Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od křesťanství v Číně k čínskému křesťanství. Pronikání křesťanství do Číny 635 - 1949.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od křesťanství v Číně k čínskému křesťanství. Pronikání křesťanství do Číny 635 - 1949."— Transkript prezentace:

1 Od křesťanství v Číně k čínskému křesťanství

2 Pronikání křesťanství do Číny 635 - 1949

3 Fáze pronikání křesťanství do Číny Průnik – akulturace/vymezení – zánik 1.Nestorianismus 2.Františkáni (Yuan) 3.Jezuité a dominikáni (Ming) 4.Západní velmoci a křesťanská misie Katolictví Protestantismus Východní ortodoxie Taipingové 5.Křesťanství za Čínské republiky

4 Terminologie Křesťanství 基督教 Jīdū jiào Katolictví 天主教 Tiānzhǔ jiào Protestantismus – 基督教 Jīdū jiào – 新教 Xīn jiào Ortodoxní křesťanství 东正教 Dōngzhèng jiào „Křesťané“ 基督 ( 教 ) 徒 Jīdū(jiào) tú „Ježíš Kristus“ 耶稣基督 Yēsū jīdū „Bůh“ 上帝 Shàngdì (prot.), 天主 Tiānzhǔ (kat.)

5 Nestoriánství 景教 Jǐng jiào kostantinopolský biskup Nestorius (386 – 451 n. l.) na prvním Efezském koncilu (431) obviněn z hereze – dvoupodstatnost Ježíše Krista (lidská a božská podstata) – odmítání Panny Marie jako bohorodičky Nestoriánké schizma –následovníci Nestoriova učení odcházejí do Sasánovské Persie –Stávají se součástí tzv. Východní církve, kterou brzo teologicky dominují –zakládají malé, ale úspěšné komunity ve většinově zoroastriánském prostředí Alopen ( 阿罗本 ) –první nestoriánský misionář v Číně –putuje z Persie po Hedvábné stezce –635 přijat na dvoře tangského císaře Taizonga v Chang’anu „tři barbarská náboženství“ ( 三夷教 ) Manicheismus ( 摩尼教 / 明教 ) Zoroastrismus ( 祆教 / 拜火教 / 火祆教 )

6 Daqinská pagoda ( 大秦塔 ) Nestoriánská stéla (781) 大秦景教碑 Dàqín jǐngjiào bēi

7 Křesťanství za vlády Mongolů od 7. století část mongolských kmenů konvertuje k nestoriánství mongolská dynastie Yuan (1271–1368) –obnovení nestoriánství v Číně –Zprostředkování kontaktů mezi západem a východem (Marco Polo, Františkáni, Dominikáni) Františkáni (Řád menších bratří) –žebravý řád založený sv. Františkem z Assisi v roce 1209, nejaktivnější misionáři evropského středověku –misie u Mongolského dvora v Karakorámu, na pozvání Kublajchána cestují do Číny –V mongolském hlavním městě Chánbaliku (dnešní Peking) první čínský katolický biskup Jan z Montecorvina (Odorico z Pordenone nebo Giovanni de‘ Marignolli) –konec františkánských misií → islám ve střední Asii, mor v Evropě a Mingové v Číně

8 Jezuité v Číně Tovaryšstvo Ježíšovo založeno v roce 1543 sv. Ignácem z Loyoly Jezuitské misie do Asie - Indie (Goa), Japonsko, Indonésie, Čína František Xaverský (1506 – 1552, spoluzakladatel řádu), cestoval až do Japonska, na čínskou pevninu se nedostal, umírá na ostrově Shangchuan Alessandro Valignano zakládá na Macau (portugalská kolonie) v rooce 1579 jezuitskou kolej sv. Pavla, důraz na vzdělání v čínštině

9 Matteo Ricci (1552 –1610) 利玛窦 Lì Mǎdòu jezuita, astronom, matematik, kartograf 1578 vyrazil na cestu do Indie (Goa), 1582 dorazil do Macaa, studium čínštiny Prováděl misie v Guangdongu, Fujianu, Jiangsu, v Nanjingu, v Pekingu, seznámil Evropu s kaifenskými Židy, vytvořil první čínsko-portugalský slovník (+ M.Ruggieri) Snaha o přizpůsobení křesťanského učení Číňanům skrze jejich vlastní kulturu Jezuité uspěli u čínské vzdělanecké elity díky pokročilým znalostem tehdejší renesanční Evropy (mechanika, lékařství, matematika, astronomie, kartografie)

