výroby FVE:45,84 €/MWh −Průměrná cena elektřiny v době výroby VTE:42,93 €/MWh Zpracování podkladů k metodice regulace cen

20 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 20 Regulované ceny v elektroenergetice

21 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 21 Statistické parametry ●index cen podnikatelských služeb100,7 %(ČSÚ) ●index spotřebitelských cen102,6 %(ČSÚ) ●faktor efektivity2,031 %(stanovený ERÚ) Regulované ceny velektroenergetice

22 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 22 Ceny za služby přenosové sítě

23 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 23 Rezervace kapacity Cenu za RK přenosové sítě v roce 2013 ovlivňuje: ●snížení míry výnosnosti provozních aktiv přenosu z 6,650 % v roce 2012 na 6,392 %, ●snížením velikosti RK z hodnoty 6 146 MW v roce 2012 na 6 126 MW, ●snížením „salda z aukcí a ITC“ ve srovnání s rokem 2012, ●zvýšením velikosti PV o 3,4 % (pokles povolených nákladů, nárůst povolené odpisy a RAB), ●zvýšením velikosti UPV o 2,6 %. Ceny za služby přenosové sítě

24 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 24 Vývoj ceny za rezervaci kapacity přenosové sítě Ceny za služby přenosové sítě

25 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 25 Rozložení plateb za RK PS v roce 2013 Ceny za služby přenosové sítě

26 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 26 Použití přenosové sítě Cenu za použití přenosové sítě pro rok 2013 ovlivnilo: ●snížení nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát o 9,5 %, ●vyšší hodnota povolené míry ztrát 1,298 % (1,164 % v roce 2012), ●kladný korekční faktor za použití PS za skutečnost roku 2011, ●předpokládané vyšší přenesené množství elektřiny v PS o 202 GWh v roce 2013 vůči roku 2012. Ceny za služby přenosové sítě

27 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 27 Cena za použití přenosové sítě Ceny za služby přenosové sítě Vývoj míry ztrátVývoj ceny SE

28 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 28 Vývoj ceny za použití přenosové sítě Ceny za služby přenosové sítě

29 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 29 Rozložení plateb za použití PS v roce 2013 Ceny za služby přenosové sítě

30 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 30 Vývoj informativní jednosložkové ceny za službu PS Ceny za služby přenosové sítě

31 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 31 Ceny za systémové služby

32 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 32 Ceny za systémové služby Cenu systémových služeb v roce 2012 ovlivnily tyto skutečnosti: ●nepatrně nižší náklady na nákup podpůrných služeb, ●významný korekčním faktorem za poskytování SyS v roce 2011, ●rozšíření parametru PVzucti o saldo výnosů a nákladů z GCC (ostatní složky v tomto parametru zůstaly na stejné úrovni), ●nižší celková hodnota faktoru F (zohledňujícího zásadní legislativní změny a změny v organizaci trhu s elektřinou mající vliv na činnost zajišťování systémových služeb souvisejících s provozem výroben využívajících energii větru a sluneční energii), ●nižší očekávanou spotřebou zákazníků bez ostrovních provozů o 0,621 TWh v roce 2013 vůči roku 2012 (tj. z 51,0 na 50,4 TWh), ●drobně vyšší lokální spotřebou výrobců o 0,083 TWh v roce 2013 vůči roku 2012 (tj. z 5,4 na 5,5 TWh). Ceny za systémové služby

33 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 33 Vývoj ceny za systémové služby Ceny za systémové služby

34 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 34 Ceny za služby distribučních sítí

35 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 35 Ceny za rezervaci kapacity distribučních sítí Ceny za RK pro rok 2013 ovlivňují následující skutečnosti: ●Na rok 2013 klesla míra výnosnosti provozních aktiv distribuce na 6,738 % (ze 7,133 % v roce 2012) ●Zvýšení hodnoty UPV v součtu za RDS o cca 1,0 % ●Změna velikosti RK v součtu za RDS v roce 2013 proti roku 2012 : ●nižší na VVN o cca 26 MW (-1,9 %) ●vyšší na VN o cca 51 MW (+0,9 %) ●nižší plánovaná celková spotřeba zákazníků (bez čerpání PVE, odběru výrobců a bez exportu) v RDS v roce 2013 o 0,926 TWh proti plánované spotřebě v roce 2012 Ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN a VN

