Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední."— Transkript prezentace:

1

2 Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o., Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět: Český jazyk a literaturaRočník: 4. Tematický okruh: Příbuznost jazyků z hlediska vývojeTéma: Vývoj českého jazyka V Jméno autora: Mgr. Milan ZachodilDatum tvorby: 2. 4. 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_ČJL 1_ ZA_16 Soubor: VYSTUPY/VY_32_inovace_ČJL 1_ZA_16 Anotace: Materiál seznamuje žáky se základními etapami vývoje spisovné češtiny v první polovině 20. století.

3 Čeština v první polovině 20. století právnickou technickou vojenskou železniční poštovní telefonní atd. V roce 1902 vydal Jan Gebauer první Pravidla českého pravopisu, která obsahovala přehled morfologie. 1911 – zřízena Kancelář Slovníku jazyka českého – příprava vydání největšího slovníku ČJ – Příruční slovník jazyka českého (vycházel v 9 svazcích v letech 1935-1957) Roku 1913 vyšla nová Pravidla, která platila až do r. 1941. Roku 1916 začal vycházet odborný časopis Naše řeč, který je zaměřen na aktuální jazykovědná témata naší mateřštiny. Se vznikem samostatného Československa 28. 10. 1918 získala čeština novou funkci – stala se úředním jazykem. V této souvislosti bylo třeba vypracovat resp. zdokonalit terminologii:

4 Čeština v první polovině 20. století Spisovný jazyk v prvních letech samostatné ČSR působil strojeně, knižně, archaicky; obsahoval též dvojí tvary: ředitel i řiditel, úředník i úřadník, bufet i byfet, musa i múza, thema i téma, chuť i chut apod. V dalších letech se čeština přece jen postupně osvobozuje od různých archaismů a zvolna se začíná překlenovat propast mezi předpisovanou knižní normou a jazykem běžně mluveným.

5 Čeština v první polovině 20. století 6. října 1926 vznikl Pražský lingvistický kroužek, jehož členové vypracovali novou teorii spisovného jazyka a na jejím základě i teorii jazykové kultury. Jedním z jejich cílů bylo upravit kodifikaci spisovné češtiny tak, aby lépe odpovídala živé normě, aby nepředpisovala užívání zastaralých a knižních tvarů (např. tluku, oří, mištička apod.) a aby se bezdůvodně nezbavovala prostředků cizího původu, pokud se už staly součástí kultivovaného projevu.

6 Čeština v první polovině 20. století 30. léta - spisovná čeština je v této době už vyspělý jazyk vzdělaného moderního národa, relativně ustálený a stylově bohatě diferencovaný, schopný plnit všechny své funkce v rozvinuté kulturní společnosti. Roku 1938 vznikl Kruh přátel jazyka českého. Jeho úkolem bylo „šířit, pěstovat a tříbit smysl pro dobrý, tj. správný a ušlechtilý jazyk…“ V druhé polovině 30. let začala příprava nového vydání Pravidel českého pravopisu, která nakonec vyšla až v r. 1941 – toto vydání často nedbalo počešťovacích tendencí ve vývoji českého pravopisu ani způsobu psaní vžitého již téměř třicet let a vracelo se v mnoha případech nazpět k roku 1902.

7 Čeština v první polovině 20. století Období 1939-1945: v důsledku německé okupace se český jazyk začal dostávat zpět do pozic, ve kterých byl na počátku obrození – obnovení germanizace, čeština je vytlačována z úřadů, vysoké školy byly zavřeny a rovněž byla vážně zasažena a ohrožena jazyková výchova na nižších stupních škol. Objevují se dvojjazyčné texty, které měly češtinu snížit na úroveň jazyka nevyspělého a nedokonalého, a oslabit tak i odolnost národa.

8 Otázky a úkoly 1.Jaký je název odborného časopisu, který se zabývá aktuálními tématy naší mateřštiny? 2.Ve kterém roce vyšla první Pravidla českého pravopisu a kdo je jejich autorem? 3. Dokdy platila Pravidla z roku 1913? 4. Jak se nazývá sdružení jazykovědců, které vzniklo 6. 10. 1926? 5. Proč se za protektorátu objevují dvojjazyčné česko-německé texty? Odpovědi: 1.Naše řeč. 2. 1902; Jan Gebauer. 3. Do roku 1941. 4. Pražský lingvistický kroužek. 5. Jde o důsledek germanizace, cílem bylo snížit úroveň češtiny na úroveň nevyspělého a nedokonalého jazyka, a to za účelem oslabení odolnosti českého národa.

9 Použitá literatura a další zdroje M. Čechová a kol.: Český jazyk pro 4. ročník SOŠ. SPN, Praha 2007 D. Mašková: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Petra Velanová-vyuka.cz, Třebíč 2006 M. Sochrová: Český jazyk v kostce. Fragment, Praha 2011 http://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_v%C3%BDvoj_%C4%8De%C5%A1tiny http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravidla_%C4%8Desk%C3%A9ho_pravopisu http://kcjl.upol.cz/zshml2008/vyvoj.pdf http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5408 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=7120 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7026 http://knihovna.nkp.cz/Nkkr0304/0304212.html http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Rozkas_pro_Obyvatele.gif http://ucjtk.ff.cuni.cz/kpcj


Stáhnout ppt "Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google