10 Jezuitské úspěchy u čínského dvora Ricci byl v roce 1601 jako první Evropan přijat císařem v zakázaném městě, jmenován oficiálním placeným císařským učencem 1602 první konvertité mezi nejvyšší konfuciánskou elitou –např. Li Yingshi ( 李应试 ) významný císařský generál, specialista na věštění a geomancii (fengshui) zakládá v Pekingu Katedrálu neposkvrněného početí (Xuanwumen/Nantang), nejstarší katolický kostel v čínském hlavním městě Ricciho spolupracovníci a pokračovatelé: –Astronomové a filozofové Ferdinand Verbiest a Johann Adam Schall von Bell –Matematik, astronom a muzikolog Karel Slavíček

11 Spor o rity Akulturace křesťanství v Číně: 1.Uctívání předků, úcta čínskému císaři, uznání konfuciánských hodnot a etiky 2.Terminologie (např. „Bůh“: 上帝 / 天主 ) 3.Čínský způsob života jezuitského kléru i křesťanských konvertitů Kritika ze strany konkurenčních misijních řádů (františkáni, dominikáni) – součást boje o vliv v Asii (Malabarské rity) → stížnosti ve Vatikánu, debaty na evropských univerzitách Papežský zákaz: –1704 papež Klement XI. zakázal čínské rity, 1742 Benedikt XIV. potvrdil zákaz ritů a zakázal i další debaty na toto téma Čínská (qingská) reakce: –Císař Kangxi 1721 zakázal křesťanské misie, 1737 císař Qianlong tuto politiku potvrdil

12 Křesťanství v Číně v 19. století až do 1. poloviny 20. století převládá v Číně katolictví –Ruské pravoslaví od roku 1715 –Protestantské misie od roku 1807 Křesťanské misie spojeny s koloniální evropskou politikou, doprovází obchodní a vojenské aktivity západních velmocí ve východní Asii –Opiové války (1. 1842; 2. 1856-60) → otevření přístavních měst obchodu, zakládání koncesí, možnost misie na pevnině → otevření celé země cizincům a svoboda náboženského vyznání Základy sociálních a vzdělávacích institucí Podpora křesťanské misie ze strany národních církví –Katolíci (Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko) –Protestanti (Anglie, Skotsko, Holandsko, Skandinávie, USA)

13 Protestantské misie v Číně Angličan Robert Morrison 1807, spolupráce s britskou Východoindickou společností –1860 jen 50 protestantských misionářů –1900 již 2 500 osob (1 400 Britové, 1 000 Američané, 100 z Evropy hlavně Skandinávie) James Hudson Taylor (1832 – 1905) –zakladatel China Inland Mission důraz na chudé Číňany žijící ve vnitrozemí kázání a misie v čínštině a jejích dialektech důraz na samosprávu a nezávislost –útlum během Boxerského povstání –vliv na čínské troj-samostatné hnutí a domácí církve

14 Taipinské povstání (1850-1864) mileniaristické náboženské hnutí, staví na volném výkladu křesťanství zakladatele Hong Xiuquana ( 洪秀全 ) očekávání ustanovení Království božího na zemi ( 太平天国 Taiping tianguo) –sociální reformy –proti-mandžuské postoje Občanská válka proti Qingům, hanským warlordům, Britům a Francouzům Velký počet vojenských i civilních obětí 20-30 milionů

15 Křesťanství v Číně 1912-1949 Křesťanství spojováno s negativní rolí západních velmocí Podpora křesťanství ze strany politických elit Sunjatsen a Čankajšek měli za manželky sestry Songovy z významné metodistické rodiny Sunjatsenovo pojetí národní revoluce ovlivněno protestantským pojetím spásy Čankajškovo hnutí „Nový život“ ( 新生活运动 Xīn shēnghuó yùndòng) = kombinace křesťanství, konfucianismu, nacionalismu/fašismu Komunisté kritizují křesťanství z marxisticko-materialistických pozic, odmítají jeho imperialistické zahraniční vazby, v roce 1949 vykázání zahraničních misionářů