36 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 36 Ceny za RK distribučních sítí na úrovni VVN a VN Ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN a VN Měsíční cena za roční RK a měsíční cena za měsíční RK pro odběr z DS v roce 2013 Měsíční cena za roční RK mezi provozovateli RDS na úrovni 110 kV v roce 2013

37 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 37 Ceny za RK na VVN a VN v roce 2013 Ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN a VN Regionální PDS - Vývoj průměrných cen za rezervaci kapacity na VVN a VN

38 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 38 Ceny za použití sítí VVN a VN v roce 2013 Ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN a VN Na velikost proměnných nákladů provozovatelů RDS mají vliv tyto skutečnosti: ●množství elektřiny na vstupu do DS v roce 2013: vyšší u PRE o +0,5 TWh, nižší u ČEZ o -2,6 TWh, u E.ON o -0,4 TWh. ●U EON Distribuce byla snížena míra ztrát (úprava normativu). ●snížení průměrné nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát proti roku 2012, v průměru o -6,0 % ●Opětovné zavedení příspěvků zákazníků na decentrální výrobu (celostátně jednotný příspěvek). Ceny za použití sítí VVN a VN provozovatelů distribučních soustav v roce 2013

39 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 39 Ceny za použití sítí VVN a VN v roce 2013 Ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN a VN Regionální PDS - Vývoj průměrných cen za použití sítí VVN a VN

40 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 40 Jednosložková cena za službu sítí na hladině VN Ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN a VN ●Je výhodná pro zákazníky s dobou využití maxima zatížení do 300 h/rok ●V případě, že odběratel zvolí jednosložkovou cenu, je uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců a neúčtují se dvousložkové ceny za rezervaci kapacity a použití sítě VN Jednosložková cena za službu sítí regionálních PDS nad 1 kV na VN v roce 2013

41 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 41 Vývoj průměrné jednosložkové ceny za síťové služby Ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN, VN a NN

42 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 42 Podpora decentrální výroby

43 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 43 Výsledná aplikace metodiky stanovení podpory decentrální výroby ●V úspoře nákladů na ztráty PDS jsou uvažovány pouze úspory činných ztrát; není uvažována úspora infrastruktury sítě. ●Navržená kategorizace zdrojů z hlediska jejich rovnoměrnosti dodávky není v postupu určení bonusů zohledněna. ●Koeficient promítnutí úspory nákladů na ztráty, který může být podle zákona maximálně 0,5, stanovil ERÚ na hodnotu 0,25. Podpora decentrální výroby

44 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 44 Výsledná aplikace metodiky stanovení podpory decentrální výroby ●Odhadnutá úspora ztrát v sítích vlivem decentrální výroby: ●Odpovídající předpokládaná úspora nákladů na ztráty v sítích vlivem decentrální výroby: Podpora decentrální výroby

45 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 45 Výsledná aplikace metodiky stanovení podpory decentrální výroby ●Výsledné bonusy zaokrouhleny na celé Kč/MWh: Bonus za decentrální výrobu na hladině VVN12 Kč/MWh Bonus za decentrální výrobu na hladině VN14 Kč/MWh Bonus za decentrální výrobu na hladině NN28 Kč/MWh ●Příspěvek zákazníků na podporu decentrální výroby: ●tvoří součást ceny za použití sítě ●distributor odvádí OTE, a. s., který podpory decentrální výroby vyplácí ●jednotný v celé ČR = 4,73 Kč/MWh ●přičtení složky na pokrytí korekčního faktoru 2011 za decentrální výrobu jednotlivých PDS Podpora decentrální výroby

46 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 46 Nepřímé stanovení úspor: Slouží pouze pro nastavení výchozího podílu pro rozdělení úspor na napěťové hladiny : Podpora decentrální výroby

47 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 47 Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků

