Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU VY_32_INOVACE_4_1_5 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU VY_32_INOVACE_4_1_5 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU VY_32_INOVACE_4_1_5 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0048

2 Úvodní otázky k zamyšlení Jakým chováním by zaměstnanec mohl zaměstnavateli způsobit škodu? Jaké bude mít toto chování pro zaměstnance důsledky? VY_32_INOVACE_4_1_5

3 Druhy odpovědnosti Obecná odpovědnost Zvláštní druhy odpovědnosti: ◦ Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách (hmotná odpovědnost) ◦ Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů ◦ Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody VY_32_INOVACE_4_1_5

4 Obecná odpovědnost Má jí každý zaměstnanec Je to odpovědnost za škodu, kterou ZC způsobí zaměstnavateli zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s jejich plněním. ZC, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu ZC hradí škodu v plné výši pokud ji způsobil úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem návykové látky, pokud ji způsobil nedbalostí – max. 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku VY_32_INOVACE_4_1_5

5 Zvláštní druhy odpovědnosti Dohoda o odpovědnosti ◦ Má jí ZC, který se ZL uzavřel písemnou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (např. hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu …) ◦ Dohodu může podepsat osoba starší 18 let ◦ ZL nedokazuje vinu, ale pouze schodek (manko) ◦ Škoda se uhrazuje v plné výši ◦ ZC se zbaví odpovědnosti pokud prokáže, že schodek vznikl bez jeho zavinění VY_32_INOVACE_4_1_5

6 Inventarizace Inventarizaci je zaměstnavatel povinen provést při: ◦ uzavření dohody o odpovědnosti, ◦ při jejím zániku, ◦ při výkonu jiné práce, ◦ při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, ◦ při jeho přeložení a ◦ při skončení pracovního poměru. VY_32_INOVACE_4_1_5

7 Zvláštní druhy odpovědnosti Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí ◦ Je odpovědnost za věci, které ZL svěřil zaměstnanci na základě písemného potvrzení ◦ Dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí může uzavřít jen osoba starší 18 let věku. ◦ ZC uhrazuje škodu v plné výši ◦ Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. VY_32_INOVACE_4_1_5

8 Zvláštní druhy odpovědnosti Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ◦ Má ZC, který vědomě neupozornil na hrozící škodu nebo proti ní nezakročil ◦ Výše je max. 3-násobek zaměstnancova průměrného měsíčního výdělku VY_32_INOVACE_4_1_5

9 Odpovězte na následující otázky Kdo má obecnou odpovědnost za škodu? Kolik let musí být zaměstnanci, který podepisuje dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí? Jaká je maximální výše náhrady škody v případě, že zaměstnanec nesplní povinnosti k odvrácení škody? Co musí zaměstnavatel provést při podpisu dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování? VY_32_INOVACE_4_1_5

10 Odpovědi Každý zaměstnanec 18 let 3-násobek zaměstnancova průměrného měsíčního výdělku inventarizaci VY_32_INOVACE_4_1_5

11 Metodika Téma sady: Pracovní právo Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Tematický okruh: Pracovní poměr Anotace: prezentace se zadáním úvodních a ověřujících otázek, materiál vysvětluje základní druhy odpovědnosti zaměstnance za způsobenou škodu zaměstnavateli Použité zdroje: Zákoník práce Autor: Ing. Jana Rauscherová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_1_1_5 Odpovědnost zaměstnance za škodu Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák se zamýšlí nad tím, jak by zaměstnanec svým chováním mohl způsobit zaměstnavateli škodu, posuzuje možné následky, aplikuje získané znalosti při odpovědích na otázky k danému tématu Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: obecná odpovědnost za škodu, zvláštní druhy odpovědnosti za škodu, inventarizace Druh učebního materiálu: prezentace se zadáním ověřujících otázek Cílová skupina: žák Stupeň a druh vzdělávání: odborné vzdělávání Typická věková skupina: 17 – 19 let VY_32_INOVACE_4_1_5

12 Metodika Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná k výkladu daného tématu. V úvodu jsou položeny úvodní otázky k tématu. Žáci diskutují o svých návrzích a odůvodňují, jak a proč by daná situace měla být řešena. Po vyčerpání námětů je možné začít s výkladem, během něhož se dozví, jak řeší tuto tématiku zákon. V závěru je položeno několik ověřujících otázek, které mají prověřit získání nových poznatků. Materiál obsahuje správné odpovědi. VY_32_INOVACE_4_1_5


Stáhnout ppt "ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU VY_32_INOVACE_4_1_5 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google