16 Misionáři v Číně 1912-1949 Protestantské církve –China Inland Mission (Britská) bezkonfesní, zaměřená na vnitrozemí, důraz na duchovní poslání nikoliv na vzdělání, podpora čínských pastorů, akulturce –Lokální církev Církev organizována na půdorysu měst a obcí –Troj-samostatné hnutí Formulováno americkými misionáři, 1892 přijato za program na Šanghajské konferenci 自治 (vlastní vláda/správa) 自养 (vlastní podpora/financování) 自传 (vlastní propagace /misie) Katolická církev –nízký počet čínského kléru, zejména v důležitých pozicích –orientace na venkovské obyvatelstvo → města „zkažená“ Po roce nástupu komunistů v roce 1949 všichni zahraniční misionáři vykázáni ze země

17 v Číně dnes cca 60-80 mil. křesťanů (130 mil.) 5-10% obyvatelstva ČLR 10% roční nárůst Katolíci ( 天主教, tianzhujiao): 250 000 (1800)250 000 (1800) 1 000 000 (1900)1 000 000 (1900) 3 000 000 (1949)3 000 000 (1949) 1 500 000 (1982)1 500 000 (1982) 10 000 000 (1996) 4 mil. registrovaných10 000 000 (1996) 4 mil. registrovaných 12 000 000 (2006) 5 mil. registrovaných12 000 000 (2006) 5 mil. registrovaných Protestanti ( 基督教, jidujiao): 0 (1800)0 (1800) 200 000 (1900)200 000 (1900) 750 000 (1949)750 000 (1949) 2 000 000 (1982)2 000 000 (1982) 33 000 000 (1996) 5 mil. registrovaných33 000 000 (1996) 5 mil. registrovaných 65 000 000 (2006) 10-15 mil. registrovaných65 000 000 (2006) 10-15 mil. registrovaných

18 Uspořádání po roce 1949 vznik celočínských oficiálních křesťanských organizací: –Čínské troj-samostatné vlastenecké hnutí (1954) 中国基督教三自爱国运动委员会 / 三自教会 –Čínská katolická vlastenecká organizace (1957) 中国天主教爱国会 vznik Státního úřadu pro náboženské záležitosti ( 国家宗教事 务局 ) pod kontrolou Pracovního výboru Jednotné fronty ( 中共中央统战部 ) = pod kontrolou komunistické strany v roce 1958 papež Pius XII. encyklikou Ad Apostolorum Principilis exkomunikuje Čínskou katolickou vlasteneckou organizaci a její biskupy představitelé protestantské spolupráce se státem: –Y. T. Wu ( 吴耀宗 Wu Yaozong, 1893–1979) –K. H. Ting ( 丁光训 Ding Guangxun, 1915–2012)

19 Zrod čínského křesťanství Represe proti misionářům zasahuje více katolictví než protestantismus Během Kulturní revoluce (1966-76) zrušen úřad pro náboženské záležitosti i všechny celočínské náboženské organizace → nekontrolovaný vývoj na křesťanské scéně

20 Křesťanství po roce 1978 celková obnova náboženského životacelková obnova náboženského života křesťanství roste víc než jiné náboženské tradicekřesťanství roste víc než jiné náboženské tradice obnovení Státního úřadu pro náboženské záležitostiobnovení Státního úřadu pro náboženské záležitosti obnovení oficiálních křesťanských organizacíobnovení oficiálních křesťanských organizací 1980 vznik nové organizace Čínského křesťanského koncilu ( 中国基督教协会 )1980 vznik nové organizace Čínského křesťanského koncilu ( 中国基督教协会 ) razantní nástup neoficiálních církví (domácí, podzemní, ilegální, neregistrované) zformovaných v letech 1949-78razantní nástup neoficiálních církví (domácí, podzemní, ilegální, neregistrované) zformovaných v letech 1949-78 od 90. let snaha o lepší kontrolu náboženského života:od 90. let snaha o lepší kontrolu náboženského života: –postavení některých radikálních křesťanských společenství mimo zákon –bourání nelegálních kostelů a míst shromáždění (Sanjiang, Wenzhou) Sanjiang, WenzhouSanjiang, Wenzhou –snaha kontrolovat tisk a distribuci křesťanské literatury –kontrola zahraničních misií a sponzoringu růst neregistrovaných církví, nástup protestantismurůst neregistrovaných církví, nástup protestantismu