48 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 48 Výkup elektřiny z OZE V roce 2013 je forma podpory OZE upravena následovně: ●Výkupní ceny - pouze výrobci elektřiny z MVE (o instalovaném výkonu do 10 MW) nebo výrobci z OZE s instalovaným výkonem do 100 kW. Elektřinu ze všech OZE v režimu VC na příslušném vymezeném území pak bude vykupovat tzv. povinně vykupující obchodník (vybraný ve výběrovém řízení příp. dodavatel poslední instance). ●Zelené bonusy - poskytován ve dvou formách = v ročním nebo hodinovém režimu. Členění vyplývá z technických parametrů výrobny (P inst ). OZE s technologií KVET spadají pouze do kategorie ročního ZB. Ve výpočtu se předpokládá výkup podle plánovaných hodnot uvedených v regulačních výkazech a modifikovaných ERÚ ve výši: ●cca 2,6 TWh v režimu minimálních výkupních cen (z toho 0,301 GWh v NT) ●cca 6,1 TWh v režimu zelených bonusů (z toho 19,8 GWh v NT) Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků

49 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 49

50 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 50

51 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 51 Podpora KVET a DZ v roce 2013 Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků ●Podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů se v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. uskutečňuje pouze v režimu ZB. ●Kategorie KVET je detailněji členěna podle instalovaného výkonu a nově je v podpoře zohledněn i parametr úspory primárních energií. ●V roce 2013 se ve výpočtu předpokládá celková podpora cca 8,15 TWh z KVET (z toho na zdroje do 5 MW e připadá cca 0,444 TWh) a 1,1 TWh z druhotných zdrojů podle plánovaných hodnot.

52 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 52

53 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 53 Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků

54 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 54 Vývoj vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků

55 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 55 Vícenáklady kategorií OZE v letech 2010 až 2013 Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků

56 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 56 Platby pro vyrovnání vícenákladů na OZE-KVET-DZ v roce 2013 Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků ●Dle zákona 165/2012 Sb. přebírá společnost OTE, a. s. povinnost vyplácet podporu OZE-KVET-DZ. ●Vyrovnávání vícenákladů mezi společnostmi se již nebude provádět. ●Vybraný příspěvek na OZE-KVET-DZ bude přeposlán na OTE, a. s. ●OTE, a. s. vyrovná s jednotlivými PDS a PPS korekční faktor za rok 2012 dle Vyhlášky č. 140/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. ●V roce 2013 je dotace ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč, z nichž 100 mil. Kč je určeno na podporu výroby tepla z OZE. Platby pro vyrovnání vícenákladů podpory elektřiny z OZE-KVET-DZ mezi OTE, PPS a PDS LDS Sever, spol. s r. o.

57 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 57 Vliv na výši ceny příspěvku zákazníků na podporu OZE-KVET-DZ Cena příspěvku zákazníků na OZE-KVET-DZ v roce 2013 je ovlivněna: ●Zohledněním zbývající poloviny korekčního faktoru OZE-KVET-DZ za rok 2010 (2,751 mld.Kč) a zahrnutím celého korekčního faktoru za rok 2011 ve výši 1,752 mld. Kč. ●Předpokládanou nižší spotřebou elektřiny v roce 2013. ●Velikostí nákupní ceny silové elektřiny, která určuje velikost vícenákladů. ●Velikostí dotace ze státního rozpočtu na podporu OZE, snížené o příspěvek na podporu tepla z OZE. Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků

58 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 58 Vývoj ceny příspěvku zákazníků na OZE, KVET a DZ Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků

59 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 59 Cena za činnost povinně vykupujícího ●Dle zákona č. 165/2012 Sb. zřízen institut tzv. povinně vykupujícího – má povinnost vykoupit elektřinu z OZE (pokud o to výrobce požádá). ●„Přímé“ vícenáklady povinného výkupu jsou povinně vykupujícímu uhrazeny od OTE. ●Náklady na odchylku povinného výkupu, administrativní a finanční náklady spojené s podporou, jsou obchodníkovi hrazeny v tzv. ceně povinně vykupujícího. Cena za činnost povinně vykupujícího v roce 2013 Podpora výroby elektřiny v OZE–KVET–DZ a cena příspěvku zákazníků

60 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 60 Cena za činnost zúčtování OTE, a. s.

