Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.  Karcinom prsu patří ve vyspělých zemích k nejčastějším onkologickým onemocněním žen.  Zavedením mamografického screeningu a zlepšením diagnostiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.  Karcinom prsu patří ve vyspělých zemích k nejčastějším onkologickým onemocněním žen.  Zavedením mamografického screeningu a zlepšením diagnostiky."— Transkript prezentace:

1 1

2  Karcinom prsu patří ve vyspělých zemích k nejčastějším onkologickým onemocněním žen.  Zavedením mamografického screeningu a zlepšením diagnostiky včasných stadií nádorů prsu došlo ke vzestupu počtu detekovaných malých nádorů a tzv. nehmatných lézí prsu. U těchto lézí je možné očekávat s velkou pravděpodobností absenci postižení lymfatických axillárních uzlin nádorem. 2

3 Stav regionálních lymfatických uzlin je jedním z faktorů pro určení rozsahu nemoci, prognózy a strategie další léčby ! 3

4  mají obvykle ledvinovitý nebo fazolovitý tvar  velikost se pohybuje od několika milimetrů až po několik centimetrů  přibližně je v organizmu kolem 450 lymfatických uzlin  produkují lymfocyty a filtrují lymfu  během průtoku uzlinami je lymfa zbavena asi 99% cizorodých látek 4

5  Lymfoscintigrafie je neinvazivní metoda, která nám umožňuje zobrazení toku lymfy z místa injekce lymfatickými cévami přes spádové uzliny a dále  Lymfoscintigrafie sentinelové uzliny spočívá v identifikaci „strážní uzliny“, která je pak histopatologicky vyšetřena  Samotná LSG nedetekuje metastatický proces, ale pouze určuje uzlinu, která by mohla být tímto procesem s velkou pravděpodobností postižena. 5

6  Sentinelová uzlina je taková, která drénuje karcinom prsu a je s největší pravděpodobností jako první postižena metastatickým procesem  Nemusí být pouze jedna SLU  Lymfogenní metastázy se šíří sekvenčně (postupně) Sentinel = stráž 6

7  Současný standard pro léčbu invazivního karcinomu prsu je kompletní odstranění nádoru s histologicky negativními okraji, buď prostřednictvím mastektomie anebo parciálního výkonu na prsu  Součástí obou postupů bývala i disekce axillárních uzlin I. a II. etáže (za účelem určení přesného stadia onemocnění a následné terapie, lokoregionální kontrola nádorového procesu)  Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu může nahradit lymfadenektomii axillárních uzlin, která je spojena z řadou komplikací 7

8  verifikované invazivní a high grade intraduktální karcinomy prsu  velikost do 4 cm  s ultrasonograficky negativním nálezem v axille  bez známek vzdálené diseminace 8

9 klinické nebo paraklinické známky axillární nádorové lymfadenopatie objemný primární nádor (podle různých autorů větší než 5 cm) předchozí chirurgický zákrok v oblasti prsu nebo axillárních lymfatických uzlin předchozí aplikace neoadjuvantní terapie - sentinelová biopsie v kombinaci s neoadjuvantní systémovou terapií je prozatím vnímána jako nevhodný postup 9

10  Používají se 99 mTc značené nanokoloidní preparáty s částicemi o průměru několika desítek až stovek nm  většinou o aktivitě 100 - 150 MBq  objem by neměl přesáhnout 0,2 - 0,3 ml 10

11 Další z možností je aplikace periareolárně (u multicentrických nádorů) U Ca prsu přetrvávají jisté rozpory o nejvhodnějším způsobu aplikace 11

12  Snímání provádíme cca za 30 minut od aplikace  Poloha – vleže na zádech s nataženou HK  Zorné pole zahrnuje axilu, sternum a supraklavikulární oblast  Místa vpichu lze krýt olověným stíněním 12

13 Pro identifikaci sentinelové uzliny se vyžaduje, aby její radioaktivita byla alespoň 3x vyšší než aktivita pozadí. Většinou se však radioaktivita sentinelové uzliny pohybuje okolo desetinásobku až stonásobku radioaktivity pozadí. 13

14 přeměření aktivity extirpované uzliny 14

15  modré barvivo (izosulfanová modř) - vizuální peroperační kontrola  optimální množství (1,5 – 2 ml) se rychle dostane do lymfatické cévy a obarví první uzlinu (obarvení do několika minut ) 15

16  Hlavním přínosem pro chirurgický výkon je možnost vynechání kompletní lymfadenektomie u pacientek bez lymfatických metastáz a tím snížení jejich poškození  Je sice možno mluvit i o úspoře času operatéra a zjednodušení operace, existují případy, kdy spolehlivé vyhledání SLU, zvláště u obézních pacientů, může být pro operatéra náročnější než standardní dissekce.  Stav spádových uzlin a uzliny sentinelové je u většiny solidních nádorů považován za zásadní prognostický faktor, který je rozhodující pro indikaci adjuvantní systémové terapie. 16

17 17


Stáhnout ppt "1.  Karcinom prsu patří ve vyspělých zemích k nejčastějším onkologickým onemocněním žen.  Zavedením mamografického screeningu a zlepšením diagnostiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google