Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zadávání a kontrola přihlášek Tomáš Klein

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zadávání a kontrola přihlášek Tomáš Klein"— Transkript prezentace:

1 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zadávání a kontrola přihlášek Tomáš Klein klein@pef.mendelu.cz

2 2 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Obsah Zrychlené zadávání Úplné zadávání Registrační číslo Předvyplnění přihlášky Alternativní obory Preferovaný obor Hromadné dohledávání Volitelné předměty u zkoušek

3 3 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Obsah II Rušení přihlášek Kontroly přihlášek Hromadná automatická kontrola Seznam kontrolovaných údajů Kompletnost přihlášky

4 4 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zrychlené zadávání Slouží k rychlému zanesení došlé přihlášky do evidence Vyplňují se jen základní údaje nutné pro evidenci Stav přihlášky – umožňuje evidovat, zda musela být přihláška vrácena uchazeči, pokud nesplňovala požadované náležitosti

5 5 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Úplné zadávání Slouží k zadávání všech evidovaných údajů z přihlášky Snaha o co největší podobnost s papírovým formulářem Rozlišení evidovaných údajů podle stupně studia (bakalářské, doktorské) Kontrola zadání povinných údajů, kontrola správnosti zvolených údajů

6 6 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Registrační číslo Jednoznačná identifikace přihlášky Přiděluje se při založení přihlášky Tvar: číslo/id_obdobi Příklad: 00001/76 Neslouží jako údaj o počtu zadaných přihlášek, čísla na sebe nemusí navazovat

7 7 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Předvyplnění přihlášky Uchazeči si podávájí více přihlášek, nebo už na MZLU studovali Tyto údaje lze tedy předvyplnit Vyhledání probíhá podle rodného čísla, hledá se v uživatelích a evidovaných přihláškách Plní se adresa a zadané atributy Předvyplnění založí novou přihlášku !

8 8 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Alternativní obory PŘ probíhá na program, případně program-obor, papírová přihláška obsahuje ale i další 2 obory Pro jejich evidenci jsou určeny tzv. alternativní obory Kombinaci program-obor lze měnit pouze do přidělení termínu

9 9 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Preferovaný obor Při přijímání na program si uchazeč volí obor až u zápisu Přesto bylo nutné evidovat obor, který si uchazeč zvolil na přihlášce (rozdíl mezi zájmem a skutečně zvoleným) Preferovaný obor se využívá v zápisové aplikaci – slouží k přednastavení výběr. pole s oborem

10 10 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné dohledání Některé číselníky mají řádově tisíce hodnot (např. střední školy), vypsání je pomalé Hodnoty se musí dohledávat – požadavek na server, zpomalení práce Počet dohl. odeslání redukován, dohledáváji se všechny zadané údaje

11 11 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Volitelné předměty Možnost zvolit si předmět (variantu) u přijímací zkoušky (typicky cizí jazyk) Při uložení se zjistí, zda má některý předmět více variant – nabídne k výběru Po uložení je možné měnit variantu již přímo v přihlášce Změna pouze před přidělením termínu Obecné řešení, odlišné od loňska

12 12 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Rušení přihlášek Slouží ke zrušení přihlášky Data jsou převedena do záložní tabulky, takže lze přihlášku opět obnovit K obnovení slouží aplikace, která zároveň vypisuje seznam zrušených Rušit lze do doby, než má přihláška zadán výsledek přijímací zkoušky

13 13 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Kontroly přihlášek Důležitým krokem je kontrola přihlášek na správnost a kompletnost zadaných údajů Vizuální kontrola – kompletní výpis přihlášky (rychlejší a přehlednější než editační formulář, ale nelze přímo opravit) Automatická kontrola

14 14 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadná kontrola Slouží k automatickému zkontrolování nekompletních přihlášek Přihláška, která projde všemi testy, je označena jako kompletní U nevyhovující přihlášky je zobrazen seznam nedostaků a chyb Při větším počtu pomalé, je vhodné provádět kontroly průběžně

15 15 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Kompletnost přihlášky Označení správnosti všech údajů Přihláška je kompletní v okamžiku kontroly Jakékoliv změny v přihlášce ji opět znekompletní ! Jako kompletní lze explicitně označit i nekompletní přihlášku (pokud chybějící údaj požadován)

16 16 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Kompletnost přihlášky II Některé další aplikace pracují pouze s kompletní přihláškou Typicky jsou to aplikace, které svou činností přímo navazují na zadávání (přidělování termínů) Aplikace, které mají jistá vstupní omezení (uchazeč podal odvolání) už na kompletnost neberou zřetel

17 17 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Kontrolované údaje Platnost registračního čísla 2 přihlášky na stejný program Přidělené předměty Datum přijetí přihlášky Zaplacen poplatek za PŘ Pohlaví, rodinný stav, státní občanství Místo a okres narození Dosažené vzdělání, odkud se uchazeč hlásí, zda je rok maturity smysluplný Číslo pasu, pokud je uchazeč cizinec

18 18 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Kontrolované údaje II Rodné příjmení není stejné se stávajícím Správnost rodného čísla Alespoň trvalá adresa Průměry ze střední školy (pouze u bakalářského stupně) Zvolena konkrétní varianta předmětu (pokud existují varianty) Přihláška není označena jako vrácená Zda jsou základní údaje shodné s jinou kompletní přihláškou stejného uchazeče ve stejném období

19 19 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zadávání a kontrola přihlášek Tomáš Klein"

Podobné prezentace


Reklamy Google