21 Čínští katolíci po roce 1978 Obnova katolických komunit, kostelů, seminářů, poutíObnova katolických komunit, kostelů, seminářů, poutí Regiony Hebei (Baoding, Tianjin), Shanxi, Shanghai, BeijingRegiony Hebei (Baoding, Tianjin), Shanxi, Shanghai, Beijing Profesor Richard Madsen hovoří o „indigenizaci čínského katolického křesťanství“Profesor Richard Madsen hovoří o „indigenizaci čínského katolického křesťanství“ –důraz na léčitelství, zázraky, kult svatých, exorcismus atd. –přejímání čínských kulturních vzorců (lidový buddhismus) Obnovení popularity poutních míst a Mariánského kultuObnovení popularity poutních míst a Mariánského kultu –Donglü (Hebei), Sheshan (Shanghai) Vztah k Vatikánu = zásadní problém identity čínské katolické církveVztah k Vatikánu = zásadní problém identity čínské katolické církve –Komplikovaný vztah ČLR, Vatikánu, Taiwanu, Hongkongu, podzemních a oficiálních čínských katolíků Katolictví relativně na ústupuKatolictví relativně na ústupu –Problematický vztah s s Vatikánem –zmenšení vlivu Evropy a posílení vlivu USA (ekonomicky, politicky, skrze komunitu zámořských Číňanů)

22 Pouť k basilice Panny Marie - Svaté matky čínské na Sheshanu 佘山 (předměstí Shanghaie)

23 „ Podzemní“ poutní kostel Panny Marie Čínské v Donglü 东闾 (provincie Hebei, okres Baoding)

24 Čínští protestanti po roce 1978 Nárůst popularity protestantismuNárůst popularity protestantismu –Síťová organizační struktura podzemních církví –Lokální církve a spolky propojené neformální sítí kazatelů –Finanční a mediální podpora ze zahraničí (tisk Bible, finance na rekonstrukci kostelů, misionáři/učitelé z USA a Británie) Nový směr v ideologickém vakuu přelomu tisíciletíNový směr v ideologickém vakuu přelomu tisíciletí mezi obrácenými na víru mimo jiné i velký počet revolucionářů z roku 1989mezi obrácenými na víru mimo jiné i velký počet revolucionářů z roku 1989 tzv. kulturní křesťané z akademických kruhůtzv. kulturní křesťané z akademických kruhů Studenti na univerzitách a střední vrstva (spojení s „americkým/kapitalistickým“ způsobem života)Studenti na univerzitách a střední vrstva (spojení s „americkým/kapitalistickým“ způsobem života) Odlišnost městských a venkovských forem protestantské religiozityOdlišnost městských a venkovských forem protestantské religiozity Amity Foundation (1985) – charitativní činnost, tisk bibleAmity Foundation (1985) – charitativní činnost, tisk bible

25 Haidianský kostel Příslušnost k Troj-samostatnému vlasteneckému hnutí (TSPM)Příslušnost k Troj-samostatnému vlasteneckému hnutí (TSPM) Haidianský kostel a jeho komunita (Terénní výzkum 2008)Haidianský kostel a jeho komunita (Terénní výzkum 2008) –Peking, čtvrť Zhongnancun - univerzitní a hi-tech centrum metropole –Moderní budova, dva stále obsazené sály, anglicko-jazyčné bohoslužby, korejští misionáři, cizinci –Pastor Wu Weiqing (vlažný křesťan, „kariérista“, schopný manažer, předsedá pekingské CCC) –Křesťanství jako životní styl moderního Číňana –Otevřeno i migrantům z venkova Prostupnost TSPM a podzemní církveProstupnost TSPM a podzemní církve –Kázání podzemních pastorů –Studenti teologie v zahraničí z neregistrovaných církví