61 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 61 Cena za činnost zúčtování OTE a za činnost ERÚ ●V roce 2013 rostou náklady OTE spojené s jeho podporou zdrojů dle nového zákona č. 165/2012 Sb. ●V ceně zahrnuta platba na zajištění činnosti ERÚ ve výši 2 Kč/MWh (stejně jako v roce 2012). ●Cena je účtována za veškerou elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, a dále za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě. ●Cena za činnost zúčtování OTE a za činnost ERÚ pro rok 2013 je 7,56 Kč/MWh (vč. poplatku 2 Kč/MWh na ERÚ). OTE, ERÚ a decentrální výroba

62 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 62 Vývoj ceny za činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. OTE, ERÚ a decentrální výroba

63 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 63 Regulované složky ceny dodávky elektřiny pro zákazníky v r. 2013 Předběžné ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN, VN a NN Regulované složky průměrné ceny dodávky elektřiny pro zákazníky v roce 2013 Průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro zákazníky ES ČR v roce 2013

64 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 64 Skladba jednosložkové ceny elektřiny bez daní na VVN v roce 2013 Předběžné ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN, VN a NN

65 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 65 Skladba jednosložkové ceny elektřiny bez daní na VN v roce 2013 Předběžné ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN, VN a NN

66 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 66 Skladba jednosložkové ceny elektřiny bez daní na NN v roce 2013 Předběžné ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN, VN a NN

67 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 67 Předběžné ceny za služby distribučních sítí na úrovni NN Vývoj podílu jednosl. ceny elektřiny pro zákazníky na úrovni NN a) Relativní vyjádření b) Absolutní vyjádření

68 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 68 Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

69 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 69 Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN ●Nastavení cen ovlivněno vývojem ostatních regulovaných složek (důraz na co největší stabilitu cen bez větších disproporcí mezi sazbami) ●Větší nárůst příspěvku na OZE-KVET-DZ ●Pokles ceny silové elektřiny ●Vývoj upravených povolených výnosů na NN +1,6 %, kumulované fixy alokované na NN +0,2 %, kumulované náklady na NN celkem -1,4 % ●Použit postup „Přepočtu z cen 2012“ ●Výraznější změna v koncepci distribučních tarifů lze očekávat od začátku nového regulačního období. Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

70 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 70 Podíl zatížení MOP : MOO Podíl zatížení MOP : MOO – průměr 12 měsíčních maxim v době maxima ES ČR Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

71 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 71 Varianta Přepočet z cen 2012 – změny výsledných cen na hladině NN – silová elektřina + regulovaná část Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

72 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 72 Varianta Přepočet z cen 2012 – změny ceny distribuce na hladině NN Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

73 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 73 Varianta Přepočet z cen 2012 – změny regulované části ceny na hladině NN Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

74 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 74 Varianta Přepočet z cen 2012 – změny ceny distribuce MOP na hladině NN Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

75 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 75 Varianta Přepočet z cen 2012 – změny ceny distribuce MOO na hladině NN Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

76 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 76 Varianta Přepočet z cen 2012 – změny výsledných cen MOP na hladině NN – silová elektřina + regulovaná část Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

77 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 77 Varianta Přepočet z cen 2012 – změny výsledných cen MOO na hladině NN – silová elektřina + regulovaná část Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

78 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 78 Příklad předběžných distribučních tarifů NN 2013 – Přepočet z cen 2012 – pro jistič 3 x 25A Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

79 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 79 Změny plateb za elektřinu MOO – pro jistič 3 x 25A Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

80 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 80 Změny plateb za elektřinu MOP – pro jistič 3 x 25A Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN

81 Diskuse

82 Příprava prací a jejich organizační zajištění v roce 2013, zaměřených na zpracování podkladů pro návrh regulovaných cen v elektroenergetice v roce 2014

83 Doporučení a závěry

84 Děkujeme za pozornost Sekce provozu a rozvoje ES EGÚ Brno, a. s.


Stáhnout ppt "EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 1 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2013 Závěrečný koordinační seminář EGÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google