Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces transformace služeb pobytových zařízení v Moravskoslezském kraji 12. listopadu 2009 Konference „Sociální služby v Ústeckém kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces transformace služeb pobytových zařízení v Moravskoslezském kraji 12. listopadu 2009 Konference „Sociální služby v Ústeckém kraji“"— Transkript prezentace:

1 Proces transformace služeb pobytových zařízení v Moravskoslezském kraji 12. listopadu 2009 Konference „Sociální služby v Ústeckém kraji“

2 1. Historický kontext transformace pobytových sociálních služeb v MSK MSK se intenzivně zabývá procesem transformace pobytových sociálních služeb od roku 2003 v již dříve schválených materiálech se objevilo téma transformace v konkrétních opatřeních, např. Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (2003), Program rozvoje Moravskoslezského kraje na rok 2006 – 2008, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 - 2009 zásadním přelomem v této oblasti bylo schválení významného strategického materiálu v sociální oblasti „Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)“, kterou schválilo zastupitelstvo kraje dne 26. 6. 2008 usnesením č. 24/2122 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/soc_20.html

3 2. Proč transformujeme? Objekty, ve kterých jsou často sociální služby poskytovány

4

5 3. Dlouhodobá vize MSK transformovat stávající ústavní služby na zařízení komunitního typu, kde žijí ženy i muži, s kapacitou do 20 osob (rekonstrukce, výstavba objektů), pobytové služby poskytovat vždy v náležité kvalitě opouštět objekty zcela nevyhovující pro poskytování kvalitních sociálních služeb (historické budovy, zámky) směřování k poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí, upřednostnění ambulantních a terénních služeb před pobytovými život osob s postižením musí být srovnatelný s životem jejich vrstevníků (možnost využívat všech běžných zdrojů, vzdělávat se, pracovat, navazovat partnerské vztahy) jednoznačně vždy vycházet z individuálních potřeb a přání uživatelů služeb (návrat do původního prostředí atd.)

6 Během procesu transformace vždy vycházet z obecných principů normality (viz Nirje, 1994): zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry práce od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního rytmu, respektování vývojové fáze člověka s postižením, respektování vlastních přání, potřeba rozhodnutí a nárok na uznání, akceptování života ve světě obou pohlaví, dostupnost běžného životního standardu jako základní předpoklad pro samostatný život, život v běžných životních podmínkách.

7 4. Konkrétní kroky kraje v procesu transformace od roku 2008 MSK realizuje konkrétní kroky směřující k transformaci pobytových sociálních služeb v kraji, probíhá intenzivní metodická podpora příspěvkovým organizacím zapojeným do procesu transformace a aktivní vyhledávání vhodných objektů, pozemků a bytů za účelem poskytování kvalitních sociálních služeb proces transformace byl zahájen v 10 příspěvkových organizacích kraje poskytujících sociální služby lidem se zdravotním postižením organizace byly vyzvány k ustanovení transformačního týmu a přizvání externího odborníka, který jim bude poskytovat podporu při realizaci transformačního plánu vznik Krajské koordinační skupiny pro transformaci a Skupiny pro transformaci zařízení pro děti

8 Organizační struktura procesu transformace 5. Organizační struktura procesu transformace

9 Krajská koordinační skupina pro transformaci – schází se dle potřeby, max. 1x za 1 – 2 měsíce, slouží k výměně informací a zkušeností z jednotlivých příspěvkových organizacích. Členové jsou zástupci z transformačních týmů v organizacích a zástupci SOC Skupina pro transformaci zařízení pro děti – schází se dle potřeby, členové jsou zástupci příspěvkových organizací poskytující sociální služby dětem a zástupci SOC Transformační týmy – celkem 10 týmů, schází se 1x měsíčně za účasti zástupce zřizovatele, dále dle potřeby častěji, členové: ředitel, sociální pracovník, pracovník v přímé práci + externí odborník

10 Rámcový přehled činnosti transformačního týmu: posouzení situace, možností a příležitostí, swot analýza zpracování individuálních plánů přechodu jednotlivých uživatelů vypracování návrhu přechodu uživatelů do obce a jiných typů služeb včetně časového harmonogramu, stanovení odpovědností a rolí jednotlivých subjektů, které budou do transformace zapojeni zpracování transformačního plánu vzdělávání pracovního týmu (mapování potřeb, realizace) vyjednávání investičních akcí (stanoviska k nabízeným objektům, pozemkům, bytům) spolupráce se všemi zúčastněnými subjekty (poskytovatelé sociálních služeb, obce atd.)

11 6. Příspěvkové organizace zapojené do procesu transformace Marianum, p. o. Zámek Nová Horka, p. o. Zámek Dolní Životice, p. o. Sírius, p. o. Benjamín, p. o. Náš svět, p. o. Fontána, p. o. Domov Jistoty, p. o. Krajánek, p. o. Harmonie, p. o. (pobočka Jindřichov ve Slezsku) Spolupráce: Harmonie, p. o. Sagapo, p. o.

12 7. Průběžné kroky v organizacích analýzy individuálních potřeb uživatelů sociálních služeb (mapování potřebné míry podpory – různé metody př. SIS) s přihlédnutím lokality, ve které chtějí uživatelé žít výsledky jsou průběžně zapracovány do souhrnné tabulky a mapy s celokrajskou působností (vychází jednoznačná potřebnost míst, kde je nezbytné budovat nové sociální služby) aktivní spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb (uživatelé opouštějí služby), hledání alternativních služeb (zaměstnávání, vzdělávání, trávení volného času uživatelů) vzdělávání pracovníků, zpracování transformačního plánu, spolupráce při realizaci investičních projektů

13 kraj již dokončil řadu dílčích aktivit v procesu transformace k dnešnímu dni dokončil 8 investičních akcí v hodnotě 114,6 mil. Kč a nový domov našlo cca 157 uživatelů probíhají další aktivity – 18 projektů v hodnotě cca 376,7 mil. Kč jsou vytipovávány další vhodné objekty, pozemky k využití pro realizaci dalších aktivit a intenzivně probíhá jednání s dalšími dotčenými subjekty kompletní realizace procesu transformace by se měla dotknout více než 1000 lidí s postižením 8. Konkrétní aktivity, projekty kraje

14 Nově vybudované objekty pro poskytování sociálních služeb

15 Život v chráněném bydlení

16 8. Ohlasy na proces transformace vítězství v Ceně kvality 2008 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLESZKÉHO KRAJE, odbor sociálních věcí zvítězil v Ceně kvality v sociální péči za rok 2008, v kategorii Cena ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb dle dostupných zdrojů je MSK prvním krajem, který přijal materiál tak zásadního významu a postavil se za myšlenku transformace pobytových sociálních služeb získání nominace na cenu MOSTY 2008 za přijetí Koncepce prezentování myšlenek a transformačních záměrů v jiných krajích přizvání zástupců SOC do pracovní skupiny, která se věnovala tvorbě kritérií transformace sociálních služeb – MPSV, IOP

17 Děkuji za pozornost Mgr. Daniel Rychlik vedoucí odboru sociálních věcí Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 150 E-mail: daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.czdaniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Proces transformace služeb pobytových zařízení v Moravskoslezském kraji 12. listopadu 2009 Konference „Sociální služby v Ústeckém kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google