26

27 Rozvrh bohoslužeb v haidianském kostele

28 Neregistrované církve Domácí, podzemní, neoficiální, ilegální církve (katolické i protestantské) 家庭教会 Jiātíng jiàohuì, 地下教会 Dìxià jiàohuì, 地下天国 Dìxià tiānguó Na základě různých motivací nejsou registrovány pod Trojsamotatnému hnutí nebo Čínské katolické vlastenecké organizaci: Ideologická opozice (odpor k TSPM a jejím protagonistům) Teologická opozice (např. druhý příchod Ježíše Krista) Nedostatečná církevní infrastruktura Náboženská příslušnost rodiny nebo lokální komunit Praktikování v malých „rodinných“ komunitách Struktura: domácí církve, lokální církve, provinční sítě + propojeni sítí kazatelů a misionářů Výrazný podíl žen, důraz na zpěv žalmů a společné modlení, letniční projevy (dary sv. Ducha: uzdravování, mluvení jazyky, proroctví) Velký počet proudů lišících se naukou, praxí i postojem ke společnosti: Lokální církev/Malé stádo ( 地方教会 Dìfāng jiàohuì, 小群 Xiǎo qún) Křiklouni ( 呼喊派 Huhan pai) Born Again Movement ( 重生派 Chóngshēng pài ) – Xu Yongze/Peter Xu Pravá církev Ježíše Krista ( 真耶稣教会 Zhēn yēsū jiàohuì) Blesk z Východu ( 东方闪电 Dongfang Shandian)

29

30 Bratr Yun a hnutí Zpět do Jeruzaléma Hnutí Zpět do Jeruzaléma ( 传回耶路撒冷运动 ) Myšlenka populární napříč sítí domácích církví ve střední a jihovýchodní ČíněMyšlenka populární napříč sítí domácích církví ve střední a jihovýchodní Číně –představa Božího vnuknutí –podíl na rozšíření má mobilita vůdců podzemní církve –finanční a mediální podpora ze zahraničí Navazuje na hnutí a myšlenky vzniklé v první polovině 20. století (Šimon Zhao a „Severozápadní duchovní hnutí“ v Xinjiangu, Mark Ma a Mekka Chao)Navazuje na hnutí a myšlenky vzniklé v první polovině 20. století (Šimon Zhao a „Severozápadní duchovní hnutí“ v Xinjiangu, Mark Ma a Mekka Chao) Představa, že čínští křesťané jsou Bohem vyvolení a nedávnou historií školení k úkolu evangelizace „okna 10/40“ z Číny až do JeruzalémaPředstava, že čínští křesťané jsou Bohem vyvolení a nedávnou historií školení k úkolu evangelizace „okna 10/40“ z Číny až do Jeruzaléma Součinnost s korejskými křesťany a západními sponzorySoučinnost s korejskými křesťany a západními sponzory Velká popularita mezi čínskými evangelíky - prozatím malé výsledkyVelká popularita mezi čínskými evangelíky - prozatím malé výsledky Bratr Yun (Liu Zhenying 刘振营, *1958 ) Jeden z vůdců podzemní církve a hnutí Zpět do JeruzalémaJeden z vůdců podzemní církve a hnutí Zpět do Jeruzaléma Zpopularizován na Západě knihou Heavenly Man (2002) přeloženou i do češtiny Nebeský muž (2005)Zpopularizován na Západě knihou Heavenly Man (2002) přeloženou i do češtiny Nebeský muž (2005) Radikální křesťan, charismatik, kazatel, léčitel, několikanásobný vězeň a uprchlíkRadikální křesťan, charismatik, kazatel, léčitel, několikanásobný vězeň a uprchlík Dnes žije v zahraničí a propaguje hnutí Zpět do JeruzalémaDnes žije v zahraničí a propaguje hnutí Zpět do Jeruzaléma

31


Stáhnout ppt "Od křesťanství v Číně k čínskému křesťanství. Pronikání křesťanství do Číny 635 - 1949."

Podobné prezentace


Reklamy Google